(1) sumă de bani care se află în
depozit la tras, pe baza căreia se poate emite un cec 
sau o cambie, depozitarul sumei fiind obligat să
achite, la prezentare sau la scadenţă, cecul sau cambia
în limita acestui depozit. (2) Suma de bani depusă
drept garanţie de către cumpărători pentru efectuarea
de operaţiuni la bursă (v. Cambie).