luni

8 august, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

13 februarie, 2014

Guvernul va înființa o supracomisie de control macroeconomic care nu va răspunde nici în fața Parlamentului, (pe care totuși îl va informa anual): Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențială. Noua entitate, care va fi înființată la solicitarea Uniunii Europene, va fi condusă de guvernatorul Băncii Naționale și va fi condusă de un Consiliu care va avea nouă membri.

În 2010 a fost înființat Comitetului European pentru Risc Sistemic, care a fost una dintre măsurile adoptate la nivelul Uniunii Europene ca răspuns la criza financiară globală. Comitetul răspunde de supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar în Uniune.

În data de 22 decembrie 2011, Consiliul General al Comitetului European pentru Risc Sistemic a adoptat ”Recomandarea privind mandatele macroprudenţiale ale autorităţilor naţionale (CERS/2011/3)”. Recomandarea este adresată tuturor statelor membre. În document se cerea ca până la data de 30 iunie 2013, statele membre să transmită Comitetului un raport cu privire la modalitatea de implementare a prevederilor recomandării.


”În acest context, adoptarea măsurilor de natură legislativă pentru înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială este necesar să fie realizată cu celeritate astfel încât să fie asigurate condiţiile necesare pentru organizarea şi operaţionalizarea organismului însărcinat cu prerogative în domeniul politicii macroprudenţiale.”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, postat pe site-ul Ministerului de Finanțe.

Atribuțiile Comitetului

Proiectul Ordonanței de Urgență stabileşte atribuţiile Comitetului, acestea vizând:

  • elaborarea strategiei privind politica macroprudenţială,
  • analiza informaţiilor disponibile şi identificarea riscurilor la adresa stabilităţii financiare, identificarea instituţiilor de importanţă sistemică,
  • emiterea de recomandări şi avertizări în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor şi monitorizarea implementării acestora,
  • monitorizarea implementării recomandărilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic.

În plus, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială este responsabil şi de coordonarea gestiunii crizelor financiare.

În plus, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială este responsabil şi de coordonarea gestiunii crizelor financiare.


În cazul în care sunt identificate riscuri la adresa stabilităţii financiare, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială poate emite recomandări şi avertizări privind riscurile. Destinatarii recomandărilor sunt fie autorităţile de supraveghere financiară microprudenţială, fie guvernul României. În urma primirii unor astfel de recomandări sau avertizări, destinatarii trebuie sa adopte măsurile recomandate sau să întreprindă acţiuni în vederea diminuării riscurilor asupra cărora au fost avertizaţi, în caz contrar fiind necesară oferirea de explicaţii cu privire la lipsa de acţiune.

Componența Consiliului general

Organismul decizional al Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială este Consiliul general. Acest consiliul este format din 9 membri, respectiv: guvernatorul, prim-viceguvernatorul, cei 2 viceguvernatori şi economistul şef ai băncii centrale, preşedintele şi prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, doi reprezentanţi ai Guvernului desemnaţi de Primul-ministru. Având în vedere responsabilităţile Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar în procesul de soluţionare a situaţiei instituţiilor de credit aflate în dificultate, directorul acestei instituţii va participa la întrunirile Comitetului, dar nu va avea drept de vot.

Structura organizatorică a Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială mai cuprinde două comitete de natură tehnică, respectiv Comitetul tehnic privind riscul sistemic şi Comitetul tehnic privind gestiunea crizelor financiare, rolul acestora fiind de a sprijini activitatea Consiliului general, prin elaborarea de analize şi propunerea de măsuri în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului. Banca Naţională a României asigură Secretariatul Comitetului.

Potrivit proiectului prezentei ordonanţe de urgenţă, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială întocmeşte un raport anual, care este susţinut de Preşedintele acestuia în şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului României, fără a fi supus votului.

În vederea respectării prevederilor Recomandării CERS/2011/3 privind independenţa politicii macroprudenţiale, prezentul proiect de act normativ prevede că, în îndeplinirea obiectivului fundamental, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială şi membrii Consiliului general nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea niciunei autorităţi, instituţii sau organism public ori privat.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Multe din țările Uniunii Europene s-au angajat într-o goană nebună pentru achiziția de gaze naturale lichefiate (LNG), ca substitut al gazelor rusești, pregătindu-se pentru întreruperea livrărilor de către

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: