vineri

19 aprilie, 2024

Programul Innotech Student

9 septembrie, 2022

Programul Innotech Student îi ajută pe studenți, masteranzi sau doctoranzi să înceapă o afacere. Ei pot primi până la 100.000 de euro.

Programul Innotech Student, cu un buget de 135 de milioane de euro, a fost lansat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional capital Uman din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pentru a putea primi acești bani studenții pot să urmeze înainte cursuri de formare antreprenorială. Aceste cursuri prin care sunt furnizate servicii de consiliere și orientare profesională (axate pe dobândirea de competențe antreprenoriale) sunt organizate tot în cadrul programului.


Participarea la cursuri nu este o condiție obligatorie pentru a primi o finanțare, însă numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de beneficiari care primesc finanțare.

Programul Innotech Student – cine sunt administratorii schemei de antreprenoriat

Pot primi fonduri pentru a organiza aceste cursuri următoarele tipuri de solicitanți:

 • Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
 • Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI
 • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
 • Academia Română
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
 • Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
 • Organizaţii sindicale şi patronate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Programul Innotech Student are 3 etape

În prima etapă a Programului Innotech Student sunt organizate cursurile de învățare prin experiență practică. Concret, administratorii schemei de antreprenoriat selectează grupul țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială. Un grup țintă pentru un proiect trebuie să aibă minimum 300 de persoane.

După derularea acestor cursuri sunt selectate planurile de afaceri ale studenților ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.


Administratorul schemei de antreprenoriat furnizează servicii personalizate de consiliere / consultanță / mentorat și după finalizarea procesului de selecție a planurilor de afaceri. Ulterior, acesta va trebui să înființeze și să demareze funcționarea întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis.

Etapa a doua din Programul Innotech Student presupune acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri. Administratorul schemei de antreprenoriat va deconta sumele aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

De asemenea, acesta va monitoriza funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate.

Ultima etapă (a treia) a Programului Innotech Student se referă la asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului.

Programul Innotech Student
Foto: Jemtee / pixabay.com

Programul Innotech Student – câți bani primește o afacere

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

A. Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro pentru minimum 2 locuri de muncă create;

B. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro pentru minimum 3 locuri de muncă create;

C. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro pentru minimum 4 locuri de muncă create;

D. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro pentru minimum 5 locuri de muncă create.

Cine poate primi finanțare

Grupul țintă din Programul Innotech Student este format din:

 • Studenți și masteranzi (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană să fie eligibilă trebuie să demonstreze că este înmatriculată cel puțin în anul 2 de studii de licență;
 • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi);
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, cel puțin în anul 2 de studii.

Activitatea noilor afaceri trebuie să se desfășoare în sectoare economice cu potențial competitiv:

 • turism și ecoturism
 • textile și pielărie
 • lemn și mobilă
 • construcții
 • industrii creative
 • industria auto și componente
 • tehnologia informației și comunicațiilor
 • procesarea alimentelor și a băuturilor
 • sănătate și produse farmaceutice
 • energie și management de mediu
 • bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii
 • activități profesionale, științifice și tehnice
 • distribuție

Planurile de afaceri pot fi elaborate și depuse individual sau în echipă de mai multi membri ai grupului țintă ce au participat la cursurile de formare.

Cum se acordă finanțarea prin Programul Innotech Student

Valoarea maximă ce poate fi acordată unui plan de afaceri este de 100.000 euro, reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție. Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe:

 • o tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 • o tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat.

Cât timp trebuie menținute locurile de muncă

În cazul în care în maximum 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri, tranșa a doua de ajutor de minimis din Programul Innotech Student nu se mai acordă. În plus, se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei din subvenția acordată.

Întreprinderile nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul / punctele de lucru în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri proporțional cu valoarea ajutorului de minimis aprobat.

Ghidul pentru Programul Innotech Student prevede că locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minimum 12 luni consecutive, din care minimum 6 luni în etapa II de implementare și minimum 6 luni in etapa III de implementare.

Atât în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II, cât și în perioada de sustenabilitate (etapa III), beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial).

Vă recomandăm și:

Agro IMM Invest CAEN-uri eligibile. Lista completă a celor 84 de activități

Titluri de stat prin SPV. Ghid simplu în 4 pași ca să le cumperi online

Granturi pentru IMM. Cum poți primi până la 500.000 de euro

Ce este ROBOR, cum se calculează și ce legătură are cu creditele

Cum deschizi un magazin mixt: de la codul CAEN la normele de igienă

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cu câteva luni înaintea de alegerile europarlamentare, sondajele arată că

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: