duminică

25 februarie, 2024

31 martie, 2022

A fost lansat apelul de proiecte pentru producerea energiei din surse regenerabile, care are un buget de ajutoare de stat de 457,7 milioane de euro, în cadrul componentei energetice a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), girat de Ministeriul Energiei.

Schema de ajutor de stat este „bazată pe procedura de ofertare concurențială” și inclusiv microîntreprinderilor, ca și întreprinderilor nou înființate. Se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară. Una dintre condiții este conectarea la rețea până cel târziu în luna iunie 2024.

„Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte creşterea cu aproximativ 950 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice din sursă de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate. Realizarea investițiilor înseamnă soluții pe termen lung pentru asigurarea energetică a țării noastre”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.


Întreprinderile trebuie să fie înregistrate în România și să aibă înscrisă în statutul societăţii activitatea privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți).

Se vor putea depune solicitări în perioada 31 martie – 31 mai 2022, pe o platformă informatică al cărei link rămâne să fie postat pe site-ul Ministerului Energiei, potrivit unui comunicat ale acestuia.

Valoarea ajutoarelor de stat

Valoarea ajutorului de stat maxim acordat în cadrul schemei pe MW instalat este:

 • Energie eoliană:
  • 1.300.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);
  • 650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.
 • Energie solară:
  • 750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);
  • 425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.


Din bugetul total de 457,7 milioande de euro, pentru proiectele de capacități maimari de 1 MW sunt alocate 382,7 milioane de euro, iar pentru cele de capacități între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW Iinclusiv, restul de 75 de milioane de euro.

Condițiile de eligibilitate pentru solicitanți

Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiţii:

 • nu sunt în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale;  nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
 • şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 • nu sunt declarați într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printrun contract/acord de finanţare din fonduri publice;
 • Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului nu au avut probleme cu justiția.

Condițiile de eligibilitate pentru proiecte

Proiectele trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

 • realizarea capacităţilor noi de producţie a energiei electrice din sursă de energie eoliană, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat;
 • realizarea capacităţilor noi de producţie a energiei electrice din sursă de energie solară, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.
 • Capacitatea instalată propusă pentru realizare prin proiect este mai mare de 0,2 MW pentru producția de energie electrică din surse eoliene și solare.
 • Investițiile vor fi finalizate, respectiv instalate și conectate la SEN, inclusiv punerea în funcțiune până cel târziu la finalul trimestrului II 2024.
 • Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse eoliene și solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de producție de energie electrică.

Toate detaliile se găsesc în  Ghidul Specific de pe site-ul ministerului Energiei, la rubrica ”Finanțări Europene – PNRR

***

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: