fbpx

La obiect

Digitalizarea administrației: România are nevoie de un plan coerent pe verticală

 Digitalizarea administrației e una din marile mize ale actualei guvernări, nu doar din perspectiva recuperării decalajelor față de celelalte state UE, ci și pentru… Mai mult

15.06.2021

La obiect

România și industria importurilor ilegale de deșeuri

România a declanșat anul acesta cea mai amplă operațiune împotriva unei adevărate industrii constituite din importuri ilegale de deșeuri – până pe 13 iunie au… Mai mult

14.06.2021

Evenimentul

Decizii la summitul NATO de la Bruxelles: China, pusă pe aceeași poziție cu Rusia – abordare unitară a Occidentului față de Beijing

Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat luni că Rusia și China amenință ordinea internațională bazată pe reguli. În ceea ce privește relația cu Rusia,… Mai mult

14.06.2021

La obiect

Deficitul de cont curent – dublat după prima treime a anului, datoria externă a urcat spre 127 mld. euro

Balanța de plăți a înregistrat după luna aprilie 2021 un deficit de cont curent de 4.710 milioane euro, cu circa 107% peste nivelul din aceeași… Mai mult

14.06.2021

DOCUMENT / Consiliul Fiscal: Un ”top” al problemelor de gestiune bugetară din 2013, care anticipează 2014 și prognozează pe 2015

de Victor Bratu 12.9.2014

Consiliul Fiscal a dat publicităţii, vineri, 12 septembrie, Raportul anual pentru anul 2013, document care analizează derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent (prin comparație cu cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară şi bugetul anual), care oferă o perspectivă asupra anului 2014 şi care prognozează evoluţiile din anul 2015.

Potrivit raportului, Bugetul inițial aferent anului 2013 a avut în vedere un obiectiv de deficit bugetar de 2,15 % din PIB (standarde cash), mai mare decât nivelul de 1,8% asumat prin Strategia fiscal-bugetară 2013-2015 aprobată de guvern în luna iunie 2012.

Ulterior, cu ocazia primei rectificări bugetare din iulie 2013, afirmă raportul, noua țintă de deficit a fost stabilită la un nivel de 2,3% din PIB (la un nivel de 14,7 mld. lei, mai mare cu 1,3 mld. lei decât plafonul de 13,394 mld. lei), noile ținte încălcând, susține Raportul, prevederile Legii nr. 4/2013.

La nivelul execuției bugetare în standarde cash, deficitul bugetar înregistrat s-a situat la un nivel de 2,51% din PIB, depășirea țintei inițiale având loc, în principal, ca urmare a nerealizării veniturilor nefiscale şi a celor din fonduri europene, dar și a unor cheltuieli cu bunurile și serviciile semnificativ mai ridicate față de proiecția inițială.

Anul 2014 şi perspective pentru 2015: Facilități + păstrarea deficitului = tăieri de la investiții

Pentru anul 2014, afirmă Consiliul fiscal, îngrijorări suplimentare provin din execuția bugetară aferentă primelor șase luni, dar nerealizarea veniturilor are potențialul să fie acomodată prin diminuarea unor categorii de cheltuieli, cel mai probabil a celor de investiții, în timp ce alte măsuri fiscale adoptate recent (neimpozitarea profitului reinvestit și reducerea contribuțiilor la asigurările sociale) vor produce efecte preponderent în anii următori.

Atingerea țintei de deficit bugetar în anul 2014 reprezintă un obiectiv realizabil și ca urmare a consolidării fiscale de dimensiuni reduse propusă pentru acest an, dar îndeplinirea țintelor pentru anul 2015 (deficit structural de 1% din PIB, asumat prin Programul de convergență 2014-2017) apare drept o provocare majoră având în vedere atât pasul propus de consolidare fiscală, dar și considerând nivelul mult subevaluat al impactului negativ asupra încasărilor din impozitul pe profit ca urmare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit și reducerea recentă a contribuțiilor la asigurările sociale.

În acest context, adoptarea deciziei de reducere a CAS cu 5 pp ar face cu atât mai dificilă respectarea țintelor asumate în lipsa unor măsuri compensatorii de amploare.

Cel mai mare risc la adresa conduitei politicii fiscale în anii următori pare să fie reprezentat de diminuarea angajamentului pentru procesul de consolidare fiscală, mai ales în condițiile în care ieșirea din procedura de deficit excesiv, bazată pe o performanța bună a României în ajustarea dezechilibrelor fiscale acumulate este de natură a diminua constrângerile existente la nivelul politicii fiscale.

Consilul fiscal a avertizat în legătură cu evaluarea mult prea optimistă a Ministerului Finanțelor Publice privind impactul bugetar al impozitului pe construcţii speciale, care este de natură să afecteze semnificativ încasările aferente impozitului pe profit, în special începând cu anul 2015. Măsuri fiscale adoptate recent (neimpozitarea profitului reinvesti) vor produce efecte preponderent în ani următori.

Volatiltatea economiei reprezintă o sursă importantă de risc fiscal, în condițile în care instabilitatea fiscal – bugetară este favorizată de cele mai multe ori de o rată de creștere economică incertă.

Creșterea taxelor vs. reforma colectării taxelor

În raport, Consiliul fiscal salută inițierea unui proces de reformă a sistemului de colectare a taxelor, pe care îl consideră absolut necesar în contextul actual, caracterizat de o eficiență scăzută a sistemului de taxe și impozite, și consideră că acest proces, dacă va avea succes, are potențialul de a genera spațiu fiscal pe termen mediu.

CLICK pentru mărire

Totuși, adoptarea unor decizii legate de eventuale reduceri de taxe sau de majorare a unor cheltuieli în baza potențialelor creșteri de eficiență trebuie să aibă loc ex post, după ce procesul de reformă se dovedește ireversibil și capabil să genereze rezultate pe termen lung.

Mesajul este transmis în contextul în care România are una dintre cele mai mici ponderi în PIB a veniturilor bugetare (venituri fiscale şi nefiscale), acestea reprezentând în 2013 doar 32,7% din PIB, în timp ce nivelul veniturilor fiscale raportate la PIB (impozite şi contribuţii sociale) a fost de 27,5 %, fiind semnificativ mai mic decât în economii similare precum Ungaria (38,6%), Slovenia (37,6%), Republica Cehă (35,3%) şi Polonia (31,8%).

Un alt avertisment: cheltuielile bugetare cu pensiile sunt nesustenabile în raport cu contribuţiile încasate, chiar dacă s-au luat unele măsuri în vederea ameliorării acestei deficienţe pe termen mediu şi lung.

În ciuda progreselor înregistrate în anul 2013, pe termen mediu și lung există riscuri importante cu privire la sustenabilitatea bugetului de asigurări sociale de stat, iar oportunitatea unor eventuale majorări suplimentare de cheltuieli sau reduceri de contribuții trebuie analizată numai în contextul identificării unor soluții alternative de reducere a deficitului, în special prin lărgirea bazei de impozitare.

Fondurile europene: ”Creșterea absobției” și rămânerea pe ultimul loc în UE

Performanța României în termeni de absorbție a fondurilor UE rămâne în continuare scăzută, scrie raportul, aceasta situându-se pe ultimul loc în rândul statelor membre UE, cu un grad al absorbției de doar 36,9%, valoarea fiind însă cu 15,05 pp mai mare decât la sfârșitul anului 2012.

Performanța slabă în domeniul atragerii fondurilor europene, concomitent cu riscul dezangajării automate (fondurile aferente alocărilor din perioada 2007-2013 pot fi atrase doar până la sfârșitul anului 2015) impun acțiuni hotărâte în sensul demarării procedurilor de atragere a fondurilor aferente noului exercițiu financiar simultan cu măsurile adoptate în vederea diminuării riscurilor de pierdere a sumelor alocate pentru perioada 2007-2013.

Situația din acest moment ridică semne de întrebare în legătură cu atingerea țintelor privind absorbția de fonduri europene și în anul 2014.

Având în vedere faptul că în perioada 2014-2015 se suprapun două exerciții financiare (2007-2013 și respectiv 2014-2020), România dispune de o oportunitate în plus de a realiza mai multe proiecte finanțate din fonduri UE.

În bugetul iniţial pentru 2014 se intenţiona o creştere a ponderii absorbţiei fondurilor UE în total cheltuieli de investiţii, o abordare corectă şi binevenită în opinia Consiliului fiscal, însă, execuţia bugetară pe primele 6 luni arată până acum un eşec din acest punct de vedere.

CLICK pentru mărire

TVA mare – Evaziunea fiscală mare

Conform calculelor Consiliului fiscal pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), evaziunea fiscală continuă să aibă o dimensiune foarte ridicată în România, reprezentând 16,2% din PIB în anul 2013, în pofida intenției și măsurilor de reducere a acesteia cuprinse în ultimele iterațiiale strategiei fiscal-bugetare.

Dacă România ar colecta impozitele şi taxele pe care le are la maxim, ar avea venituri bugetare ca procent din PIB peste media europeană.

Aproximativ 75% din evaziunea fiscală este generată la TVA (12,21% din PIB), în timp ce contribuțiile sociale contribuie cu circa 15% la evaziunea fiscală totală, în principal prin intermediul fenomenului de „muncă la negru” (salariaţi în economia subterană).

Reforma sistemului de colectare a taxelor apare absolut necesară în contextul actual, caracterizat de o eficiență scăzută a sistemului de taxe și impozite, iar Consiliul fiscal apreciază că acest proces are într-adevăr potențialul de a genera spațiu fiscal pe termen mediu.

Totuși, o abordare prudentă impune considerarea veniturilor bugetare suplimentare provenite din reducerea evaziunii fiscale doar ex post, după ce acestea s-au și materializat, mai ales în contextul în care ultimii ani nu au consemnat o diminuare semnificativă a acestui fenomen, ba dimpotrivă, pe anumite segmente s-au înregistrat creșteri./

Companiile de stat – cei mai mari datornici la bugetele sociale

Din cele 5 ţinte stabilte de guvern cu instituţiile financiare inetrnaţionale pentru decembrie 2013, doar ţinta privind arieratele pentru întreprinderile de stat nu a fost îndeplinită (nivelul realizat find de 7,2 miliarde lei față de ținta de 5,6 miliarde lei), potrivit Raportului.

La finalul lui 2013, un număr de 1.086 de compani cu capital majoritar de stat au raportat o contribuţie de doar 4,4% la cifra de afaceri totală, iar plăţile restante acumulate de acestea reprezentau 19,8% din totalul arieratelor înregistrate la nivelul întregii economii.

Cea mai mare parte a arieratelor companilor de stat este către bugetul general consolidat (50% din total arierate), în special către bugetul de asigurări sociale, spre deosebire de companile private care au arierate în cea mai mare parte către furnizori (52% din total arierate).

Arieratele companiilor de stat către furnizori s-a redus cu 40% în 2013, faţă de 2012.

Ponderea arieratelor în total datorii la nivelul companilor de stat este de 43,51% în anul 2013 față de 9,52% în cazul companilor private, reflectând probleme de lichiditate și o cultură a întârzieri sau neefectuării plăților.

Primele 10 compani de stat ierarhizate din punct de vedere al plăţilor restante însumează peste 60% din totalul arieratelor companilor de stat, arieratele find concentrate în special în sectoarele feroviar, minier și cel al industriei chimice.

(Descărcaţi AICI Raportul integral pe 2013 al Consiliului fiscal)

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 12.9.2014

Lăsați un comentariu


Stiri

Secretar de stat în Ministerul Cercetării schimbat din funcție a doua zi după numire – postul fusese promis organizației PNL Maramureș

Vladimir Ionescu

Marian Murguleţ a fost eliberat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării și Dezvoltării, miercuri, la numai o zi după numire. Membri PNL… Mai mult

Stiri

Procedură simplificată de atestare a experţilor tehnici în construcţii – ordin Ministerul Dezvoltării

Razvan Diaconu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi al administraţiei, Cseke Attila (foto), a semnat un ordin care va simplifica regimul de atestare de noi experţi tehnici şi… Mai mult

Europa

Industria europeană a cerealelor avertizează: UE ar putea deveni importator net din cauza obiectivelor de climă

Alexandra Pele

Țintele UE de reducere a impactului agriculturii asupra mediului ar putea duce la o scădere abruptă a producție vegetale și ar putea transforma blocul într-un… Mai mult

Stiri

Coaliția a rezolvat printr-un artificiu legislativ problema interimatului la șefia TVR și Radio

Razvan Diaconu

Coaliția de guvernare a recurs la un artificiu legislativ pentru a rezolva problema TVR și Radio, rămase fără conduceri după ce CCR a declarat neconstituționale… Mai mult

Europa

Creatorul de antivirus John McAfee, găsit mort în închisoare în Spania

Iulian Soare

Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost găsit mort în închisoare, în Spania, la câteva ore după ce o instanţă judiciară aprobase extrădarea… Mai mult

Europa

Germania și Franța propun un summit UE – Rusia

Iulian Soare

Germania și Franța propun organizarea unui summit comun al liderilor Uniunii Europene cu președintele rus, Vladimir Putin – o încercare de a îmbunătăți relațiile glaciale… Mai mult

Stiri

Gazoductul care va prelua gazele din Marea Neagră va fi gata peste doi ani

Razvan Diaconu

Transgaz (TGN), operatorul magistralelor naționale de gaze naturale, va începe în această toamnă construcţia conductei Tuzla-Podişor, care ar putea prelua gazele din Marea Neagră peste… Mai mult