(1) orice obiect (activ tangibil) sau orice creanţă (activ intangibil) care poate fi exprimat în bani şi care aparţine unei persoane fizice sau juridice; (2) acea parte a bilanţului contabil în care se reflectă utilizarea resurselor unei firme (întreprinderi). Elementele de a. oferă imaginea existenţei materiale a capitalului firmei şi sunt ordonate în funcţie de mai multe criterii (modul de transmitere a valorii, fazele circuitului, gradul de lichiditate etc.) (v. Active, Bilanţ).