luni

17 iunie, 2024

15 iunie, 2023

Alin Vișan este președinte al ARAM – Asociația Română pentru Ambalaje și Mediu

Uniunea Europeană urmează să stabilească noi cerințe referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, prin revizuirea normelor în vigoare, cu scopul de a reduce cantitățile de deșeuri de ambalaje generate în statele membre și de a facilita reutilizarea și reciclarea acestora.

Creșterea nivelului de ambiție al cerințelor UE

Obiectivele ambițioase asumate în cadrul inițiativei vor contribui la buna funcționare a pieței interne a Uniunii, prin armonizarea măsurilor naționale în acest domeniu, pentru a evita obstacolele din calea comerțului, denaturarea și restrângerea concurenței și, în același timp, a preveni sau reduce efectele negative asupra mediului și a sănătății umane rezultate din gestionarea deficitară a deșeurilor generate. Între rezultatele preconizate se numără și reducerea dependenței UE de importurile de materii prime, stimularea inovării și a creșterii economice, reciclarea mai eficientă a materialelor de ambalare din punctul de vedere al costurilor și asigurarea funcționării în condiții bune a unor piețe competitive pentru materialele reciclate, de o calitate adecvată.

Promovarea reciclării de înaltă calitate

Modificările propuse merg mai departe, până la redefinirea perspectivelor și chiar și a semnificației unor termeni precum durabilitatea, prevenirea generării de deșeuri, reutilizarea și reciclarea, astfel încât să circumscrie mai bine soluțiile aflate la dispoziția statelor membre în tranziția către o economie circulară. Propunerea sprijină o punere în aplicare mai uniformă a obligațiilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, stabilind cerințe referitoare la întregul ciclu de viață al ambalajelor, de exemplu condiții armonizate pentru introducerea pe piață a produselor ambalate sau pentru etichetarea acestora, cu impact asupra implementării obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, precum și asupra sistemului de colectare, tratare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.


Îmbunătățirea disponibilității și a calității materiilor prime secundare, pentru creșterea aprovizionării cu materiale adecvate pentru reciclarea în circuit închis, reflectă obiectivul asumat de a stabili cadrul de reglementare care promovează reciclarea de înaltă calitate. Producătorii de bunuri ambalate solicită, în context, un drept de preempțiune asupra materialelor reciclate din deșeurile de ambalaje rezultate după punerea pe piață a propriilor produse.

Conștientizarea problemei, dar și a oportunităților

Avantajele reintegrării materialelor reciclate în circuitul economic sunt evidente. Păstrarea resurselor cât mai mult timp în economie și recuperarea lor la sfârșitul unui ciclu de viață înseamnă o reducere a amprentei de carbon și a impactului asupra mediului. Succesul aplicării noilor cerințe depinde, însă, și de nivelul de conștientizare a problemei creșterii necontrolate a cantităților de deșeuri, dar și a oportunităților de dezvoltare pe care le prezintă economia circulară, începând de la consumatori și până la autoritățile administrației publice.

Sute de mii de tone de deșeuri de ambalaje, reciclate anual în România

În fiecare an, potrivit datelor oficiale, sute de mii de tone de deșeuri de ambalaje sunt colectate separat și reciclate în țara noastră, asigurând, astfel, îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare ale producătorilor. Însă, mai sunt multe lucruri de făcut pentru a ajunge să avem un sistem performant de gestionare a deșeurilor de ambalaje. Pe de o parte, dezvoltarea infrastructurii de colectare separată, adesea insuficientă pentru cetățean, și consolidarea controlului exercitat de către instituțiile statului asupra modului în care se desfășoară activitățile de colectare și reciclare a deșeurilor pot veni cu siguranță în întâmpinarea așteptărilor industriei privind rolul autorităților în asigurarea cantităților și a calității materialelor reciclabile colectate separat. Pe de altă parte, trebuie recunoscut și susținut efortul tuturor actorilor de bună credință din această piață, de la producători și consumatori, la UAT/ADI, colectori și operatori de servicii de salubrizare, OIREP-uri, până la reciclatori, iar bunele practici întâlnite la nivelul multor comune, orașe și chiar județe din România, care reușesc să implementeze corespunzător colectarea separată și managementul deșeurilor de ambalaje, trebuie extinse pentru a deveni regula, și nu excepția.

Sistemul de garanție-returnare, un exemplu de bună practică

Implementarea în România, la sfârșitul acestui an, a sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele de băuturi, va aduce țara noastră în poziția de a reprezenta un exemplu de bună practică la nivel european, având în vedere complexitatea asumată (în cadrul sistemului vor intra toate cele trei tipuri de ambalaje – plastic, sticla si metal, iar sfera de cuprindere este generoasă, fiind vorba, practic, de toate categoriile de băuturi).


Numărul uriaș de ambalaje ce vor fi colectate prin intermediul acestui sistem (aprox. 6 miliarde/an) va permite reciclarea de înaltă calitate a acestor ambalaje returnate și reintroducerea acestor materii prime secundare in economia circulara, asigurând, totodată, și aplicarea noilor cerințe ale Uniunii Europene în acest domeniu cu mult înaintea altor state membre.  

Preocuparea pentru mediu

Se va ridica România la nivelul exigențelor din anii următori în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje, în condițiile în care țintele de reciclare cresc susținut? Așa cum au procedat și alte state membre, care înregistrează deja rate de reciclare mai bune și cantități cât mai mici eliminate prin depozitare, întrebarea nu ar trebui să fie Dacă, ci Când. Înțelegerea situației din prezent și a necesității campaniilor de educare și conștientizare pentru a reedifica încrederea cetățenilor în măsurile și obiectivele de gestionare a deșeurilor și, în general, de protecție a mediului, recompensarea printr-un cost redus al serviciului de salubrizare pentru cetățenii care sortează deșeurile înainte să le arunce și sancționarea celor care nu respectă această regulă ar fi doar câțiva dintre pașii indispensabili în acest sens.

Fără o colectare separată corectă și verificarea de către autoritățile de control a activităților de gestionare a deșeurilor, reciclarea nu va putea fi un motor de creștere a economiei circulare, care să contribuie la decuplarea dezvoltării economice de utilizarea resurselor primare.

***

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: