duminică

16 iunie, 2024

16 iulie, 2023

Bugetul de venituri şi cheltuieli al CFR Călători în 2023 este construit pe o pierdere de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% faţă de cea consemnată la finele anului trecut, pe fondul diminuării veniturilor din compensaţii pentru transportul feroviar de călători, creşterii cheltuielilor de personal în urma aplicării statutului personalului feroviar de la 1 iulie şi majorării cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Cifra de afaceri, în valoare de 1,261 miliarde de lei a fost programată în creştere cu 22,47%, respectiv cu suma de 231,406 milioane de lei faţă de cea obţinută la finele lui 2022 şi reprezintă 47,30% din totalul veniturilor de exploatare.

CFR Călători proiectează pentru 2023 venituri din serviciile prestate, adică din transportul feroviar public de călători, în creştere cu 23,16% (+234,721 milioane de lei), ca urmare a creşterii volumului de activitate şi a majorării de tarife începând cu luna iulie 2022.


Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „,CFR Călători” SA, lansat vineri în consultare publică, veniturile totale, în valoare de 2,667 miliarde lei, au fost programate în creştere în anul 2023 faţă de cele realizate în anul 2022 cu 2,25%, respectiv cu suma de 58,696 milioane lei. În structură, veniturile din exploatare deţin o pondere 99,98%, iar veniturile financiare, în valoare de 500.000 lei deţin o pondere de 0,02% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost, de asemenea, programate în creştere cu 2,25% faţă de cele realizate la 31 decembrie 2022, respectiv cu suma de 58,707 milioane de lei.
„În anul 2023, compensaţia alocată Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ‘CFR Călători’ SA prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 368/2022, pentru transportul feroviar public de călători este în valoare de 1.235.677,22 mii lei (s-a scăzut rezerva de 10%) la care se adaugă suma de 4 mii lei (care reprezintă compensaţie pe activităţi, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni), rezultând o compensaţie totală în valoare de 1.235.681,22 mii lei. Valoarea compensaţiei pentru transportul feroviar de călători de 1.235.677,22 mii lei alocată în anul 2023 acoperă doar 55% din compensaţia totală necesară, fapt ce a determinat programarea unui buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, dezechilibrat, cu o pierdere în valoare de 795.000 mii lei, în creştere cu 350,82%, respectiv cu suma de 618.653,34 mii lei faţă de cea realizată la data de 31.12.2022”, se arată în proiect.

Indicatorul „Alte venituri din exploatare” în valoare de 2,329 miliarde de lei este estimat în creştere cu 17,71% (+ 350,464 milioane de lei) faţă de realizatul anului 2022 şi are o pondere de 45,19% în totalul veniturilor din exploatare.
CFR Călători estimează că va obţine în 2023 venituri financiare de 500.000 de lei, în scădere cu 2,26% faţă de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile totale, în valoare de 3,462 miliarde de lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat, se arată în document.
Cheltuielile totale au fost programate în creştere cu 23,67%, respectiv cu suma de 662,722 milioane de lei raporta la cheltuielile totale realizate la finele anului trecut. În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare, în valoare de 3,425 miliarde lei, deţin o pondere 98,92, iar cheltuielile financiare, în valoare de 37,5 milioane lei, deţin o pondere de 1,08%.

Cheltuielile de exploatare au fost estimate în creştere cu 23,41% (+649,69 milioane de lei).
În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri şi servicii, de 1,015 miliarde lei, deţin o pondere de 29,63%, cheltuielile cu personalul, de 1,45 miliarde lei, are o pondere de 42,33%, iar pentru „alte cheltuieli de exploatare”, în valoare de 945 milioane de lei, ponderea este de 27,60%.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt estimate a fi mai mari în 2023 cu 21,78%, (+ 181,492 milioane de lei). Din această categorie, fac parte următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuielile privind stocurile şi cheltuielile cu serviciile executate de terţi.
În ceea ce priveşte personalul, cheltuielile în 2023 sunt estimate a ajunge la 1,45 miliarde de lei, în creştere cu 36,90%, respectiv cu suma de 346,649 milioane de lei, faţă de valoarea aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1287/2022.


Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 1,379 miliarde de lei, sunt estimate, de asemenea, în creştere, cu 36,7%, respectiv cu 331,596 milioane de lei.
Compania precizează că majorarea cheltuielilor de natură salarială se datorează: creşterii câştigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, cu suma de 1,326 milioane de lei, creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, cu suma de 220,933 milioane de lei, ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022, creşterii cheltuielilor de natură salarială cu suma de 109,337 milioane de lei, ca urmare a acordării unor creşteri salariale, începând cu data de 01.07.2023, conform prevederilor Legii privind statutul personalului feroviar.

„Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 1.848 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) şi (3) din OUG. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: pentru directorat – valoarea este de 792 mii lei; pentru Consiliul de Administraţie – valoarea este 924.000 lei. Pentru directorul general şi directorul economic, contractele de mandat au fost încheiate pe perioadă provizorie, urmând ca până la finele anului 2023 să fie declanşată procedura de selecţie pe 4 ani, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/201, cu modificările şi completările ulterioare. Începând cu data de 13.02.2023, s-a finalizat procedura de selecţie, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administraţie şi s-au încheiat contracte de mandat pe o perioada de 4 ani. Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2022, în valoare de 1.008.825,44 mii lei, nu depăşeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr. 1287/2022, în valoare de 1.047.430 mii lei”, se mai precizează în proiectul de HG.
Sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2023, în valoare de 230 milioane de lei, au fost programate în creştere cu 106,18%, respectiv cu suma de 118,449 milioane de lei faţă de cele realizate la data de 31.12.2022.

Sursele de investiţii pentru anul 2023 vor fi asigurate din surse proprii, respectiv amortizare, potrivit CFR Călători.
Cheltuielile pentru investiţii, de 230 milioane de lei, au fost programate pentru realizarea reparaţiilor capitale planificate la materialul rulant, care vor majora valoarea de intrare a acestuia şi realizarea altor obiective de investiţii noi.
Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 şi a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – Legea nr. 368/2022, în valoare de 7.400,65 lei/salariat, a fost programat în scădere cu 0,40% faţă de cel realizat în anul 2022. Numărul de personal programat la finele anului 2023 este de 12.014 salariaţi, la fel cu cel aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022.
Numărul mediu de salariaţi programat la finele anului 2023 este de 11.550 salariaţi, în scădere cu 450 salariaţi faţă de cel aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022.

***

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: