Chestiunea

Responsabilitatea fiscal-bugetară în epoca Marii Uniri: O filosofie și mai multe cifre

Consiliul Superior Economic al României publica, în vara anului 1939, o serie de studii realizate de referenți ai Oficiului de Studii al Consiliului – în… Mai mult

30.11.2018

La obiect

PIB-ul României şi Marea Unire

În urma Marii Uniri din 1918, Produsul Intern Brut al României a crescut cu aproape 63%, de la 8,83 miliarde dolari, media perioadei 1911 –… Mai mult

30.11.2018

Chestiunea

Acord spectaculos pentru asfaltatori și juriști: Guvernul modifică legislația salarială într-o industrie de miliarde. Construcțiile

  O inedită și oarecum bizară decizie a luat joi, 29 noiembrie guvernul, referitoare la maniera în care gestionează salarizarea în economie: Angajaţii din sectorul… Mai mult

29.11.2018

Analiză

Sectorul de transport – oportunitatea insuficient exploatată pentru echilibrarea contului curent

România s-a situat anul trecut pe locul 5 între statele membre UE, în ceea ce priveşte ritmul de creştere a transportului de mărfuri, potrivit datelor… Mai mult

27.11.2018

Cronicile

Facturile politicilor din 2018 intră la decontare – proiect de OUG care îngheață pensii și salarii și modifică fiscalitatea

de Mariana Bechir , Alexandra Pele, Adrian N.Ionescu 5.12.2018

Sindicatele din Administrația Penitenciarelor au publicat miercuri un proiect de Ordonanță de Urgență, care ar urma să fie aprobat vineri în ședință de Guvern, care include măsuri de înghețare a pensiilor și salariilor, dar și a altor drepturi, la nivelurile din 2018.

Proiectul aduce modificări importante la Codul fiscal și elimină multe beneficii acordate în timp bugetarilor.

Proiectul de OUG se află la Direcția Avizare acte normative, din cadrul Ministerului Justiției, potrivit unor surse cursdeguvernare.ro

(Descărcați aici proiectul de OUG)

OUG este justificată prin ”imperativul respectării ţintei de deficit de sub 3% din produsul intern brut, prevăzut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene” și ”necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Îngheață toate salariile bugetarilor

Potrivit proiectului de OUG, de la 1 ianuarie, îngheață cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar.

Nu se precizează însă nimic despre majorările prevăzute în noua Lege a salarizării, majorări procentuale ce trebuie să apropie salariile de încadrare de ținta prevăzută pentru 2022.

Pe de altă parte, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se mențin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018. Cu o condiție: să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2019 prin buget. Altfel, pot să scadă sau chiar să dispară.

Printre sporurile care dispar sunt câteva care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 decembrie:

 • sporul de suprasolicitare neuropsihică, în valoare de 10% din salariul de bază, pentru personalul didactic de predare din învățământ
 • indemnizaţia de hrană de 317 lei pe lună (calculată ca a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată) – pentru toți bugetarii

Acordul cu profesorii, abia semnat, se anulează: Nu se mai acordă primele de pensionare

“În anul 2019 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.”

Decizia anulează beneficiile noi promise profesorilor de către premierul Viorica Dăncilă, prin Acordul semnat cu federațiile sindicale reprezentative din învățământ, în cadrul ședinței solemne ce a avut loc vineri, 29 noimebrie, la Alba Iulia.

De exemplu, nu mai sunt valabile:

 • Devansarea creșterii salariale prevăzute până în anul 2022, până la data de 1 septembrie 2020
 • Acordarea a doua salarii brute pe an pentru dezvoltarea personală și materiale didactice
 • Cadrelor didactice cu o vechime efectivă în învățământ de minimum 30 de ani, li se acordă la pensionare șase salarii medii brute pe economie

Fără tichete de masă și vouchere de vacanță

Instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare și nici premii şi indemnizaţia de hrană și indemnizația de vacanță reglementate de Legea salarizării, mai menționează documentul.

Excepție, în ceea ce privește indemnizația de hrană, fac cei din sistemul sanitar și personalul din învăţământul superior de stat (pot beneficia, dar din banii veniturile proprii ale universităţilor de stat).

În ceea ce privește tichetele de vacanță, trebuie menționat că Executivul a primit de curând avizul CES pe un proiect de OUG ce stabilea menținerea valorii acestor vouchere la valoarea de 1.450 de lei, până în 2022, indiferent de nivelul salariului minim pe economie.

Documentul de față demonstrează că noile calcule ale Executivului arată că nici măcar această conservare a valorii voucherelor nu este permisă de cheltuielile prea mari și veniturile prea mici de la buget.

În primele nouă luni ale anului în curs, statul le-a decontat firmelor de turism 230 de milioane de euro, de opt ori mai mult decât în 2017, bani reprezentând indemnizațiile bugetarilor. Legea prevede că acestea se acordă nu doar bugetarilor, ci și salariaților din companiile cu capital majoritar de stat.

Inflația crește doar pensiile speciale

În cazul pensiilor obișnuite, plătite pe principiul contributivității, nu se aplică majorarea prevăzută în Legea pensiilor din 2010, adică majorarea punctului de pensie cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. În cazul lor, așa cum precizează noua Lege, crește valoarea punctului de pensie la 1.265 de lei (față de 1.100 de lei acum), de la 1 septembrie.

La fel și pensia socială, care va urca la 1 septembrie până la 704 lei, față de 640 lei în prezent.

Nu la fel se întâmplă cu pensiile militarilor sau pensiile speciale, adică pensiile mari – la actualizarea pensiei de serviciu se aplică rata medie a inflației.

Școlarii rămân din nou fără miere

Printre altele, documentul mai prevede că, anul viitor, preşcolarii şi elevii din clasele I – IV din învăţământul de stat şi confesional nu vor primi suplimentul nutritiv pentru miere, introdus prin lege încă din 2006, dar prorogat în fiecare an. Legea prevede acordarea lunară a unui borcan cu miere de 250 de grame.

Timpul suplimentar se compensează doar prin zile libere, nu bani

Nici anul viitor munca suplimentară din sistemul de stat nu va fi plătită, ci va fi recompensată cu zile libere. Excepție fac cei din sistemul militarizat – polițiști, personalul din armă, servicii etc.

Până și în cazul lor, însă, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2018.

Angajări în sistemul bugetar, doar la ”excepțional”

Se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice. Se pot admite excepții, dar numai în limita unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2019, și numai cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Se interzic achiziţii de maşini, mobilier, aparatură birotică

Instituţiilor şi autorităţilor publice li se interzice achiziţionarea, prealuarea în leasing sau închirierea de autoturisme, cu excepţia celor electrice, de mobilier, apartură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.

Exceptate de la această prevedere sunt achiziţiile pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor specifice pregătirii şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene și Ministerul Afacerilor Interne.

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, ocolită prin OUG

Premierul şi ministrul finanţelor publice vor semna o declaraţie de răspundere prin care se atestă, exclusiv, „corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021”.

În legea responsabilităţii fiscal-bugetare se prevede ca în respectiva declaraţie prim ministrul şi ministrul finanţelor să îşi asume şi „conformitatea acesteia (strategiei, n.r.) cu prezenta lege, ţintele sau limitele pentru regulile fiscale şi respectarea principiilor responsabilităţii fiscale”.

Totodată, legea prevede faptul că executivul are obligaţia de a prezenta Parlamentului un buget anual care să respecte „principiile responsabilității fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară și orice alte prevederi ale prezentei legi, iar prim-ministrul și ministrul finanțelor publice vor semna o declarație ce atestă această conformitate, declarație care va fi prezentată Parlamentului împreună cu bugetul anual”.

Ordonanţa prevede o derogare de la această responsabiliate. „prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semnează o declaraţie ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2019 şi perspectiva 2020 – 2022 în ţintele, obiectivele şi priorităţile asumate prin Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2019 – 2021”.

Ultimul cadou pentru ”teritoriu”

Ordonanţa abrogă un articol dintr-o ordonanţă din 2017 care prevede, la alin 1, că „Ordonatorii de credite ai instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției”.

În primele zece luni ale anului, cheltuielile bugetare cu bunuri şi servicii s-au ridicat la 34,4 miliarde de lei, cu 10,1% mai mult decât în 2017, potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice.

Contribuţii speciale pentru pensii speciale. Cresc accizele la tutun și impozitul la camioane

Pentru persoanele fizice care obțin venituri din pensii speciale sau de serviciu în baza unor legi/statute speciale, ”baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferența dintre venitul brut din pensie și pensia rezultată din sistemul public de pensii”.

Alte prevederi ale OUG:

 • Cresc accizele la tutun
 • Se legiferează taxa pe eoliană: „Sunt asimilate clădirilor și construcțiile reprezentând turnurile de susținere ale turbinelor eoliene, inclusiv fundațiile acestora”
 • Cresc impozitele pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
 • Se mențin încă un an impozitele pe  activitățile cu caracter de monopol natural precum transportul și distribuția prin  sistemele naționale de electricitate și gaze naturale.

Fiscalitate: se taxează indemnizațiile de hrană și de vacanță

În baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor vor fi incluse şi indemnizațiile de hrană și de vacanță pentru personalul bugetar.

În baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate sunt incluse şi indemnizaţiile de hrană şi de vacanţă pentru personalul bugetar.

Pentru persoanele fizice care obțin venituri din pensii speciale sau de serviciu în baza unor legi/statute speciale, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferența dintre venitul brut din pensie și pensia rezultată din sistemul public de pensii.

Pensiile speciale nu mai sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

În materie de fiscalitate se mai stabilește:

 • Se elimină deducerea pierderii nete reprezentând diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanței cesionate este deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi
 • Se înăspresc procedurile de deducere a cheltuielilor cu dobânzile și cu amorizarea activelor din contractele de leasing
 • Asocierile vor trebui să depună la organul fiscal cu o lună mai devreme (15 februarie a anului următor)  declaraţiile  anuale de venit, care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii aferent asociaţilor (sunt execptate asocierile agricole impuse pe baza normelor de venit)
 • Se complică modul de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea electronică a declaraţiei unice de venit sau pentru plata anticipată a impozitului pe venit. În plus, ANAF ar urma să precizeze procedura de acordare a bonificaţiilor la 45 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial.
Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 5.12.2018

Lăsați un comentariu


Stiri

UDMR nu susţine modificarea legislaţiei penale prin Ordonanţă de Urgenţă

Razvan Diaconu

UDMR nu susţine modificarea legislaţiei penale prin Ordonanţă de Urgenţă, declară la RFI liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila (foto). Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că… Mai mult

Stiri

24 și 31 decembrie, zile libere acordate bugetarilor de către Guvern

Vladimir Ionescu

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi, la începutul şedinţei de Guvern, că angajaţii din sectorul bugetar vor avea două zile libere în plus de sărbători,… Mai mult

Stiri

Titluri de stat pentru populaţie: Ministerul Finanţelor a prelungit cu o săptămână perioada de subscriere

Adrian N Ionescu

Ministerul Finanțelor Publice a prelungit cu o săptămână perioada de subscriere a titlurilor de stat în „Centenar”, cu valoarea nominală de un leu, dobândă de… Mai mult

Stiri

Președintele Iohannis a atacat la CCR, a doua oară în 2018, modificările la legea educației

Razvan Diaconu

Președintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constituțională, pentru a doua oară în 2018, legea de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea… Mai mult

Stiri

Noi completuri de 5 la Curtea Supremă. Cristina Tarcea: A început un asalt și asupra completurilor de 3 judecători

Vladimir Ionescu

O nouă tragere la sorți a completurilor de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a avut loc joi, în urma deciziei… Mai mult

Europa

S-a ”rezolvat” unul dintre dosarele președinției române a Consiliului – Nou termen de adoptare a bugetului multianual UE: ”toamna 2019”

Victor Bratu

La summit-ul Consiliului European care se organizează joi și vineri, liderii UE se vor confrunta cu ceea ce este de obicei una dintre cele mai… Mai mult

Stiri

Patronatele și sindicatele din bănci au încheiat primul contract colectiv de muncă

Vladimir Ionescu

Reprezentanţii Federației Patronale a Serviciilor Financiare din România (FinBan) și cei ai Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB) au semnat primul contract colectiv de… Mai mult