marți

7 februarie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

15 februarie, 2017

Comisia Europeană a decis să cheme România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a închis și reabilitat 68 de depozite ilegale de deșeuri, în pofida avertismentelor și cererilor repetate de repetate de a respecta Directiva UE 31 din 1999.

Potrivit acestei Directive, statele membre au obligația de a recupera și de a elimina deșeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană și mediul.

De asemenea, Directiva interzice abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deșeurilor, așa cum se întâmplă în România.

Țara noastră era obligată să închidă și să reabiliteze, până la 16 iulie 2009, toate depozitele de deșeuri municipale și industriale care nu corespund standardelor.


În septembrie 2015, Comisia a trimis României un aviz motivat suplimentar, solicitând autorităților române să ia măsuri corespunzătoare cu privire la 109 situri necontrolate, care, deși nu mai erau utilizate, continuau să reprezinte o amenințare pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Rămâne însă problema a 68 de depozite de deșeuri, în cazul cărora măsurile necesare de remediere și închidere nu fuseseră finalizate în decembrie 2016.

Măsuri similare au fost adoptate împotriva altor șase state membre: Bulgaria, Cipru, Spania, Italia, Slovenia și Slovacia. Curtea a emis deja hotărâri împotriva Bulgariei, a Ciprului și a Spaniei.

Comisia solicită României să respecte principiul accesului egal la apele și resursele UE din Marea Neagră

Într-un aviz motivat adresat României, Comisia este de părere că România nu a reușit să acorde acces egal la apele și resursele UE, în urma unei serii de incidente care au implicat nave care arborează pavilionul Bulgariei.


Regimul de acces egal este un principiu fundamental al politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Navele de pescuit ale UE au acces în mod egal la ape și resurse în toate apele UE, astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Statele membre trebuie să se asigure că navele care arborează pavilionul altor țări din UE pot accesa apele aflate sub jurisdicția lor în vederea desfășurării de activități de pescuit.

De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că aceste nave sunt tratate în mod nediscriminatoriu de către autoritățile naționale responsabile de controlul pescuitului. România are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Aplicarea normelor europene privind precursorii de explozivi

Comisia Europeană solicită Ciprului, Franței și României să asigure deplina punere în aplicare a Regulamentul (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.

Regulamentul a intrat în vigoare la 2 septembrie 2014 și este un act legislativ important care limitează și controlează accesului la o serie de produse chimice periculoase care ar putea fi utilizate de teroriști pentru a fabrica explozivi artizanali.

Cipru, Franța și România nu au stabilit încă normele necesare de stabilire a sancțiunilor care urmează să fie aplicate în caz de încălcare a regulamentului.

Prin urmare, Comisia trimite avize motivate celor trei state membre și le îndeamnă să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt puse în aplicare în conformitate cu regulamentul.

În plus, Franța și România sunt informate în legătură cu necesitatea de a asigura o difuzare regulată către operatorii economici (și anume către comercianții cu amănuntul) a orientărilor privind precursorii.

Dacă Cipru, Franța și România nu remediază situația în următoarele două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri. Implementarea corectă a acestui Regulament privind precursorii de explozivi este un element important atât al Agendei europene privind securitatea, cât și al Comunicării Comisiei privind calea către o reală uniune a securității.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

România a reușit să facă progrese semnificative în ceea ce privește recuperarea decalajului față de media în privind PIB-ului pe cap de locuitor. Odată cu aderarea la NATO

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: