luni

15 iulie, 2024

Definitii

se consideră că a apărut ca urmare a unei hotărâri luate la 17 mai 1792 de 24 de comercianţi care s-au pus de acord să se întâlnească într-o clădire pe Wall Street. Astăzi, aproape toate bursele din lume...
16 ianuarie, 2014
bunuri economice carac- terizate prin nonexclusivitate şi nonrivalitate. Un b.p. este nonexclusiv, deoarece poate fi utilizat (consumat) simultan de mai multe persoane. Dacă un b.p. este asigurat pentru un consumator, atunci el devine disponibil pentru oricare alt consumator....
16 ianuarie, 2014
bunuri care nu pot fi deplasate în spaţiu. Alături de bunurile mobiliare (bunuri mobile), formează o clasă specifică determinată după criterii juridice. B.i. se împart după mai multe criterii, astfel: a. după natura lor: pământ şi clădiri; b....
16 ianuarie, 2014
(instrumentale, prodfactori, de investiţii sau indirecte), acele bunuri care participă la producerea altor bunuri economice; se mai numesc b. de capital pentru că satisfac in- direct nevoile, prin intermediul bunurilor la a căror producere participă (materii prime, servicii...
16 ianuarie, 2014
bunuri a căror folosire este permisă numai unui anumit grup de oameni consideraţi în ansamblu sau individual. B.c. nu pot fi utilizate de unul sau câţiva din membrii grupului prin excluderea celorlalţi; nu pot fi însuşite în mod...
16 ianuarie, 2014
document-program anual al statului, care reflectă toate veniturile şi cheltuielile publice ale ţării. El cuprinde în structura sa: bugetul
16 ianuarie, 2014
(1) dobânda de referinţă, media dobânzii de pe piaţa interbancară din Bucureşti, la care băncile comerciale deficitare de fonduri sunt dispuse să împrumute fonduri de la alte bănci comerciale. (2) Dobânda de referinţă, media dobânzii la care băncile...
16 ianuarie, 2014
creştere explozivă a volu- mului tranzacţiilor, adeseori efemeră, provocată de intensificarea bruscă şi neaşteptată a cererii. Când b.e. cuprinde subansamblul economiei se vorbeşte de b. afacerilor; de cele mai multe ori el se limitează la anumite sectoare (b....
16 ianuarie, 2014
(1851-1914), economist de orientare subiectivist-marginalistă, membru al Şcolii austriece, profesor universitar, preşedinte al Academiei Vieneze de Ştiinţe. A fost unul dintre cei care au fundamentat teoria utilităţii finale. De asemenea, E. von Böhm-Bawerk a elaborat o teorie originală...
16 ianuarie, 2014
termen folosit pentru efectuarea analizei cost-beneficiu în condiţiile aşa-ziselor externalităţi, fie ele negative, fie pozitive. Prin raportarea externalităţilor activităţii ce se desfăşoară pe alte baze decât cele ale mecanismelor concurenţiale – la costul economic (oportun) şi la profitul...
16 ianuarie, 2014
(1819-1852), patriot român, militant pentru democraţie şi pentru emanciparea economică, socială, politică şi naţională a românilor. Figură marcantă a Revoluţiei de la 1848. Ideea progresului ca legitate obiectivă se întâlneşte în întreaga sa operă. Prin această prismă priveşte...
16 ianuarie, 2014
obstacol constând dintr-un sistem de măsuri şi instrumente prin care statul urmăreşte să apere, să protejeze propria economie naţională de concurenţă străină. Sorgintea b.v. o identificăm la mercantilişti, iar bazele teoretice ale acesteia au fost puse de economistul...
16 ianuarie, 2014
factori care plasează o unitate economică, ce se lansează într-o activitate nouă pentru ea, în situaţia de a avea dezavantaje relative de cost faţă de firmele existente mai demult în activitatea respectivă. Unităţile economice implantate anterior pot să-şi...
16 ianuarie, 2014
piese confecţionate din metal sau aliaje de metal care au rolul de bani. Când erau confecţionaţi din aur sau alte metale preţioase, b.m. se compuneau din: a) piese forte, cele a căror valoare metalică este mai mare decât...
16 ianuarie, 2014
piese din aur de o anumită mărime, puritate, formă şi greutate cu însemne specifice utilizate în procesul schimbului de mărfuri. B. de a. au fost întotdeauna piese (monede) cu valoare pro- prie, fiind primiţi (acceptaţi) ca mijloc de...
16 ianuarie, 2014
infracţiune economică ce-şi găseşte expresia în incorecta gestionare de către agentul economic a patrimoniului său, din care cauză acesta ajunge în situaţia de a nu-şi onora plăţile scadente faţă de partenerii săi de afaceri şi este declarat în...
16 ianuarie, 2014
bancă centrală, bancă a băncilor, bancă de prim rang – instituţie care are rolul (funcţia) de a asigura şi regla cantitatea de bani în circulaţie, de a regla rata dobânzii în economie, de a preveni falimentele bancare, de...
16 ianuarie, 2014
instituţie financiară internaţională, care reglementează activitatea băncilor centrale ale ţărilor membre. Este o bancă a băncilor centrale. A fost înfiinţată în Elveţia, la Basel, în anul 1930, de către Belgia, Marea Britanie, Elveţia, Franţa, Ger- mania şi Italia....
16 ianuarie, 2014
organizaţie financiară internaţională înfiinţată în iulie 1944 cu ocazia Conferinţei Monetare şi Financiare Internaţionale de la Bretton Woods prin acordul a 44 de ţări. Şi-a început activitatea în iunie 1946, având sediul la Washington. În prezent, numără 178...
16 ianuarie, 2014
tablou statistico- economic în care se înscriu şi prin care se compară importul şi exportul de mărfuri ale unei ţări, pe o perioadă de timp determinată, de regulă, un an. Din punctul de vedere al sferei de cuprindere,...
16 ianuarie, 2014

BURSA DIN NEW YORK

se consideră că a apărut ca urmare a unei hotărâri luate la 17 mai 1792 de 24 de comercianţi care s-au pus de acord să

BUNURI PUBLICE

bunuri economice carac- terizate prin nonexclusivitate şi nonrivalitate. Un b.p. este nonexclusiv, deoarece poate fi utilizat (consumat) simultan de mai multe persoane. Dacă un b.p.

BUNURI IMOBILIARE (BUNURI IMOBILE)

bunuri care nu pot fi deplasate în spaţiu. Alături de bunurile mobiliare (bunuri mobile), formează o clasă specifică determinată după criterii juridice. B.i. se împart

BUNURI DE PRODUCŢIE

(instrumentale, prodfactori, de investiţii sau indirecte), acele bunuri care participă la producerea altor bunuri economice; se mai numesc b. de capital pentru că satisfac in-

BUNURI COLECTIVE

bunuri a căror folosire este permisă numai unui anumit grup de oameni consideraţi în ansamblu sau individual. B.c. nu pot fi utilizate de unul sau

BUGET PUBLIC

document-program anual al statului, care reflectă toate veniturile şi cheltuielile publice ale ţării. El cuprinde în structura sa: bugetul

BUBID/BUBOR

(1) dobânda de referinţă, media dobânzii de pe piaţa interbancară din Bucureşti, la care băncile comerciale deficitare de fonduri sunt dispuse să împrumute fonduri de

BOOM ECONOMIC

creştere explozivă a volu- mului tranzacţiilor, adeseori efemeră, provocată de intensificarea bruscă şi neaşteptată a cererii. Când b.e. cuprinde subansamblul economiei se vorbeşte de b.

BÖHM-BAWERK, EUGEN von

(1851-1914), economist de orientare subiectivist-marginalistă, membru al Şcolii austriece, profesor universitar, preşedinte al Academiei Vieneze de Ştiinţe. A fost unul dintre cei care au fundamentat

BENEFICII PRIVATE

termen folosit pentru efectuarea analizei cost-beneficiu în condiţiile aşa-ziselor externalităţi, fie ele negative, fie pozitive. Prin raportarea externalităţilor activităţii ce se desfăşoară pe alte baze

BĂLCESCU, NICOLAE

(1819-1852), patriot român, militant pentru democraţie şi pentru emanciparea economică, socială, politică şi naţională a românilor. Figură marcantă a Revoluţiei de la 1848. Ideea progresului

BARIERE VAMALE

obstacol constând dintr-un sistem de măsuri şi instrumente prin care statul urmăreşte să apere, să protejeze propria economie naţională de concurenţă străină. Sorgintea b.v. o

BARIERE ECONOMICE LA INTRARE

factori care plasează o unitate economică, ce se lansează într-o activitate nouă pentru ea, în situaţia de a avea dezavantaje relative de cost faţă de

BANI METALICI

piese confecţionate din metal sau aliaje de metal care au rolul de bani. Când erau confecţionaţi din aur sau alte metale preţioase, b.m. se compuneau

BANI DE AUR

piese din aur de o anumită mărime, puritate, formă şi greutate cu însemne specifice utilizate în procesul schimbului de mărfuri. B. de a. au fost

BANCRUTĂ

infracţiune economică ce-şi găseşte expresia în incorecta gestionare de către agentul economic a patrimoniului său, din care cauză acesta ajunge în situaţia de a nu-şi

BANCĂ DE EMISIUNE

bancă centrală, bancă a băncilor, bancă de prim rang – instituţie care are rolul (funcţia) de a asigura şi regla cantitatea de bani în circulaţie,

BANCA REGLEMENTELOR INTERNAŢIO- NALE (B.R.I.)

instituţie financiară internaţională, care reglementează activitatea băncilor centrale ale ţărilor membre. Este o bancă a băncilor centrale. A fost înfiinţată în Elveţia, la Basel, în

BALANŢA COMERCIALĂ

tablou statistico- economic în care se înscriu şi prin care se compară importul şi exportul de mărfuri ale unei ţări, pe o perioadă de timp

BURSA DIN NEW YORK

se consideră că a apărut ca urmare a unei hotărâri luate la 17 mai 1792 de 24 de comercianţi care s-au pus de acord să

BUNURI PUBLICE

bunuri economice carac- terizate prin nonexclusivitate şi nonrivalitate. Un b.p. este nonexclusiv, deoarece poate fi utilizat (consumat) simultan de mai multe persoane. Dacă un b.p.

BUNURI IMOBILIARE (BUNURI IMOBILE)

bunuri care nu pot fi deplasate în spaţiu. Alături de bunurile mobiliare (bunuri mobile), formează o clasă specifică determinată după criterii juridice. B.i. se împart

BUNURI DE PRODUCŢIE

(instrumentale, prodfactori, de investiţii sau indirecte), acele bunuri care participă la producerea altor bunuri economice; se mai numesc b. de capital pentru că satisfac in-

BUNURI COLECTIVE

bunuri a căror folosire este permisă numai unui anumit grup de oameni consideraţi în ansamblu sau individual. B.c. nu pot fi utilizate de unul sau

BUGET PUBLIC

document-program anual al statului, care reflectă toate veniturile şi cheltuielile publice ale ţării. El cuprinde în structura sa: bugetul

BUBID/BUBOR

(1) dobânda de referinţă, media dobânzii de pe piaţa interbancară din Bucureşti, la care băncile comerciale deficitare de fonduri sunt dispuse să împrumute fonduri de

BOOM ECONOMIC

creştere explozivă a volu- mului tranzacţiilor, adeseori efemeră, provocată de intensificarea bruscă şi neaşteptată a cererii. Când b.e. cuprinde subansamblul economiei se vorbeşte de b.

BÖHM-BAWERK, EUGEN von

(1851-1914), economist de orientare subiectivist-marginalistă, membru al Şcolii austriece, profesor universitar, preşedinte al Academiei Vieneze de Ştiinţe. A fost unul dintre cei care au fundamentat

BENEFICII PRIVATE

termen folosit pentru efectuarea analizei cost-beneficiu în condiţiile aşa-ziselor externalităţi, fie ele negative, fie pozitive. Prin raportarea externalităţilor activităţii ce se desfăşoară pe alte baze

BĂLCESCU, NICOLAE

(1819-1852), patriot român, militant pentru democraţie şi pentru emanciparea economică, socială, politică şi naţională a românilor. Figură marcantă a Revoluţiei de la 1848. Ideea progresului

BARIERE VAMALE

obstacol constând dintr-un sistem de măsuri şi instrumente prin care statul urmăreşte să apere, să protejeze propria economie naţională de concurenţă străină. Sorgintea b.v. o

BARIERE ECONOMICE LA INTRARE

factori care plasează o unitate economică, ce se lansează într-o activitate nouă pentru ea, în situaţia de a avea dezavantaje relative de cost faţă de

BANI METALICI

piese confecţionate din metal sau aliaje de metal care au rolul de bani. Când erau confecţionaţi din aur sau alte metale preţioase, b.m. se compuneau

BANI DE AUR

piese din aur de o anumită mărime, puritate, formă şi greutate cu însemne specifice utilizate în procesul schimbului de mărfuri. B. de a. au fost

BANCRUTĂ

infracţiune economică ce-şi găseşte expresia în incorecta gestionare de către agentul economic a patrimoniului său, din care cauză acesta ajunge în situaţia de a nu-şi

BANCĂ DE EMISIUNE

bancă centrală, bancă a băncilor, bancă de prim rang – instituţie care are rolul (funcţia) de a asigura şi regla cantitatea de bani în circulaţie,

BANCA REGLEMENTELOR INTERNAŢIO- NALE (B.R.I.)

instituţie financiară internaţională, care reglementează activitatea băncilor centrale ale ţărilor membre. Este o bancă a băncilor centrale. A fost înfiinţată în Elveţia, la Basel, în

BALANŢA COMERCIALĂ

tablou statistico- economic în care se înscriu şi prin care se compară importul şi exportul de mărfuri ale unei ţări, pe o perioadă de timp

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: