sâmbătă

2 iulie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

16 februarie, 2022

Stimulente fiscale pentru armament UE: Bruxelles analizează varianta eliminării TVA la achiziția de echipamente de apărare produse în Europa. Potrivit unei propuneri de politică de apărare prezentată de Comisia Europeană, măsura este gândită pentru a promova producția comună de armament în UE.

Efectele eventualei adoptări a acestei măsuri le vor resimți în primul rând statele mari producătoare din UE, Franța și Germania.

Comisia a prezentat marți o serie de inițiative pe care le va coordona în domenii critice pentru apărarea și securitatea din cadrul Uniunii Europene.


Comunicarea intitulată „O contribuție la apărarea europeană” acoperă întreaga panoplie de provocări, de la industria de apărare convențională la amenințările cibernetice, hibride și spațiale. Comisia a lansat și o foaie de parcurs privind tehnologiile critice pentru securitate și apărare.

Într-un context geopolitic și tehnologic în continuă evoluție, Comisia urmărește să consolideze capacitatea Uniunii de a contracara amenințările cu care se confruntă.

Armament UE- domenii de intervenție

Comisia a identificat, în special, următoarele noi domenii principale în cadrul cărora sunt necesare acțiuni pentru a consolida și mai mult competitivitatea pieței europene a apărării:

 • analizarea modului în care pot fi stimulate în mai mare măsură investițiile statelor membre în capabilitățile strategice esențiale și în elementele critice care sunt dezvoltate și/sau achiziționate în contextul cadrelor de cooperare ale Uniunii Europene;
 • încurajarea în mai mare măsură a achizițiilor publice comune de capabilități de apărare dezvoltate în colaborare în cadrul UE;
 • invitarea statelor membre să înregistreze noi progrese în ceea ce privește asigurarea simplificării și a unei mai mare convergențe a practicilor de control al exporturilor de arme

Investiții în cercetare, achizițiile publice comune de armament UE

Până la sfârșitul anului 2022, Fondul european de apărare (FEA) va fi investit 1,9 miliarde EUR în activități de cercetare în domeniul apărării și în proiecte în materie de dezvoltare a capabilităților.

(Citește și: PESCO: Proiectele militare comune ale UE bat pasul pe loc: doar 8 din 46 în fază de execuție”)


Aceste investiții vor impulsiona proiecte-cheie colaborative la scară largă în materie de dezvoltare a capabilităților, stimulând totodată inovarea în domeniul apărării.

Comisia va dezvolta, de asemenea, noi stimulente menite să încurajeze investițiile în capabilitățile strategice de apărare. Atenție specială: în cazul în care acestea sunt dezvoltate și/sau achiziționate în cadre de cooperare UE.

Comisia va analiza oportunitatea introducerii unei serii de instrumente care să stimuleze achizițiile publice comune de capabilități de apărare dezvoltate în colaborare în cadrul UE, inclusiv prin:

 • propunerea unei scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA),
 • aplicarea unor noi soluții de finanțare și prin revizuirea mecanismelor de acordare a bonsurilor din cadrul FEA pentru a favoriza angajamentele privind achizițiile comune în materie de echipamente, întreținere și operațiuni,
 • dezvoltarea în comun a tehnologiilor de apărare relevante.

La un nivel mai general, Comisia se va asigura că alte politici orizontale, cum ar fi inițiativele privind finanțarea durabilă, rămân coerente cu eforturile UE de a facilita un acces suficient al industriei europene de apărare la finanțare și investiții.

Practici de control al exporturilor

Deși statelor membre le revine responsabilitatea de a elibera autorizațiile de export pentru echipamente militare, Comisia le invită să înregistreze noi progrese în ceea ce privește activitatea în curs care vizează sporirea simplificării și a convergenței treptate a practicilor de control al exporturilor de arme.

Comisia invită statele membre să adopte o abordare conform căreia, în principiu, nu s-ar împiedica reciproc să exporte către țări terțe echipamente militare și tehnologii dezvoltate în cooperare.

Această abordare ar trebui să asigure faptul că produsele finanțate din FEA vor beneficia de un acces adecvat și competitiv la piețele internaționale, fără a aduce atingere deciziilor suverane ale statelor membre.

Stimulente fiscale pentru Cercetare și inovare

Foaia de parcurs privind tehnologiile critice pentru securitate și apărare trasează traiectoria care trebuie urmată pentru a consolida competitivitatea și reziliența sectoarelor securității și apărării din UE prin:

 • invitarea statelor membre să contribuie în mod activ la Observatorul pentru tehnologii critice, care este în curs de înființare;
 • încurajarea cercetării și inovării cu dublă utilizare la nivelul UE;
 • invitarea statelor membre să elaboreze o abordare coordonată la nivelul UE în ceea ce privește tehnologiile critice în contextul Busolei strategice;
 • sprijinirea inovării și a antreprenoriatului în materie de securitate și apărare prin intermediul unei serii de instrumente noi (de exemplu, un incubator, un mecanism de finanțare mixtă a investițiilor etc.);
 • crearea, împreună cu Agenția Europeană de Apărare, a unei scheme a UE de inovare în domeniul apărării pentru a reuni toate eforturile într-un singur cadru general;
 • evaluarea mai sistematică a considerațiilor legate de securitate și apărare, după caz, atunci când se pun în aplicare și se reexaminează instrumentele industriale și comerciale ale UE existente sau atunci când se elaborează noi astfel de instrumente, pentru a reduce dependențele strategice.

Un alt aspect important al foii de parcurs îl constituie reducerea dependențelor identificate în ceea ce privește tehnologiile critice și lanțurile valorice.

În această perspectivă, Comisia propune:

 • integrarea considerațiilor legate de apărare în principalele inițiative industriale și tehnologice ale UE,
 • protejarea intereselor UE în materie de securitate și apărare atunci când se achiziționează infrastructuri critice
 • consolidarea examinării investițiilor străine directe

Consolidarea dimensiunii de apărare a activităților spațiale

Comisia va analiza, de asemenea, cum poate fi îmbunătățită în continuare protecția activelor spațiale ale UE. E vorba de servicii suplimentare de supraveghere/urmărire spațială și de utilizarea optimă a potențialului industriei.

Comisia va promova o abordare de tip „dublă utilizare începând cu momentul conceperii” pentru infrastructurile spațiale ale UE, cu scopul de a oferi noi servicii reziliente care să răspundă nevoilor guvernamentale, inclusiv în domeniul apărării.

Comisia și Înaltul Reprezentant vor analiza, de asemenea, posibilitatea activării mecanismelor de solidaritate, de asistență reciprocă și de răspuns la situații de criză.

Consolidarea rezilienței europene

Pentru a consolida securitatea cibernetică și apărarea cibernetică, Comisia va propune un act legislativ privind reziliența cibernetică.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Comisia va solicita organizațiilor de standardizare europene să elaboreze norme armonizate în materie de securitate cibernetică și protejare a vieții private. Împreună cu statele membre, Comisia va spori gradul de pregătire în eventualitatea unor incidente majore de securitate cibernetică.

Până la sfârșitul acestui an, Comisia și Înaltul Reprezentant vor propune o actualizare a planului de acțiune comun de consolidare a mobilității militare în interiorul și în afara Europei. Tot anul acesta, Comisia va lua diverse măsuri pentru a face față provocărilor legate de schimbările climatice care sunt relevante pentru domeniul apărării.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: