miercuri

29 mai, 2024

18 octombrie, 2022

Dacă sunteți antreprenor sau vă gândiți să începeți o afacere este indicat să știți care este diferența dintre dividende și profit.

La prima vedere putem fi tentați să credem că cele două noțiuni se referă la același lucru, însă în realitate ele definesc lucruri diferite. Chiar dacă dividendele și profitul sunt noțiuni similare, ele nu sunt identice.

Pe scurt, pentru a înțelege rapid care este diferența dintre dividende și profit, putem spune că dividendele reprezintă doar o parte din profit (o parte care se împarte între acționarii firmei).


Haideți acum să vedem mai în detaliu care sunt caracteristicile dividendelor și profitului.

Găsim definiția dividendelor în Legea nr. 31 din 1990 privind societățile, la articolul 67. Potrivit acestuia, „cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend”.

Diferența dintre dividende și profit – ce sunt dividendele

Legea mai prevede că:

  • dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  • adunarea generală ordinară a acționarilor este cea care fixează dividendul (partea din profit ce va fi distribuită către acționari); pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.
  • propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data convocării adunării generale;
  • acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sunt cei înscriși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor.

De câte feluri sunt dividendele

Dividendele pot fi plătite în bani (acționarii intră în posesia lor în numerar) sau în acțiuni. Potrivit unei instituții bancare din România, acestea din urmă nu sunt tocmai dividende, însă pot fi considerate dividende deoarece profitul companiei este transmis acționarilor, sub formă de acțiuni.


Diferența dintre dividende și profit – cum se calculează dividendele

După cum arătam mai sus, adunarea generală ordinară a acționarilor este cea care decide ce parte din profit se repartizează sub formă de dividende. Această sumă (cota-parte din profit) se împarte la numărul total de acțiuni și astfel se obține dividendul pe acțiune (suma de bani pe care un acționar o primește pentru o singură acțiune).

Însă de regulă un acționar deține mai multe acțiuni la o companie, așa că pentru a afla câți bani are de încasat trebuie să înmulțească numărul de acțiuni cu dividendul pe acțiune.

Cât este impozitul pe dividende

Până în anul 2022 impozitul pe dividende a fost de 5%. Însă, începând cu data de 1 ianuarie 2023, impozitul pe dividende va fi de 8%.

Impozitul pe dividende a fost majorat prin Ordonanța de Urgență nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.

„Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul”, se arată în cuprinsul ordonanței de urgență.

Diferența dintre dividende și profit – ce alte contribuții se plătesc pentru dividende

Despre dividende mai trebuie să știți că ele sunt cuprinse în baza de calcul a contribuției la sănătate, dar nu și la pensie.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România şi din afara României realizate din următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii şi asimilate salariilor;
b) venituri din activităţi independente;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică;
e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
g) venituri din investiţii;
h) venituri din alte surse.

Codul fiscal încadrează veniturile din dividende obținute de persoanele fizice în categoria veniturilor din investiții.

diferența dintre dividende și profit
Foto: geralt / pixabay.com

Diferența dintre dividende și profit – ce este profitul

Pentru a înțelege care este diferența dintre dividende și profit trebuie să știm cum este definit profitul.

Profitul reprezintă diferența dintre încasările totale ale unei firme și totalul cheltuielilor (salarii, plata furnizorilor de servicii și bunuri, inclusiv materie primă, echipamente, facturile la utilități, impozitele plătite către stat etc). Venitul ce rămâne după ce se scad cheltuielile din încasări este profit.

Dacă rezultatul este negativ (cheltuielile sunt mai mari decât încasările), înseamnă că firma are pierderi.

Referitor la diferența dintre dividende și profit, trebuie subliniat faptul că existența profitului nu impune în mod automat existența dividendelor (după cum arătam mai sus, acționarii sunt cei care decid dacă vor să împartă dividende sau nu). Însă dividendele nu pot exista dacă o firmă nu are profit.

De câte feluri este profitul – brut, operațional sau net

Profitul poate fi brut, operațional sau net.

Profitul brut se obține scăzând din valoarea totală a vânzărilor cheltuielile făcute pentru a produce bunurile / serviciile vândute.

Profitul operațional se obține scăzând cheltuielile operaționale din profitul brut. Cheltuielile operaționale, numite și cheltuieli de exploatare, sunt următoarele: cheltuielile cu salariile, cu utilitățile, cu furnizorii, cu echipamentele, cheltuielile de marketing, cheltuielile administrative, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare. Profitul operațional mai este numit și profitul înainte de dobânzi și impozite.

Profitul net se obține scăzând dobânzile și impozitele din profitul operațional. Profitul net reprezintă venitul cu care firma rămâne după plata tuturor cheltuielilor, inclusiv a impozitelor către stat. Revenind la diferența dintre dividende și profit, menționăm că profitul net poate fi reinvestit în companie sau distribuit către acționari sub formă de dividende.

Diferența dintre dividende și profit – cât este impozitul pe profit

O altă diferență dintre dividende și profit este nivelul diferit al cotei de impozitare.

Dacă dividendele se impozitează cu 5% (8% de anul viitor), potrivit articolului 17 din Codul fiscal profitul este impozitat cu 16%.

Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, precum şi pierderile fiscale care se recuperează. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală.

Rezultatul fiscal se calculează trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal.

Foto: geralt / geralt  / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Diferența dintre donație și sponsorizare. Care e mai avantajoasă pentru firma ta

Diferența dintre taxe și impozite. 4 deosebiri esențiale

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: