miercuri

28 februarie, 2024

30 octombrie, 2013

Rectificarea bugetară nu respectă Legea responsabilității fiscal-bugetare, alterează substanțial perspectivele pentru bugetul aferent anului 2014 și va duce ”probabil inevitabil” la ratarea țintei de deficit de 2,4% din PIB, precizează Consiliul fiscal, în Opinia sa despre a doua rectificare a bugetului operată anul acesta de Guvernul Victor Ponta.

”Consiliul fiscal are în continuare rezerve serioase cu privire la posibilitatea de a realiza ținta de final de an pentru veniturile din fondurile europene post-aderare, în condițiile în care, cu trei luni înainte de finele acestuia, nivelul intrărilor (5,03 mld. lei) reprezintă mai puțin de jumătate din suma estimată pentru întreg anul (12,15 mld. lei), iar estimările guvernamentale cu privire la performanța de absorbție au fost sistematic mai mari decât realizările”, se arată în Opinia Consiliului fiscal.

Observațiile Consiliului fiscal

Rectificarea încalcă art. 6 lit b) al Legii responsabilității fiscal-bugetare (69/2010), potrivit căruia “soldul şi, respectiv, soldul primar al bugetului general consolidat, luând în considerare componentele acestuia, pentru anul bugetar următor, nu vor putea depăşi plafonul stabilit prin cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară, aprobată de către Parlament”.


Astfel, proiectul de rectificare prevede un deficit bugetar de 15,9 mld. lei, mai mare cu 2,5 miliarde lei (0,4% din PIB) decât plafonul de 13,394 mld. lei statuat de Legea 4/2013, deviația față de plafonul legal crescând cu încă 1,2 mld. lei față de cea deja consemnată cu prilejul primei rectificări bugetare.

Dacă majorarea de deficit cash efectuată cu prilejul primei rectificări bugetare nu atrăgea după sine, conform evaluării guvernamentale, o majorare a țintei de deficit bugetar conform ESA95 (relevant din perspectiva relației cu Uniunea Europeană), acest lucru nu se mai întâmplă acum, ratarea obiectivului initial de deficit ESA95 de 2,4% din PIB fiind probabil inevitabilă.

Este esențial ca rezultatul execuției bugetare din 2013 să asigure încadrarea în limita de 3% din PIB (chiar cu o marja suficient de confortabila pentru a putea acomoda potentiale revizuiri ulterioare de date) statuată de Pactul de Stabilitate și Creștere, astfel încât să poată fi evitată declanșarea unei noi proceduri de deficit excesiv.

Consiliul Fiscal atrage atentia ca la momentul operării primei rectificări bugetare existau deja suficiente elemente de natură să indice faptul că estimarea veniturilor bugetare pentru finalul anului era una lipsită de prudență, Consiliul fiscal avertizând Guvernul în acest sens in opinia emisa de acesta cu privire la Raportul semestrial asupra executiei bugetare si la prima rectificare bugetara.


Modul în care s-a desfășurat procesul bugetar din acest an – ambele rectificări bugetare aducând majorări ale țintei de deficit, în condițiile existenței unei interdicții legale explicite și a unor suficiente indicii, în baza execuției bugetare la finele primelor 6 luni, cu privire la probabilitatea ridicată a realizării unor venituri bugetare mult inferioare estimărilor revizuite, pune sub semnul întrebării relevanța regulilor bugetare și angajamentul față de respectarea disciplinei fiscale.

Ușurința cu care regulile fiscale au putut fi în mod repetat eludate în acest an (prin recursul la derogare față de regulile instituite de art. 6 lit. b) cu privire la deficitul bugetar, respectiv art. 6 lit. c) și art. 21 cu privire la nivelul cheltuielilor publice), alături de încălcările consemnate și în anii ce s-au scurs de la adoptarea Legii responsabilității fiscale in 2010 (ale regulilor statuate de art. 6 lit. c) și art. 21), pune în evidență slăbiciunea constrângerilor exercitate de regulile fiscale din LRF și ridică dubii serioase asupra angajamentului față de respectarea în viitor a regulilor fiscale ce vor fi instituite prin preluarea în legislația națională a prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea și Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare (Compactul fiscal).

Revizuirea substanțială a estimărilor de venituri bugetare alterează substanțial perspectivele pentru bugetul aferent anului 2014, orice proiecție având în mod necesar drept punct de plecare realizările curente.

Concluzia Consiliului Fiscal

Sunt necesare măsuri suplimentare semnificative pentru a asigura încadrarea în limitele plafonului de deficit bugetar pentru anul viitor (cu atât mai mult cu cât veniturile bugetare din anii 2012 și 2013 au fost afectate favorabil de încasările temporare din închirierea benzilor de frecvență către operatorii de telefonie mobilă).

(Descărcați AICI documentul integral)

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

(Textul de mai jos e preluarea integrală a editorialului de

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: