marți

28 iunie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

2 noiembrie, 2020

Erste Group a raportat luni rezultate operationale solide în primele nouă luni, în contextul dificil al pandemiei .

„În situația de criză fără precedent, profitabilitatea Erste Group se menține la un nivel satisfăcător: profitul net înregistrat în primele nouă luni ale anului 2020 este de 637 milioane de euro, cu un trimestru trei foarte puternic.

Venitul operațional a scăzut doar cu două procente față de anul trecut, provizioanele pentru pierderi din credite s-au ridicat la 70 de puncte de bază, iar cheltuielile au scăzut față de anul precedent prin menținerea unei discipline a costurilor.


Aceste rezultate confirmă că avem un model robust de business și o bună capitalizare, și dovedesc reziliența piețelor din Europa Centrală și de Est în care activăm.

Perspectivele economice pentru 2021 depind de evoluția pandemiei de Covid-19. În orice caz, angajamentul nostru de a ne susține clienții în continuare și de a obține rezultate pentru acționarii noștri rămâne la fel de puternic ca întotdeauna”, a declarat Stefan Doerfler, CFO al Erste Group.

Sumarul rezultatului financiar

Contul de profit și pierdere: Ianuarie – Septembrie 2020 față de Ianuarie – Septembrie 2019; Bilanț: 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019.

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Austria, dar și în România – la 3.589,3 mil. EUR (+2,0%; 3.517,4 mil. EUR).


Venitul net din taxe și comisioane a scăzut la 1.448,3 mil. EUR (-2,4%; 1.484,3 mil. EUR), în condițiile în care veniturile mai mici din serviciile de plată (17 mil. EUR datorită Sistemului Unic de Plăţi în Euro – SEPA) și din creditare au fost doar parțial compensate de încasările mai mari din alte categorii de venituri.

În timp ce venitul net din tranzacționare a scăzut semnificativ la 9,0 mil. EUR (419,3 mil. EUR), indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere s-a îmbunătățit la 81,4 mil. EUR (-189,4 mil. EUR), evoluția celor doi indicatori fiind determinată de efectele de evaluare ca urmare a volatilității ridicate din piețele financiare, apărută pe fondul pandemiei Covid-19.

Venitul operațional a scăzut la 5.285,8 mil. EUR (-2,0%; 5.394,1 mil. EUR).

Cheltuielile administrative generale au scăzut până la 3.123,2 mil. EUR (-1,2%; 3.160,8 mil. EUR). În condițiile în care cheltuielile de personal au crescut la 1.902,2 mil. EUR (+0,8%; 1.887,2 mil. EUR), poziția „alte cheltuieli administrative” a scăzut până la 819,0 mil. EUR (-6,9%; 879,3 mil. EUR).

Indicatorul „alte cheltuieli administrative” include apoape toate contribuțiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2020, în valoare de 100,3 mil. EUR (97,7 mil. EUR).

Deprecierea și amortizarea au crescut la 402,0 mil. EUR (394,4 mil. EUR).

Per ansamblu, profitul operațional a scăzut la 2.162,7 mil. EUR (-3,2%; 2.233,3 mil. EUR).

Raportul cost/venit a crescut la 59,1% (58,6%). Datorită alocărilor nete, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la -870,1 mil. EUR, sau la 70 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (eliberări nete de 42,9 mil. EUR sau -4 puncte de bază).

Alocările de provizioane pentru credite, dar și pentru angajamentele și garanțiile acordate, au crescut pe toate piețele principale. Această creștere a alocărilor de provizioane a fost determinată în principal de deteriorarea perspectivelor macroeconomice ca urmare a Covid-19. O contribuție pozitivă a avut-o venitul ridicat înregistrat din recuperarea unor credite deja scoase în afara bilanțului în România.

Rata creditelor neperformante calculată la valoarea brută a creditelor către clienți s-a îmbunătățit la 2,4% (2,5%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 95,5% (77,1%).

Poziția „alte rezultate operaționale” s-a îmbunătățit la -213,6 mil. EUR (-397,2 mil. EUR). Cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție incluse în acest indicator au crescut, în special în Austria, la 93,7 mil. EUR (75,3 mil. EUR).

Creșterea taxelor pe activele și tranzacțiile bancare, până la 100,3 mil. EUR (90,9 mil. EUR), se datorează în principal taxelor bancare din Slovacia, în valoare de 33,8 mil. EUR (24,2 mil. EUR), incluse pentru ultima oară în raportarea aferentă primului semestru. Taxa pe operațiunile bancare din Ungaria aferentă anului financiar 2020 s-a ridicat la 14,4 mil. EUR (12,6 mil. EUR). În perioada similară a anului trecut, indicatorul „alte rezultate operaționale” a inclus alocările pentru un provizion în valoare de 150,8 mil. EUR pentru pierderile preconizate ca urmare a unei hotărâri luate de o instanță supremă privind activitățile comerciale ale unei subsidiare românești.

Impozitul pe profit a scăzut la 264,2 mil. EUR (350,9 mil. EUR). Taxa pe participațiile minoritare a scăzut la 177,1 mil. EUR (322,7 mil. EUR), pe fondul unor rezultate mai slabe ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă a fost de 637,1 mil. EUR (-47,9%; 1.223,0 mil. EUR).

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 19,5 mld. EUR (31 decembrie 2019: 19,0 mld. EUR). După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, CRR final) a crescut la 16,4 mld. EUR (16,3 mld. EUR), fondurile proprii totale (CRR final) s-au situat la 22,4 mld. EUR (22,0 mld. EUR).

Profitul preliminar aferent primului semestru este inclus în rezultatele de mai sus, în timp ce profitul preliminar aferent trimestrului al treilea nu este inclus. Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale, CRR final) au scăzut la 116,1 mld. EUR (118,6 mld. EUR). Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 14,1% (13,7%), iar indicele de capital total la 19,3% (18,5%).

Activele totale au crescut la 272,0 mld. EUR (245,7 mld. EUR). Numerarul și echivalentele de numerar au crescut, în principal în Austria, la 27,8 mld. EUR (10,7 mld. EUR), în timp ce creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat la 25,7 mld. EUR (23,1 mld. EUR). Creditele și avansurile către clienți au crescut la 164,5 mld. EUR (+2,6%; 160,3 mld. EUR).

În privința pasivelor, depozitele de la bănci au crescut semnificativ la 26,4 mld. EUR (13,1 mld. EUR) ca urmare a creșterii refinanțărilor acordate de Banca Centrală Europeană (operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung –OTRTL). Depozitele de la clienți au continuat să crească – în special în Republica Cehă și Austria –și au ajuns la 184,8 mld. EUR (+6,3%; 173,8 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la 89,0% (92,2%).

Perspective

La nivel global, anul 2020 este marcat de pandemia Covid-19. Amplele restricții economice și sociale, impuse pentru a limita răspândirea coronavirusului, au provocat tulburări economice semnificative. Declinul macroeconomic este o consecință directă a măsurilor de restricționare, în diferite grade, a vieții publice impuse de guverne la nivel global.

Pentru a diminua impactul negativ, uneori chiar dramatic, toate statele au aprobat pachete substanțiale de ajutor, precum moratorii privind plata creditelor bancare, garanții pentru credite și credite-punte, scheme de muncă pe termen scurt, scutire de taxe și plăți directe. Băncile centrale au redus ratele dobânzilor, au asigurat lichiditate la un nivel fără precedent și au decis să achiziționeze titluri de stat și obligațiuni corporative.

Autoritățile de reglementare a sistemelor bancare au redus cerințele de capital și au recomandat o interpretare pragmatică a standardelor contabile financiare, precum și amânarea distribuirii de dividende până la o dată ulterioară.

Cu toate acestea, Produsul Intern Brut (PIB) este estimat să scadă considerabil, cu 4 până la 9 procente, în Austria și Europa Centrală și de Est în 2020. Această evoluție ar trebui să fie urmată de o recuperare în anul 2021, care, însă, nu va urma o traiectorie liniară, fiind dependentă de situația din plan sanitar și de măsurile administrative care vor fi luate.

În condițiile unei activității economice mai reduse, venitul operațional este estimat să scadă. În termeni concreți, venitul net din dobânzi va rămâne stabil în 2020, ca urmare a reducerilor semnificative ale dobânzilor în Republica Cehă, a unei creșteri organice mai reduse a creditării și a efectelor negative ale riscului valutar.

Se preconizează că venitul din taxe și comisioane va scădea ușor ca urmare a reducerii activității economice. O scădere a rezultatului net din tranzacționare și din evaluarea activelor la valoarea justă era oricum estimată chiar și înainte de apariția coronavirusului, având în vedere că în 2019 au fost raportate câștiguri semnificative din evaluare.

În acest context, cheltuielile de exploatare ar trebui să se îmbunătățească de la un an la altul, ca urmare a unor cheltuieli mai mici cu deplasările, economii de eficientizare și efecte pozitive ale cursului de schimb. În 2020, principalul impact asupra profitului va veni din costurile de risc: pentru întreg anul, provizioanele de risc sunt estimate la circa 65-80 de puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți.

Managementul Erste Group vizează să acopere anticipat costuri de risc în măsura în care acestea sunt justificate de datele macroeconomice și de prognoze, de evoluția ratingurilor companiei, precum și de evaluarea portofoliului de retail. Presupunând că măsurile de sprijin luate de state vor rămâne în vigoare și că vom avea o recuperare macroeconomică tangibilă, Erste Group se așteaptă la o ușoară scădere a costurilor de risc în 2021.

În absența unor deprecieri ale fondului comercial, indicatorul „alte rezultate operaționale” ar trebui să se îmbunătățească în 2020 față de 2019, când a fost afectat puternic de efecte cu caracter excepțional. Rata impozitelor va crește aproape sigur, deoarece ne așteptăm ca profitabilitatea să scadă în țările cu cote reduse de impozitare.

Per ansamblu, ne așteptăm la o scădere semnificativă a profitului net în 2020.

Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1) este estimat să rămână la un nivel solid, oferind spațiu important de manevră în cazul în care situația economică se va deteriora. Erste Group continuă să aibă drept țintă un nivel al indicelui capitalului comun de rang 1 de 13,5%.

Consiliile de administrație și de supraveghere ale Erste Group propun Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 2020, programată pentru 10 noiembrie 2020, să plătească un dividend în numerar de 0,75 euro pe acțiune pentru exercițiul financiar 2019. Plata este condiționată de modificarea recomandării pe care reglementatorii au făcut-o ca instituțiile bancare să nu facă distribuții către acționari, și dacă nu sunt în vigoare alte restricții legale care interzic astfel de distribuții la data de 8 februarie 2021.

Un anunț privind dividendul propus pentru anul 2020 este programat pentru 26 februarie 2021, când vor fi publicate rezultatele preliminare aferente exercițiului financiar 2020.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Riscuri privind perspectivele: criza Covid-19 să dureze mai mult decât estimările inițiale, impactul privind evoluția ratelor de dobândă alta decât cea preconizată, măsuri politice sau de reglementare împotriva băncilor, precum și evoluții economice geopolitice și globale.

În plus, o deteriorare a mediului economic ar putea duce la deprecieri ale fondului comercial. De asemenea, Erste Group este expus riscurilor de ordin juridic care se pot materializa indiferent de mediul economic.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: