marți

18 ianuarie, 2022

Două HG pentru asigurarea calității din preuniversitar puse în dezbatere la Ministerul Educației

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

31 octombrie, 2016

scoala-eleviMinisterul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat în dezbatere publică, până pe 9 noiembrie 2016, două documente privind asigurarea și evaluarea calității în învățământul preuniversitar.

Este vorba despre:

 • Proiectul de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
 • Proiectul de Hotărâre de guvern privind aprobarea Standardelor (standarde de autorizare de funcţionare provizorie și de acreditare), a standardelor de referință (standarde de calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

Metodologia și standardele propuse au fost elaborate de Agenția Română de asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Standardele au trecut printr-o primă rundă de consultări publice (ianuarie 2015-iulie 2016), iar varianta finală a proiectului integreazăobservațiile rezultate în urma pilotării și observațiile membrilor Comisiei Consultative a ARACIP.

Prin noile standarde activitatea de evaluare instituțională va fi reorientată spre concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului/elevului și pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățări, explică Ministerul Educației.

De asemenea, se pune accent pe valorizarea resursei umane în educație și pe promovarea răspunderii sociale și a bunei guvernări.

Alte două direcții de acțiune sunt fundamentarea funcționării și dezvoltării instituției școlare pe dovezi alături de consolidarea dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate locală și cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)preșcolarilor/ elevilor.

Din punct de vedere al conținutului, noile standarde sunt centrate pe 10 aspecte esențiale, evaluând modul în care instituția de învățământ asigură și îmbunătățește:

 • 1. Comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții și persoane din comunitate și din afara acesteia
 • 2. Rezultatele învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi
 • 3. Bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor, dar și al personalului instituției de învățământ
 • 4. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor defavorizate pe criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură
 • 5.  Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe educaționale speciale
 • 6. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și / sau capabili de performanțe înalt
 • 7. Capacitatea managerială și instituțională
 • 8. Capacitatea profesională a corpului profesoral
 • 9. Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții școlare
 • 10. Dimensiunea europeană a educației oferite

Aspecte care definesc bunăstarea (ante)preșcolarilor/elevilor:

 • Rezultatele obținute, inclusiv rezultate deosebite care dovedesc creativitate
 • Atitudinea față de învățare, angajarea în vița școlară
 • Conștiința de sine, autopercepția performanței școlare și a propriilor abilități și competențe
 • Managementul de sine (inițiativă, încredere, optimism, rezistență și perseverență, autocontrol), cinstea și integritatea, valorile (empatie etc.)
 • Nivelul de sănătate și comportamentele legate de sănătate
 • Comportamente legate de siguranța personală și a celorlalți
 • Sentimentul apartenenței la comunitate, la o națiune – în context european și global
 • Atitudini și comportamente interculturale (față de minoritățile existente în comunitate)
 • Atitudini și comportamente legate d eprotecția mediului
 • Relațiile de familie, managementul relațiilor personale
 • Relațiile cu colegii
 • Relațiile cu personalul școliiși cu adulții din comunitate
 • Relațiile în mediul virtual (timpul petrecut, comunicare și relații etc.)
 • Implicarea părinților în comunitate și în viața școlară
 • Resursele financiare și materiale ale familiei
 • Nivelul satisfacției familiei față de școală
 • Protecția împotriva violenței, hărțuirii, discriminării, segregării, delincvență

Metodologia și standardele propuse vor sta la baza procesului de acreditare și evaluare periodică a unităților școlare și a programelor de studii oferite de către acestea, la nivelul învățământului preuniversitar din România.

Procesul în sine va fi inițiat de Ministerul Educației și Agenția Română de asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, începând cu anul universitar 2018 – 2019.

Propunerile, observațiile și sugestiile celor interesați pot fi trimise pe adresa dezbateripublice@edu.gov.ro.Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

 ”Nu știm ce și unde vom fi atunci: dar timp de 25 de ani, această publicație trimestrială (format A4, peste 200 de pagini într-o realizare premium) va...

rrr