marți

6 decembrie, 2022

Dicționar Economic

BOOM ECONOMIC

joi, 16 ianuarie, 2014

creştere explozivă a volu-
mului tranzacţiilor, adeseori efemeră, provocată de
intensificarea bruscă şi neaşteptată a cererii. Când
b.e. cuprinde subansamblul economiei se vorbeşte
de b. afacerilor; de cele mai multe ori el se limitează
la anumite sectoare (b. petrolier, b. maselor plastice,
b. produselor informatice, b. construcţiilor etc.), zone
geografice (poli de dezvoltare, zone de comerţ liber)
etc. Primul aspect vizează b.e. în sens larg, ca stare
favorabilă de ansamblu a economiei în cadrul ciclului
Juglar. În sens restrâns, b.e. vizează creşterea subită
a tranzacţiilor, cursului titlurilor de valoare, producţiei
în anumite ramuri, subramuri, zone, firme. La
originea b.e. se pot afla cauze diverse: injecţia în
economie a unei mase monetare suplimentare, ceea
ce determină creşterea cererii de scurtă durată, pe
ansamblul pieţelor; apariţia unui produs nou,
generator al unei nevoi neresimţite anterior şi care
capătă, în prezent, un caracter imperativ (b. aparatelor
T.V. color, produselor Hi-Fi etc.); o corelare de
anticipări favorabile efectuate în acelaşi timp de
ansamblul sau majoritatea agenţilor economici şi care
scontează să obţină avantaje dintr-un anumit sector
(b. petrolier, b. construcţiilor etc.); circumstanţe
intervenite accidental (b. unor materii prime speciale,
de exemplu, titan, în situaţii deosebite, de pildă, cele
legate de intensificarea cursei înarmărilor); creşterea
artificială a cererii printr-o ofertă specială (b.
soldurilor în anumite sezoane şi magazine). Uneori
b.e. poate declanşa o undă de dezvoltare; alteori poate
genera dezechilibre macroeconomice majore, pentru
a căror prevenire se utilizează măsuri restrictive de
ordin monetar şi fiscal (v. Ciclu juglar, Cicluri
economice).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: