vineri

24 martie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

10 decembrie, 2021

Compania de drumuri și autostrăzi CNAIR a prezentat vineri progresele celor 12 obiective de investiţii în infrastructura rutieră din Moldova şi Bucovina, după ce reprezentanții mai multor ONG-uri și ai mediului de afaceri din regiune au mers la guvern pentru a reclama blocaje și anomalii în proiectele de infrastructură rutieră promise Moldovei.

Ce au reclamat asociațiile civice

Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) și alte asociații civice și patronale au sesizat câteva anomalii rezultate din criteriile după care s-au oferit punctaje pentru a ordona lista de priorităților de investiții din Planul Investițional în Infrastructura de Transport.

Criteriile după care se decide „care autostrada/drum va fi finanțat primul, care al doilea etc, sunt ori netransparente, ori scoase din burtă, după bunul plac al unor grupuri de interese”, remarca Dan Radu, membru fondator al MDM, înainte de întâlnirea cu vicepremierul Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, directorul CNAIR, directori din Ministerul Transporturilor.


Întâlnirea a fost organizată rapid după ce MDM avertizase: „Avem în plan proteste ce pot duce până la blocarea unor șosele importante, o comunicare susținută despre vina PSD pentru lipsa de dezvoltare a Moldovei și altele, care nu le vor pica bine”.

Între anomalii: chiar traversează reliefuri similare, autostrada Ploiesti-Comarnic este evaluata la 6 mil euro/km pe când autostrada Ploiești-Buzău este trecută cu 13 mil euro/km. În consecință: autostrada Ploiești-Buzau  a fost depunctată.

„Sau este acordat un punctaj NATO – cât de importantă este acea autostrada într-un plan strategic militar – la care toate autostrăzile primesc același punctaj. Greu de crezul că A8, ce leaga două regiuni, ar trebui să aibă aceleași cifre cu București-Alexandria”, remarcă Dan Radu.

Și așa, se acordă o prioritate mai mare drumurilor-expres București – Alexandria și Alexandria-Craiova față de cea a A8, care leagă două provincii istorice ale României.


În fine, a fost reclamată practica de a se începe o autostradă de la capete, și nu de la unul singur, ca să fie utilă.

Guvernanții spun: ”Așa cere Bruxelles-ul”

Participanților care au participat la întâlnirea cu oficialii statului li s-a răspuns că, de fapt, lista de priorități reclamată ar fi doar îndeplinirea unei cerințe „a Bruxelles-ului, ce trebuia livrată rapid, dar nu reprezintă in sine chiar o lista de priorități , toate obiectivele de acolo vor fi realizate”.

Lista face parte, însă, dintr-un document oficial, pus în dezbatere publică și care urmează, deci să fie asumat.

„Corpul de directori de la Minister nu a răspuns unei întrebări simple, deși au fost interpelați de 3 ori, de ce A13 Bacău-Brașov are asigurată în documente întreaga finanțare, de 2,4 miliarde euro, iar un proiect mult mai matur, ca A8, primește finanțare fragmentată de numai 1,9 miliarde, din surse încă neclare”, spune membrul Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei”.

Precizări CNAIR: analizăm, completăm, verificăm…

Dezvoltarea infrastructurii din Moldova este importantă și pentru Republica Moldova. În vizita de joi la București, premierul guvernului de la Chișinău, Natalia Gavriliță, a solicitat sprijinul României pentru interconectarea infrastructurii de transport. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a detaliat vineri stadiul proiectelor:  

A7 Austostrada Ploiești – Buzău:

 • Sunt în evaluare 39 de oferte pentru construcția acestui tronson.
 • Se știe că are o lungime de 63,250 km împărțit în 3 loturi, segmentate la Mizil și Pietroasele.
 • Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă între 4,29 miliarde de lei și 5,06 miliarde de lei.

A7 Buzău – Focşani:

 • Studiul de Fezabilitate a fost completat cu observaţiile CNAIR. Indicatorii tehnico-economici urmează să fie supuşi avizării în cadrul Consiliului Tehnico-Economic din cadrul companiei.
 • Mai trebuie obținut avizul de Gospodărire a Apelor. Procedura de dobândire a Acordului de Mediu „este aproape de final.
 • Proiectantul Consitrans SRL a finalizat Proiectul Tehnic, care va fi analizat odată cu Studiul de Fezabilitate și cu documentaţia necesară demarării procedurii de achiziţie publică a execuţiei.
 • Achiziția publică a realizării lucrărilor ar trebui să aibă loc până la sfârșitul anului 2021.
 • Finanțarea este inclusă în PNRR.

A7 Focşani – Bacău:

 • 95,9 km, proiect din 10.01.2019
 • Studiul de Fezabilitate revizuit este analizat de CNAIR.
 • Prestatorul elaborează Proiectul Tehnic. Mai este de obținut avizul de Gospodărire a Apelor
 • Procedura pentru Acordul de Mediu „a intrat deja într-o fază avansată”.

A7 Bacău – Paşcani:

 • 77,3 km, proiect din 01.03.2019
 • Prestatorul „implementează” observațiile tehnice ale CNAIR în Studiul de Fezabilitate și va retransmite varianta revizuită a documentului.
 • Și Proiectul Tehnic se află în curs de revizuire ca urmare a observaţiilor CNAIR
 • Avizul de Gospodărire a Apelor este „în faza finală de dobândire, procedura de obţinere a Acordului de Mediu se apropie de final”.

A7 Paşcani – Suceava:

 • 61,86 KM, proiect din octombrie 2020
 • Au fost demarate procedurile de obţinere a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism,
 • A fost demarată procedura de procurare a Acordului de Mediu.
 • Investigaţiile geotehnice sunt în derulare, din luna septembrie 2021. S-au realizat pe aproximativ 1.000 metri liniari din totalul de 9.256 „metri liniari propuşi”.
 • „Prestatorul nu reuseşte să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător.
 • Prestatorul acumulează penalităţi de întârziere în cuantum de 0,001% din valoarea de contract/zi de întârziere „.

Drum expres Suceava – Siret:

 • Au început procedurile de obţinere a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum şi procedura de obţinere a Acordului de Mediu.
 • Investigaţiile geotehnice au încpeut în august a acestui an. Până la acest moment „au fost realizaţi aproximativ 900 metri liniari din totalul de 7.133 metri liniari aflaţi în plan.
 • CNAIR precizează că prestatorul nu reuşeşte să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător.
 • Au fost aplicate penalităţi de întârziere în cuantum de 0,001% din valoarea de contract pentru fiecare zi de întârziere.

Autostrada A8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni

 • 100,14 km, proiect din 2021
 • Trebuie clarificate „o serie de aspecte … privind interferența” cu mai multe localități cu traseul propus de prestator pentru Etapa 1.
 • S-a solicitat modificarea traseului pe sectorul cuprins între Leţcani şi Golăieşti și s-a solicita ceklor 24 de unități administrativ teriroriale (UAT) să prezinte puncte de vedere astfel încât impactul social și de mediu asupra zonelor locuite să fie minim.
 • „Au fost primite puncte de vedere cu privire la traseul autostrăzii pe sectorul Leţcani – Golăieşti doar de la câteva UAT-uri. Prestatorul efectuează analize tehnice în vederea modificării traseului autostrăzii pe acest sector”.
 • S-a verificat zona  unde ar putea fi construit drumul de legătură care va asigura conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.
 • „În urma vizitei s-a constatat că numărul imobilelor afectate nu este de ordinul sutelor ci de ordinul zecilor și nu sunt afectate lăcașe de cult.
 • A fost identificată și o nouă zonă pentru realizarea drumului de legatură care va asigura conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași si cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași, la profil de 2 benzi de circulatie pe sens.
 • „Săptămâna viitoare, la invitaţia Consiliului Judeţean Iaşi, o echipa a CNAIR se va deplasa la Iaşi, împreună cu Prestatorul, pentru o nouă serie de discuţii cu autorităţile publice locale (Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi etc.)”, se arată în comunicat.
 • Pe sectorul Târgu Neamţ (Moţca) şi Târgu Frumos, de 30 de km, în 12 octombrie 2021, au fost demarateinvestigaţiile geotehnice. S-au realizat pe 1.539 metri liniari din totalul de 6.242 metri liniari propuşi. Prestatorul are mobilizate în teren şapte utilaje de forare pentru această lucrare.

A8 Târgu Mureş – Târgu Neamţ:

 • 211 km, proiect din 28.05.2019
 • Marți 07.12.2021, Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial S.A. a înaintat Studiul de Fezabilitate – revizia 3.
 • Lipsesc documentațiile necesare pentru obținerea Acordului de mediu (RIM, SEA, SEICA, PMM etc.), documentațiile privind ocuparea terenurilor (Raportul de Evaluare al imobilelor afectate, identificarea proprietarilor și a imobilelor deținute de aceștia, precum și lista proprietarilor și imobilele afectate, semnate și ștampilate de Primării), iar volumul Autorizații, Avize și Acorduri este incomplet.
 • Documențatia va fi analizată de către CNAIR S.A. în vederea verificării modului în care au fost implementate observațiile emise anterior și, de asemenea, dacă nivelul de calitate al documentației transmise corespunde cu cel solicitat prin Caietul de sarcini.

A13 Braşov – Bacău:

 • 165 km, proiect din 27.07.2020
 • Analiza multicriterială de traseu (AMC2) „se află în derulare etapa finală de realizare”, ca să se stabililească varianta de traseu optimă.
 • Se implementează observaţiile emise de către CNAIR şi de către consultantul Jaspers.
 • După retransmiterea documentaţiei revizuite, aceasta va fi analizată şi avizată în cadrul CTE CNAIR, urmând ca, ulterior, să poată fi demarate activităţile de teren pe varianta de traseu avizată.

Drumul Expres Focşani – Brăila:

 • 76 km, proiect din 27.07.2020
 • „Se află în derulare etapa finală de realizare” a Analizei multicriterială de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.

Drumul Expres Tişiţa – Albiţa

 • Se realizează Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, în urma căreia vor fi stabilite minim două variante de traseu, ce vor fi analizate întru-un mod mai detaliat în etapa finală de analiza şi anume Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2.
 • Se studiază și posibilitatea realizării la nivel de Drum Trans-Regio. În cadrul AMC1 auapărut date  conform cărora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investiţii) este foarte scăzută, raportat la cerinţele de eligibilitate impuse pentru proiecte ce beneficiază de finanţare nerambursabilă, spune CNAIR.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamţ

 • A fost avizată Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 în luna iulie.2021. Au fost alese două variante de traseu.
 • Se află în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2 şi va fi aleasă varianta optimă dintre cele două selectate în prima etapă de analiză.
 • Urmează campania de realizare a investigaţiilor de teren şi obţinerea Certificatului de Urbanism şi a Acordului de Mediu.

Drumul de mare viteză Vatra Dornei – Suceava:

 • Se face încă Analiza Multicriteriale de Traseu Etapa 1, în urma căreia vor fi stabilite minimum două variante de traseu, ce vor fi analizate într-un mod mai detaliat în etapa finală de analiză (Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2).
 • Urmează stabilirea şi avizarea traseului optim, campania investigaţiilor de teren şi obţinerea Certificatului de Urbanism şi a Acordului de Mediu.
 • CNAIR promite că va publica bilunar stadiul proiectelor destinate Moldovei şi Bucovinei, dar şi etapele care trebuie parcurse.

Ministerul Transporturilor ocupă primul loc într-un top al investiţiilor publice semnificative, cu 94 de proiecte de infrastructură de transport (autostrăzi şi căi ferate) din 130 de proiecte ale celor 8 ordonatori principali de credite.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cele mai largi cohorte din România, cele ale așa-numiților „decreței”, vor începe să se pensioneze din 2028, când vor avea loc primele retrageri anticipate din activitate ale acestora

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: