marți

20 februarie, 2024

5 octombrie, 2022

Premierul Nicolae Ciucă a semnat, miercuri, la Alba Iulia, alături de comisarul european pentru Coeziune şi Reforme, Elisa Ferreira, acordul de parteneriat, în baza căruia România va beneficia de finanţări de 31 de miliarde de euro.

Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri, la începutul ședinței de guvern, că “prin acest nou acord, vom concretiza încă o oportunitate pentru ceea ce înseamnă finanțarea proiectelor de infrastructură de transport, din domeniul sănătății, din domeniul digitalizării și din domeniul programelor de educație, a celor de ocupare a forței de muncă, de incluziune și demnitate socială”.

Cei 31 de miliarde de euro sunt bani diferiți de cei 30 de miliarde alocați prin PNRR.

6 domenii–cheie


Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 stabileşte și viitoarele linii strategice de finanţare şi complementaritatea dintre fondurile şi programele specifice Politicii de Coeziune.

Valoarea totală a finanţării alocate României pentru perioada 2021-2027 se ridică la 31,5 miliarde euro, cu 4 miliarde euro mai puțin decât în precedentul exercițiu, când alocarea inițială a fost de 35, 3 miliarde euro.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene din luna iulie, fondurile sunt alocate României pentru 6 domenii-cheie așa încât investițiile realizate să scadă diferența de dezvoltare față de restul Uniunii Europene.

Creșterea competitivității economice și a nivelului de digitalizare

Se vor acorda 4,33 miliarde de euro din fondul european de dezvoltare Regională și Regională (FEDR), care vor sprijini transformarea economică inovatoare și inteligentă a României.


Fondurile ar urma să amplifice competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și vor sprijini cercetarea și inovarea, în special prin colaborarea dintre mediul de afaceri și cel universitar. De asemenea, vor fi sprijinite întreprinderile inovatoare și activitățile inovatoare din cadrul IMM-urilor tradiționale.

De asemenea, banii europeni ar urma să fie investiți în digitalizarea întreprinderilor și în dezvoltarea de servicii publice digitale inovatoare. Ele ar contribui și la îmbunătățite competențele digitale ale populației, în special ale elevilor și profesorilor.

Un impuls pentru economia verde

6,75 de miliarde de euro din FEDR și din Fondul de coeziune vor fi investite în tranziția ecologică, în special în energie verde, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, infrastructura de mediu, conservarea biodiversității, spații verzi, gestionarea riscurilor și măsuri de mobilitate urbană durabilă.

Dintre acestea, 2,3 miliarde de euro vor fi destinate îmbunătățirii performanței energetice a clădirilor rezidențiale și publice și dezvoltării surselor de energie regenerabilă și a sistemelor energetice inteligente.

Alte 2,34 miliarde euro vor sprijini sectorul apei și al apelor reziduale, precum și îmbunătățirea economiei circulare, cu accent pe deșeuri, reutilizare și reciclare.

2,14 miliarde euro din Fondul pentru o tranziție echitabilă (Just Transition Fund – JTF) vor atenua impactul social și economic al tranziției ecologice către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Acest fond va viza regiunile din România cele mai afectate de eliminarea treptată a cărbunelui și a lignitului, concentrându-se pe transformarea industriilor energofage.

Modernizarea sistemului de sănătate

Vor fi realizate investiții în valoare de 2,3 miliarde euro pentru asigurarea accesului cetățenilor la sănătate și pentru îmbunătățirea calității, a eficacității și a rezilienței sectorului medical.

De asemenea, fondurile vor viza grupurile vulnerabile, contribuind la reducerea inegalităților.

Transport durabil

Se vor acorda 7,2 miliarde euro din Fondul de coeziune și din FEDR pentru dezvoltarea unor mijloace de transport multimodale și mai durabile.

O atenție deosebită va fi acordată trenurilor și căilor ferate, dar și extinderii transportului public durabil din orașe.

Investițiile în rețelele transeuropene de transport (TEN-T) vor îmbunătăți legăturile cu regiunile periferice de peste Munții Carpați și vor facilita accesul la centrele industrial, contribuind astfel la creșterea economică și la mobilitatea forței de muncă.

Ocuparea forței de muncă, competențe și combaterea sărăciei

Fonduri de 7,3 miliarde de euro din Fondul social european Plus (FSE+) vor fi alocate pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii, cu un accent special pe scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor, pe o educație de calitate și favorabilă incluziunii, pe dezvoltarea de noi competențe și pe formare profesională.

De asemenea, se vor aloca 3,5 miliarde euro pentru dezvoltarea antreprenoriatului social și pentru sprijinirea consolidării capacităților în rândul partenerilor sociali și al organizațiilor societății civile.

Fondul va îmbunătăți accesul la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, reducând rata de părăsire timpurie a școlii. Va fi, de asemenea, îmbunătățită relevanța a educației și formării profesionale (EFP) și a învățământului terțiar pentru piața muncii. 

De asemenea, 3,5 miliarde de euro vor dezvolta antreprenoriatul social și vor sprijini consolidarea capacităților partenerilor sociali și ale organizațiilor societății civile.

Fondul va îmbunătăți accesul la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, reducând abandonul școlar timpuriu.

Pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor și a deprivării materiale se vor aloca 3,3 miliarde euro.

Fondurile vor îmbunătăți accesul la serviciile sociale și calitatea acestora și vor dezvolta servicii sociale, educaționale și medicale integrate în 2.000 de comunități rurale. 

Pescuit durabil

O sumă de 162,5 milioane euro din Fondul european pentru pescuit maritim și acvacultură este alocată investițiilor în pescuitul și acvacultura durabile, în conservarea resurselor biologice acvatice din Marea Neagră și în activități de control al pescuitului.

Fondul va sprijini, de asemenea, un sector durabil al acvaculturii și al prelucrării.

Acesta va diversifica comunitățile locale din domeniul pescuitului și acvaculturii și va sprijini o așteptată modernizare a infrastructurii de pescuit din Marea Neagră.

***

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: