fbpx Modifica setari cookieuri

La obiect

Finanțarea IMM-urilor în criza Covid: principiile și acțiunea concretă

IMM-urile au fost puternic afectate de criza provocată de pandemia Covid-19, iar România a pregătit un pachet de ajutor destinat acestui sector. Ministrul fondurilor europene… Mai mult

20.10.2020

La obiect

PIB-ul României, la mijlocul clasamentului UE27

Economia României se situează pe locul 14 în UE şi reprezintă 1,6% din economia Uniunii, conform datelor revizuite la începutul acestei luni de Eurostat pentru… Mai mult

19.10.2020

Digital

Document / 10 ani, 2,4 miliarde euro – noua strategie de digitalizare a administrației, lansată în consultare interinstituțională

Secretariatul General al Guvernului a lansat în consultare interinstituțională o propunere de politică publică în domeniul digitalizării administrației publice din România. Dacă va fi aprobată,… Mai mult

19.10.2020

La obiect

Poziție slabă la export – consecințe pe revenirea economică

Datele publicate de Eurostat plasează România printre cele mai afectate state UE de criza indusă de pandemie, în ceea ce privește schimburile externe pe primele… Mai mult

19.10.2020

Summit-ul salvării euro: Ce prevede “Pactul fiscal” al “celor 23”

de Vladimir Ionescu 9.12.2011

Consiliul European a dat publicităţii acordul asupra căruia majoritatea liderilor europeni au căzut la summit-ul de la Bruxelles.Un număr de 23 de state – 17 din eurozonă şi alte şase din ţările care nu au aderat încă la moneda comună – urmează să semneze până în luna martie 2012 acordul interguvernamental menit să pună în funcţiune acest nou “pact fiscal”. Marea Britanie şi Ungaria au rămas în afara grupului, prima blocand, prin dreptul său de veto, modificarea taratelor şi invocand pentru asta faptul că sunt lezate interesele sale financiare. Ungaria a invocat faptul că este doar de competenţa parlamentului de la Budapeste cedarea în vreun fel a suveranităţii.

Iată punctele acordului:

O arhitectură consolidată pentru uniunea economică şi monetară

1. Stabilitatea şi integritatea uniunii economice şi monetare şi a Uniunii Europene în ansamblul său necesită punerea în aplicare rapidă şi viguroasă a măsurilor deja convenite, precum şi noi acţiuni calitative către o veritabilă „uniune a stabilităţii fiscale” în zona euro. Alături de moneda unică, este indispensabil un pilon economic solid. Acesta se va baza pe o guvernanţă sporită pentru favorizarea disciplinei fiscale ţi aprofundarea integrării pe piaţa internă, precum ţi pe o creştere mai intensă, competitivitate sporită şi coeziune socială. Pentru a îndeplini acest obiectiv, vom valorifica şi vom îmbunătăţi ceea ce s-a realizat în ultimele 18 luni: Pactul de stabilitate şi creştere consolidat, punerea în aplicare a semestrului european începând din această lună, noua procedură privind dezechilibrele macroeconomice şi Pactul euro plus.

2. Având în vedere acest obiectiv primordial şi pe deplin hotărâţi să depăşim împreună dificultăţile actuale, am convenit astăzi asupra unui nou „pact fiscal”şi asupra unei coordonări semnificativ mai intense a politicilor economice în domeniile de interes comun.

3. Acest lucru va impune o nouă soluţie între statele membre din zona euro, care să fie consacrată în norme comune, ambiţioase, care să reflecte angajamentul politic puternic într-un nou cadru juridic.

Un nou pact fiscal

4. Ne angajăm să instituim o nouă regulă fiscală, care să conţină următoarele elemente:

• Bugetele generale ale guvernelor trebuie să fie echilibrate sau în surplus; acest principiu se consideră respectat dacă, cu titlul de regulă, deficitul structural anual nu depăşeşte 0,5% din PIB-ul nominal.

• O astfel de regulă va fi de asemenea introdusă în sistemele juridice naţionale ale statelor membre la nivel constituţional sau la un nivel echivalent. Această regulă va conţine un mecanism de corecţie automată care se iniţiază în eventualitatea unor devieri. Acesta va fi definit de fiecare stat membru pe baza principiilor propuse de Comisie. Recunoaştem competenţa Curţii de Justiţie de a verifica transpunerea acestei reguli la nivel naţional.

• Statele membre converg către nivelul lor specific de referinţă, conform unui calendar propus de Comisie.

• Statele membre care fac obiectul unei proceduri aplicabile deficitului excesiv transmit Comisiei _i Consiliului, spre aprobare, un program de parteneriat economic care prezintă detaliat reformele structurale necesare în vederea asigurării unei corectări a deficitelor excesive care să fie sustenabilă în mod eficace. Punerea în aplicare a programului, precum şi planurile bugetare anuale conforme acestuia, vor fi monitorizate de Comisie şi de Consiliu.

• Va fi instaurat un mecanism pentru raportarea ex ante de către statele membre a planurilor lor naţionale privind emisiunile de datorie publică.

5. Regulile care guvernează procedura aplicabilă deficitului excesiv (articolul 126 din TFUE) vor fi consolidate pentru statele membre din zona euro. De îndată ce Comisia constată că un stat membru a depăşit pragul de 3%, vor exista consecinţe automate, cu excepţia cazului în care o majoritate calificată a statelor membre din zona euro se opune. Măsurile şi sancţiunile propuse sau recomandate de către Comisie vor fi adoptate cu excepţia cazului în care o majoritate calificată a statelor membre din zona euro se opune. Specificarea criteriului datoriei în ceea ce priveşte o valoare numerică de referinţă pentru reducerea datoriei (regula 1/20) pentru statele membre cu o datorie publică care depăşeşte 60% trebuie să fie consacrată în noile dispoziţii.

6. Vom examina în mod rapid noile reguli propuse de Comisie la 23 noiembrie 2011 cu privire la (i) monitorizarea _i evaluarea proiectelor de planuri bugetare şi corectarea deficitelor excesive în statele membre din zona euro şi (ii) consolidarea supravegherii economice şi bugetare a statelor membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau care sunt ameninţate de astfel de dificultăţi în ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară în zona euro. Lansăm un apel Consiliului şi Parlamentului European de a examina rapid aceste reglementări, astfel încât acestea să fie în vigoare pentru următorul ciclu bugetar. În temeiul acestui nou cadru juridic, Comisia va examina în special principalii parametri ai orientării fiscale din proiectele de planuri bugetare şi, dacă este necesar, va adopta un aviz privind aceste planuri. În cazul în care Comisia identifică o nerespectare deosebit de gravă a Pactului de stabilitate şi de creştere, aceasta va solicita un proiect revizuit de plan bugetar.

7. Pe termen lung, vom continua să depunem eforturi în privinţa modalităţilor de continuare a consolidării fiscale, astfel încât aceasta să reflecte mai adecvat gradul nostru de interdependenţă. Aceste chestiuni vor face parte din raportul din luna martie 2012 al preşedintelui Consiliului European, elaborat în colaborare cu preşedintele Comisiei şi cu preşedintele Eurogrupului. De asemenea, aceştia vor raporta cu privire la relaţiile dintre UE şizona euro.

O coordonare a politicilor şi o guvernanţă consolidate

8. Convenim să utilizăm în mod mai activ cooperarea consolidată cu privire la chestiuni caresunt esenţiale pentru buna funcţionare a zonei euro, fără a afecta negativ piaţa internă.

9. Ne angajăm să acţionăm în direcţia unei politici economice comune. Se va stabili o procedurăpentru a se asigura faptul că toate reformele majore de politică economică planificate destatele membre din zona euro vor fi discutate şi coordonate la nivelul zonei euro, în vedereaevaluării comparative a celor mai bune practici.

10. Guvernanţa zonei euro va fi consolidată, astfel cum s-a convenit cu ocazia reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 26 octombrie. În special, se vor organiza reuniuni la nivel înalt ale zonei euro cu regularitate, cel puţin de două ori pe an.

Consolidarea instrumentelor de stabilizare

11. Reformele pe termen mai lung, precum cele menţionate mai sus, trebuie combinate cu o acţiune imediată pentru a se aborda în forţă tensiunile existente în prezent pe piaţă.

12. Se va pune rapid în practică efectul de pârghie al Fondului european de stabilitate financiară (FESF), prin intermediul celor două opţiuni concrete convenite de Eurogrup la 29 noiembrie. Salutăm disponibilitatea BCE de acţiona ca agent pentru FESF în cadrul operaţiunilor sale de pe piaţă.

13. Convenim asupra unei accelerări a intrării în vigoare a Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate (MES). Tratatul va intra în vigoare de îndată ce va fi ratificat de un număr de state membre reprezentând 90% din angajamentele de capital. Obiectivul nostru comun este ca MES să intre în vigoare în iulie 2012.

14. În ceea ce priveşşte resursele financiare, convenim cu privire la următoarele:

• FESF va rămâne activ în finanţarea programelor care au demarat până la jumătatea anului 2013, astfel cum este prevăzut în acordul-cadru; va asigura în continuare finanţarea programelor aflate în desfăşurare, după cum este necesar;

• vom reevalua caracterul adecvat al pragului total al FESF/MES de 500 de miliarde EUR(670 de miliarde USD) în martie 2012;

• pe parcursul introducerii treptate a capitalului vărsat, suntem pregăti_i să accelerăm plă_ile de capital pentru a menţine un raport de minimum 15% între capitalul vărsat şi suma restantă din emisiunile MES şi să asigurăm o capacitate de creditare combinată efectivă de 500 de miliarde EUR;

• statele membre din zona euro şi alte state membre vor examina şi confirma în termen de 10 zile furnizarea de resurse suplimentare pentru FMI de până la 200 de miliarde EUR (270 de miliarde USD) sub forma unor împrumuturi bilaterale, pentru a asigura faptul că FMI dispune de resurse adecvate pentru a aborda criza. Aşteptăm cu interes contribuţii paralele din partea comunităţii internaţionale.

15. Convenim asupra următoarelor ajustări la Tratatul privind MES pentru ca acesta să fie mai eficace:

• În ceea ce priveşte implicarea sectorului privat, vom adera cu stricteţe la principiile şi practicile bine stabilite ale FMI. Acest lucru se va reflecta fără ambiguităţi în preambulul tratatului. Reafirmăm clar că deciziile luate la 21 iulie şi la 26/27 octombrie referitoare la datoria Greciei sunt unice şi excepţionale; vor fi incluse clauze de acţiune colectivă standardizate şi identice, astfel încât să fie menţinută lichiditatea pieţei în termenii şi condiţiile tuturor noilor obligaţiuni de stat din zona euro.

• Pentru a se asigura faptul că MES poate lua măsurile necesare în orice circumstanţe, regulile de votare în cadrul MES vor fi modificate astfel încât să includă o procedură de urgenţă. Regula acordului reciproc va fi înlocuită cu o majoritate calificată de 85% în cazul în care Comisia şi BCE conchid că este necesară o decizie urgentă privind asistenţa financiară atunci când stabilitatea financiară şi economică a zonei euro este ameninţată

16. Salutăm măsurile întreprinse de Italia; salutăm de asemenea angajamentul noului guvern elen, sprijinit de toate părţile, de a pune în aplicare integral programul său, precum şi progresele semnificative realizate de Irlanda şi Portugalia în aplicarea programelor lor.

* * *

Deciziile privind unele dintre măsurile descrise mai sus pot fi luate prin intermediul legislaţiei secundare. Gefii de stat sau de guvern din zona euro consideră că celelalte măsuri ar trebui incluse în legislaţia primară. Având în vedere lipsa unanimităţii în rândul statelor membre ale UE, aceştia au decis să le adopte printr-un acord internaţional care urmează să fie semnat în luna martie sau la o dată mai apropiată. Obiectivul rămâne încorporarea acestor dispoziţii în tratatele Uniunii cât mai curând posibil. Gefii de stat sau de guvern din Bulgaria, Danemarca, Letonia, Lituania, Polonia şi România şi-au exprimat intenţia de a se alătura acestui proces. Gefii de stat sau de guvern ai Republicii Cehe şi Suediei îşi vor consulta parlamentele înainte de adoptarea unei decizii.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 9.12.2011

Lăsați un comentariu


Stiri

Nicușor Dan: Am găsit la Primărie datorii de 3 mld. lei către furnizori și popriri pe conturi de 70 mil. lei

Vladimir Ionescu

Primăria Capitalei are datorii de aproximativ trei miliarde de lei, iar 70 de milioane de lei sunt blocați în conturi, din cauza unor popriri, a… Mai mult

Stiri

[RBL] Reducerea costului aparatului de stat, păstrarea modelului fiscal actual și predictibilitatea vor întări antifragilitatea economiei României

Vladimir Ionescu

Prima ediție a Conferinței Naționale RBL s-a încheiat astăzi, aducând în prim-plan subiecte ca digitalizare, debirocratizare, finanțare și inovație. Cea de-a treia zi a început… Mai mult

Stiri

Toți ochii pe BCE: Va da, sau nu un semnal privind un nou pachet de sprijin pentru zona euro

Raluca Florescu

Economiștii și investitorii așteaptă joi, când are loc ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene, un semnal din partea președintelui Christine Lagarde (foto) că… Mai mult

Europa

Studiu al Universității Cambridge: Tinerii devin, cu fiecare generație, mai nemulțumiți de starea democrației

Mariana Bechir

Tinerii sunt mai puţin satisfăcuţi de democraţie şi mai dezamăgiţi decât în orice altă perioadă a ultimului secol, mai ales în Europa și America de… Mai mult

Europa

Ritm record de revenire a economiei americane: PIB-ul a înregistrat un avans de 33,1% în T3

Vladimir Ionescu

Economia americană a revenit pe creștere în trimestrul al treilea, când Produsul Intern Brut a înregistrat un avans record de 33,1% în ritm anual, potrivit… Mai mult

Stiri

Asociația Școlilor Particulare atacă în instanță deciziile de închidere a școlilor din cauza Covid

Vladimir Ionescu

Asociația Școlilor Particulare (ASP) cere autorităților să renunțe la transferul în online a cursurilor în localitățile ce depășesc incidența de trei cazuri Covid-19 la 1.000… Mai mult

Europa

Reuniune de criză a Consiliului European – pe agendă valul 2 al pandemiei

Iulian Soare

Liderii Uniunii Europene participă, joi, la o ședință de criză în sistem de videconferință la care discuta măsurile necesare pentru gestionarea pandemiei COVID-19. Înaintea videoconferinței,… Mai mult