Clarificări ale ministerului de Finanțe: asigurările facultative de sănătate sunt deductibile - CursDeGuvernare.ro
marți

19 octombrie, 2021

Clarificări ale ministerului de Finanțe: asigurările facultative de sănătate sunt deductibile

21 iunie, 2016

sanatateMinisterul Finanţelor Publice elimină, prin intermediul unui document oficial citat de Mediafax, dubiile cu privire la deductibilitatea asigurărilor facultative de sănătate, un aspect care a fost pus la îndoială de clinicile private de sănătate la începutul acestui an.

Astfel, ministerul a transmis că „impozitul lunar se cal­cu­lea­ză prin apli­carea cotei de 16% asupra bazei de cal­cul deter­mi­nată ca di­fe­renţă între venitul net din sa­larii cal­cu­lat prin de­ducerea din ve­nitul brut (…) şi a primelor de asi­gu­rare vo­lun­tară de sănătate su­por­tate de an­ga­jaţi, astfel încât la nivelul anu­lui să nu depăşească echiva­lentul în lei al sumei de 400 de euro”.

În plus, Ministerul de Finanţe men­ţionează că re­glementările Codu­lui fiscal nu fac referiri exprese şi nu con­diţionează cu privire la ti­pu­rile de asigurări voluntare de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în do­me­niul sănătăţii.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Directorii generali ai MedLife şi Regina Maria, cele mai mari lanţuri de clinici private din România, sus­ţi­neau la începutul lunii iunie a aces­tui an că asigurările vo­lun­tare de sănătate nu pot fi deductibile fiscal de­oarece includ şi servicii care se suprapun cu cele aco­perite de pachetul de bază, fapt care contravine legis­laţiei în vigoare din do­me­niul sănătăţii. Reprezentanţii cli­nicilor private spu­neau că promovarea acestora drept de­duc­ti­bi­le de către asigurători pune în pericol dez­vol­tarea coerentă a sistemului privat de sănătate.

Mai mult, aceştia avertizau că presupusa de­duc­ti­bilitate a asigurărilor de sănătate ar putea adu­ce riscuri cres­cute la adresa com­paniilor care au contractat pen­tru angajaţi poliţe voluntare, ast­fel că, în situaţia unor con­troale ale ANAF, acestea ar putea fi ne­voi­te să achi­te re­troactiv contri­bu­ţi­ile so­cia­le, impozit pe profit şi pe­na­li­tăţi afe­rente sumelor recalculate.


citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

   ”Nu știm ce și unde vom fi atunci: dar timp de 25 de ani, această publicație trimestrială (format A4, peste 200 de pagini într-o realizare premium)...

rrr