luni

8 iulie, 2024

29 martie, 2011

Ministerul Finanţelor Publice pregăteşte înlesniri pentru firmele mici, dar şi noi amenzi pentru abateri la Legea contabilităţii, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă. Proiectul urmează să fie analizat miercuri şi în Comisia pentru politici monetare, fiscale, financiare şi de venituri a Consiliului Economic şi Social, urmând ca Guvernul să decidă asupra sa.

Ce  prevede proiectul?
1. În cazul firmelor care au avut în anul precedent o cifră de afaceri netă şi un total al activelor sub 35.000 euro, se introduce posibilitatea organizării şi conducerii contabilităţii şi de către absolvenţi de studii economice superioare, angajaţi pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului Civil, persoane care întocmesc şi semnează situaţiile financiare anuale. Fără să fie neapărat membri ai Corpului Experţilor Contabili Autorizaţi din România (CECAR). ”În scopul reducerii costurilor administrative s-a introdus posibilitatea ca pentru entităţile care respectă criteriile prevăzute în lege contabilitatea să poată fi organizată şi condusă si de persoane cu studii superioare, fără să fie persoana autorizată , membră CECAR”, mai explică MFP, în prezentarea proiectului.

2. Posibilitatea ca persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă şi totalul activelor sub 35.000 euro să conducă contabilitatea financiară potrivit reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici sau potrivit unui sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice


3. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri vor fi scutite de obligativitatea întocmirii situaţiilor financiare, în partidă dublă. Aceşti contribuabili vor avea însă obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă.

4. Firmele şi companiile publice şi de stat, instituţiile de stat, asociaţiile, persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri sunt obligate să păstreze aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora au prelucrat datele înregistrate în contabilitate, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data încetării utilizării acestora.

5. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri vor fi scoase din categoria entităţilor care răspund pentru conducerea şi organizarea contabilităţii. Astfel, ”răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la societăţi, companii de stat sau private, instituţii de stat, organisme de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective”.

6. Includerea în categoria persoanelor juridice de interes public şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum şi a regiilor autonome.


7. Eliminarea comisarilor Gărzii Financiare din rândul organelor care pot constata contravenţii şi aplica amenzi. ”Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice”- prevede proiectul MFP.

Ce sancţiuni contravenţionale introduce proiectul?

30.000 – 40.000 de lei pentru încălcarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate.

10.000-30.000 de lei pentru încălcarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale consolidate;

1.000 – 10.000 lei pentru ”deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate” şi pentru ”nerespectarea prevederilor cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, potrivit legii”

300 – 4.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii, cu privire la:
– aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie;
– utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;
–  întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse.

1.000 -3.000 de lei pentru încălcarea prevederilor cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea, la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare, a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice.

400 – 5.000 de lei pentru încălcări ale prevederilor privind efectuarea inventarierii.

2.000 – 5.000 de lei pentru nedepunerea, potrivit legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile.

De asemenea, pentru întârzierile la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate precum şi a raportărilor contabile se sancţionează cu amendă astfel:
300 – 1.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,
1.000 – 3.000 de lei,  pentru întârziere de 16 şi 30 de zile lucrătoare,
1.500 – 4.500 de lei, pentru întârziere mai mare de 30 de zile lucrătoare.

Câteva observaţii:

– În proiectul noii legi s-a definit clar obligativitatea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit să ţină contabilitate simplificată, în partidă simplă.

S-a introdus păstrarea de „alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată” în locul păstrării informaţiilor cu privire la „fluxurile de trezorerie”, ceea ce duce la obligativitatea păstrării şi arhivării tuturor documentelor care sunt în legătură atât cu veniturile şi cheltuielile cât şi cu încasările şi plăţile, cum ar fi: oferte, comenzi şi alte documente conexe.

– Trebuie subliniat faptul că motivaţia este impusă de modificările şi completările aduse codului fiscal cu privire la calculul şi plata contribuţiile sociale obligatorii ale persoaneleor fizice, neputând şi nedorindu-se a fi asumate decât de persoana obligată la plată. S-a eliminat astfel confuzia asumării răspunderii de către o altă persoană decât persoana fizică obligată la plată.

Pe de altă parte, persoana fizică care desfăşoară activităţi producătoare de venituri nu mai este motivată să apeleze la servicii specializate de contabilitate, apelând la „bunăvoinţa” funcţionarilor publici.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Capitala conduce în Topul celor mai Prosperitate orașe din România,

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: