miercuri

5 octombrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

21 septembrie, 2022

Guvernul a aprobat miercuri modificarea Codului administrativ, propunând printr-un proiect de lege formarea de ”consorții administrative”.

Reglementarea regimului juridic al consorțiilor administrative este jalon PNRR, cu termen de operaționalizare al acestora în trimestrul IV 2022. Proiectul adoptat de guvern intră în dezbatere parlamentară.

De ce era nevoie de consorții administrative

Conceptul de “consorții administrative” este menționat în cadrul PNRR în contextul reformelor ce vizează creșterea capacității administrației publice locale și de accelerare a realizării investițiilor la nivel local.


Consorțiile administrative apar ca o soluție agreată de Guvernul României cu Comisia Europeană pentru a răspunde unor deficiențe identificate în Raportul de țara (2020) și pentru a da curs unor recomandări incluse în Recomandările specifice de țară (2020).

Conform Raportului de țară, există un risc considerabil de adâncire a disparităților regionale în România în condițiile în care accesul la servicii de bază este în continuare problematic.

Disparitățile – în special cele urban/rural – creează inegalități foarte mari în ceea ce privește veniturile și oportunitățile populației. Riscul de sărăcie, deși a scăzut în orașe, a rămas relativ constant în zonele rurale, respectiv de aproape cinci ori mai mare decât în orașe.

În cadrul Recomandărilor specifice de țară (2020) este indicată îmbunătățirea eficacității și calității administrației publice.

Poza capacității administrative actuale


O problemă identificată în Raportul de țară 2020 este capacitatea administrativă limitată la nivel local, care afectează procesul de atragere a fondurilor europene și naționale, punînd în pericol atingerea țintelor asumate prin PNRR.

La nivelul administrației publice locale, în special la comune, dar și în orașe și municipii, una dintre principalele deficiențe, care persistă de cel puțin un deceniu, afirmă Guvernul, este lipsa resursei umane specializată.

La începutul anului 2021, din totalul funcțiilor publice la nivel local (98.713 posturi), ponderea funcțiilor publice vacante și temporar vacante era de aproximativ 20%.

De exemplu, la nivelul administrației publice locale din România:

  • ponderea funcțiilor publice vacante de consilieri juridici era de 37,38% (prin raportare la totalul de 3.801 funcții publice prevăzute)
  • cea a funcțiilor publice specifice de consilier sistem achiziții publice era de cca. 34,64% (din totalul de 3.481 de funcții publice prevăzute)
  • cea a funcțiilor publice de auditor de 59,84% (din totalul de 1.581 de funcții publice prevăzute)
  • cea de arhitect șef de 57,98% (din totalul de 426 de funcții prevăzute)

Cum funcționează un consorțiu

Asocierea/cooperarea între localități se va realiza prin manifestarea de voință a fiecărui consiliu local, exprimată prin hotărâre a acestuia. De regulă, aceste consorții se vor forma pentru ca localitățile mici să fie ajutate de cele mari. Proiectul permite însă și formarea de consorții între localități rurale, exclusiv.

Prin acordul de asociere, localitățile care nu dispun de personal specializat mandatează, prin hotărâre a autorităților deliberative, unul sau mai mulți membri să le sprijine în realizarea atribuțiilor.

Sprijinul vine sub formă de personal delegat. Acest personal va fi plătit de localitatea sa, dar va primi și de la localitatea în care este detașat o indemnizație lunară echivalentă cu 20% șin salariul de bază propriu.

Prin intermediul consorțiilor administrative pot fi exercitate, de exemplu, atribuții în domeniul:

  • amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții
  • inițierii și realizării de investiții cu fonduri naționale sau externe (portofoliu de proiecte, implementare proiecte)
  • juridic, financiar, achiziții publice și gestiune a resurselor umane
  • administrarea taxelor și impozitelor locale

Consorțiul administrativ nu are personalitate juridică.

Aceste consorții, afirmă guvernul, vor asigura realizarea unor activități în localitățile cu capacitate administrativă insuficientă și vor stimula fenomenul asociativ la nivelul administrației publice locale și transferul de expertiză și practici unitare.

***

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

13 state membre UE au semnat o scrisoare prin care solicită Bruxelles-ului să propună un plafon de preț la gaz la reuniunea miniștrilor UE de energie de săptămâna

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: