miercuri

19 ianuarie, 2022

Finanțele anunță măsurile de simplificare a Codului fiscal. Au dispărut toate prevederile de recuperare a banilor ascunși din proiectul fostului secretar de stat Biriș

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

21 septembrie, 2016

Anca_Dragu_PaliuMinisterul Finanțelor Publice anunță miercuri debutul unor consultări preliminare în urma cărora va supune dezbaterii publice un proiect de modificare a Codurilor fiscal și de procedură fiscală.

Obiectul acestor consultări, anunță un comunicat al Finanțelor, îl constituie un pachet de măsuri care vizează modificări ale:

  • Codurilor fiscal și de procedură fiscală
  • Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
  • OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  • proceduri interne care vor contribui la debirocratizare

Comunicatul emis miercuri demonstrează intenția Guvernului de a evita orice dispute cu partidele pe tema modificării Codului fiscal, așa cum s-a întâmplat la începutul lunii când, în urma unor acuzații formulate înainte de citirea modificărilor, secretarul de stat Gabriel Biriș a demisionat.


De precizat în context: printre propunerile anunțate acum de Ministerul de Finanțe nu figurează niciuna dintre măsurile propuse de fostul secretar de stat.

Debirocratizare 2.0

Comunicatul guvernului pune accentul pe ideea promovării unui ”al doilea pachet de măsuri concrete de simplificare și cu facilități acordate atât mediului de afaceri, cât și anumitor categorii de persoane fizice”.

„Scopul acestui nou pachet de simplificare este să încurajeze plata online a tuturor taxelor și impozitelor, dar și să reducă povara administrativă pentru persoanele fizice și pentru mediul de afaceri. Totodată, sunt incluse propuneri care vizează stimularea investițiilor precum și a formării profesionale”, este citată Anca Dragu, Ministrul Finanțelor Publice.
Măsurile de simplificare și facilitățile fiscale propuse de minister sunt:

  • Extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plată și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit).

Exemplu. O persoană care își plătește taxele de pașaport prin internet banking sau mobile banking, când merge la ghișeul instituției pentru depunerea documentelor și ridicarea pașaportului, poate prezenta ca dovadă a plății un print de pe telefon sau calculator sau completa o declarație pe proprie răspundere cu detaliile plății. Dacă instituția către care trebuie să facă dovada plății are dezvoltate aplicații interactive, atunci cel care face plata poate transmite electronic dovezi ale plății.

  • Dezvoltarea metodelor electronice de blocare/deblocare a conturilor bancare în timp real între administrația fiscală și instituțiile de credit la care acești contribuabili au deschise conturi bancare.

În acest fel pot fi înlăturate deficiențele legate de întârzierea ridicării măsurii popririi conturilor bancare în cazul stingerii obligațiilor fiscale, întârzieri care, de cele mai multe ori, afectează activitatea contribuabililor.

  • Adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală vor putea fi cerute și transmise online către instituțiile publice beneficiare.

Concret, de la 1 noiembrie 2016, ANAF va pune la dispoziție celorlalte instituții publice, inclusiv primării, pe bază de protocol de schimb de informații, pârghiile necesare în vederea transmiterii, în format electronic, a documentelor ce atestă situația fiscală a contribuabililor, în vederea acordării, de către instituțiile respective, a unor drepturi legale.

Facilități fiscale

În ceea ce privește facilitățile fiscale, MFP propune introducerea unui Regim special de TVA pentru agricultori.

Ministerul Finanțelor Publice propune un regim simplificat: Pentru livrările de produse agricole/serviciile agricole, agricultorii nu vor avea obligațiile ce revin celor care aplică regimul normal de TVA, respectiv:

  • să se înregistreze în scopuri de TVA după depășirea plafonului de scutire de 220.000 lei
  • să colecteze TVA, emită facturi, să țină jurnale de vânzare/cumpărare sau alte evidențe în scopuri de TVA
  • să depună decontul de TVA, etc.

Măsura se aplică atât în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, cât și a întreprinderilor individuale sau familiale.

La capitolul „Impozite și taxe locale”, propunerile MFP prevăd reintroducerea scutirii (aplicate până la 31 decembrie 2015) de la plata impozitului pe clădiri și terenuri și pentru soții/soțiile persoanelor cu handicap grav, accentuat și cele încadrate în gradul I de invaliditate.

Totodată, de la începutul acestui an, beneficiază de scutire și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap, motiv pentru care extindem scutirea și pentru soții/soțiile acestora.

Scutire pe profitul reinvestit – extinderea perioadei de aplicare pentru anumite investiții

Ministerul Finanțelor Publice propune extinderea perioadei de aplicare a facilității privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Sunt vizați toți contribuabilii care investesc în active precum echipamente tehnologice, calculatoare și echipamente periferice, programe informatice.

Măsura este propusă pentru stimularea economiei prin susținerea investițiilor.

Deducerea cheltuielilor de calificare profesională

Totodată, pentru susținerea sistemului de învățământ și o mai bună pregătire profesională a tinerilor, Ministerul Finanțelor Publice propune acordarea de facilități societăților interesate de programe de calificare profesională.

Concret, este vizată introducerea în Codul fiscal a unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate de agenții economici cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor și studenților și a altor categorii de persoane care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare într-un cadru instituționalizat.

În prezent, există doar reguli care permit scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor cu burse private acordate de persoanele juridice elevilor, studenților și doctoranzilor, în anumite limite.

Impozitarea microîntreprinderilor

Ministerul Finanțelor și-a îndreptat atenția și spre societățile care fac investiții și care, deși nu au încă venituri, sunt obligate să aplice un regim ce nu le permite recuperarea pierderilor fiscale.

În acest sens, în pachetul de măsuri propuse, Ministerul Finanțelor introduce posibilitatea de a renunța la aplicarea regimului de impozitare pentru microîntreprinderi prin reducerea plafonului capitalului social la înființare de la 25.000 euro la 10.000 euro (echivalentul a 45.000 de lei).

Facilități la redobîndirea codului de TVA

Pentru un regim fiscal echitabil, MFP propune facilități pentru cei care își redobândesc codul de TVA în sensul acordării beneficiilor pierdute în perioada aferentă anulării codului. Astfel, le acordă dreptul să refactureze cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA.

Beneficiarii lor vor putea să deducă acest TVA pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat.

Exemplu: Un contribuabil are codul de TVA anulat începând cu data de 1 iulie 2016. La 1 august cumpără mărfuri de 5.000.000 lei plus TVA 1.000.000 lei. Nu deduce TVA de 1.000.000 lei. La data de 15 august vinde mărfurile respective la valoarea de 5.500.000 lei. Nu are dreptul să factureze cu TVA către client, dar va plăti la buget TVA aferent acestei vânzări în sumă de 1.100.000 ( 5.500.000 *20%= 1.100.000 lei). Beneficiarul nu primește o factură cu TVA și nu are ce să deducă.

Soluția propusă: dacă contribuabilul va fi reînregistrat ca plătitor de TVA, va avea dreptul să factureze cu TVA către client : 5.500.000 plus TVA20% -1.100.000= 6.500.000.

Totodată, beneficiarul va deduce acest TVA de 1.100.000, iar furnizorul (care a avut codul anulat) va deduce după înregistrare TVA de 1 mil lei aferent achiziției de mărfuri din 1 august 2016.

Simplificări pentru mediul de afaceri

Ministerul Finanțelor propune și un pachet de măsuri de simplificare destinat mediului de afaceri.

Ministerul propune eliminarea obligației de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care efectuează operațiuni intracomunitare (livrări intracomunitare, achiziții intracomunitare ș.a). Este o prevedere existentă acum care presupune prezentarea a numeroase documente, în condițiile în care au fost dezvoltate alte pârghii, mai eficiente, pentru prevenirea evaziunii fiscale.

Totodată, are în vedere suspendarea până la data de 31 decembrie 2019 a obligației depunerii a trei declarații informative (cod 392A, 392B și 393) prin care se reduc sarcinile administrative ce revin contribuabililor cu o cifră de afaceri mai mică de 220.000 de lei sau care prestează servicii de transport internațional.

În ceea ce-i privește pe comercianții angro și en detail de produse accizabile pentru care accizele sunt deja plătite, aceștia nu vor mai avea obligația de înregistrare la autoritatea competentă. Măsura conduce la simplificarea activității lor nu doar prin eliminarea obligației de înregistrare, ci și prin eliminarea posibilelor sancțiuni pecuniare (amendă) sau a suspendării activității pe o perioadă de la 1 la 3 luni.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Antrepozitarii autorizați pentru producția de vin liniștit nu vor mai avea obligația de constituire a garanției minime și nici obligația de respectare a condiției referitoare la existența unui capital social minim, stabilit în funcție de nivelul producției.

În prezent, producătorii de vin trebuie să constituie o garanție minimă, care să acopere riscul de neplată al accizelor și să facă dovada deținerii unui capital social minim stabilit în funcție de nivelul producției. Acest lucru presupune indisponibilizarea nejustificată a unor sume.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

 ”Nu știm ce și unde vom fi atunci: dar timp de 25 de ani, această publicație trimestrială (format A4, peste 200 de pagini într-o realizare premium) va...

rrr