miercuri

30 noiembrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

14 noiembrie, 2013

 Guvernul va aproba în ședința de joi, pe lângă proiectul Legii Bugetului pe 2014, și proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea Codului fiscal, potrivit noilor măsuri ce vor fi introduse în bugetul anului 2014.

Intervențiile fac referire la modul de calcul al accizelor pe carburant, impozitul pe construcții speciale, TVA, impozitarea microîntreprinderilor etc.

Câteva dintre cele mai importante schimbări aduse prin modificările la Codul fiscal.

Impozitul pe construcții speciale

 • Cota este de 1,5% din valoarea construcției
 • Impozitul asupra valorii construcţiilor reprezintă venit la bugetul de stat
 • Cine plătește noul impozit – persoane juridice române, persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene
 • Cine nu plătește noul impozit – institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.
 • Baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, din care se scade valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri
 • Declararea şi plata – impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu 01 ianuarie 2014 iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul. Plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Redevențele

 • Cotele de redevenţă, atât cele în cotă procentuală din valoarea producţiei miniere, cât şi cele stabilite ca echivalent euro pe unitate de producţie minieră, sunt majorate cu 25%, începând de la data intrării în vigoare a actului normativ, cu excepţia cotei procentuale a redevenţei pentru metale nobile, în cazul cărora majorarea urmează să fie de 50% faţă de cota procentuală în vigoare.
 • Aplicabilitatea cotelor, astfel majorate, are în vedere toate actele de concesiune în baza cărora se pot realiza activităţi miniere de exploatare, respectiv licenţele de concesiune/dare în administrare pentru exploatare, licenţele de concesiune/dare în administrare etc.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 • Având în vedere dificultăţile întâmpinate de persoanele juridice care au ca obiect de activitate consultanţa şi managementul, legat de aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, dar care nu realizează din activitatea desfăşurată, astfel de venituri, se impune modificarea condiţiilor de încadrare a unei persoane juridice române, în categoria microîntreprinderilor, în sensul introducerii condiţiei de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management este peste 20%.
 • Pentru evitarea interpretărilor în ceea ce priveşte natura subvenţiilor primite de microîntreprinderi care pot fi acordate, atât pentru acoperirea unor cheltuieli, cât şi pentru efectuarea unor investiţii în active, sunt introduse clarificări de natură tehnică, în sensul că se scad din baza impozabilă a acestor contribuabili veniturile din subvenţii, indiferent de destinaţia acestora.
 • Având în vedere principiile luate în calcul la construcţia bazei impozabile pentru sistemul de impozitare, stabilită pe baza veniturilor realizate de microîntreprinderi, potrivit art.1127 din Codul fiscal, se stabileşte ca veniturile reprezentând diferenţele de curs valutar generate independent de activitatea contribuabilului, să nu fie impozitate pentru întreaga sumă înregistrată în evidenţa contabilă a microîntreprinderii, ci, în mod similar cu regimul fiscal aplicabil persoanelor juridce plătitoare de impozit pe profit, să fie impozitată numai diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar. La finele anului fiscal, se va include în baza impozabilă, în mod corespunzător, diferenţa favorabilă de curs valutar.
 • Deoarece modalitatea actuală de înregistrare a reducerilor comerciale acordate/primite ulterior facturării, de către o microîntreprindere, nu reduc, respectiv nu măresc, automat baza de impozitare, se propune scăderea, respectiv adăugarea, după caz, din/la baza impozabilă, a acestor reduceri comerciale .

Accize şi alte taxe speciale

 • În situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent , valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit titlului VII în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie. Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 este de 104,77%.
 • Totodată, a fost convenită şi o creştere a accizelor cu 7 eurocenţi/litru, la produsele energetice utilizate drept combustibil pentru motor, respectiv pentru benzină cu plumb, benzină fără plumb, motorină şi kerosen.
 • Se interzice vânzarea de ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat, fapta fiind sancţionată cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.
 • Având în vedere descrierea situaţiei existente se propun reglementări de ordin tehnic privind reducerea valorii garanţiilor maxime, precum şi precizarea faptului că nivelul garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mic decât nivelul garanţiei minime.
 • Se propun modificări care vizează interzicerea practicării vânzărilor cu prime în cazul tutunului prelucrat şi alcoolului şi băuturilor alcoolice supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole, prevăzute la art.206.
 • Practicarea acestui tip de vânzare de către contribuabili va constitui contravenţie şi va fi sancţionată cu amendă de la 20.000 la 100.000 lei, precum şi cu confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceste vânzări.
 • Pentru a evita practicarea de preţuri foarte mici ca urmare a interzicerii vânzărilor cu prime a alcoolului şi băuturilor alcoolice, precum şi a tutunului prelucrat, în cazul vânzărilor cu preţ redus a acestor produse nu se poate practica un preţ mai mic decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea adăugată. În caz contrar, contribuabulii care nu respectă această prevedere legală vor fi sancţionaţi corespunzător, respectiv amendă de la 20.000 la 100.000 lei, precum şi cu confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceste vânzări.

Impozite şi taxe locale


Având în vedere dificultăţile financiare ale autorităţilor locale şi creşterea autonomiei locale în luarea deciziilor, ca măsură de protecţie a mediului de afaceri, limita maximă a cotelor adiţionale de 20% a fost menţinută numai pentru persoanele juridice.

Taxa pe valoarea adăugată

 • Excluderea din sfera ajustărilor de TVA pentru bunurile de capital a situaţiilor în care achiziţia bunurilor face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere. Modificarea are în vedere faptul că limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru anumite bunuri are în vedere tocmai faptul că acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice, prin urmare în astfel de situaţii nu se mai impune şi ajustarea TVA deductibile din aceleaşi considerente.
 • Potrivit noilor prevederi, vor avea obligaţia înregistrării în scopuri de TVA şi persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni financiar-bancare şi de asigurare scutite de taxă cu drept de deducere, în cazul în care cumpărătorul ori clientul este stabilit în afara Comunităţii sau în cazul în care aceste operaţiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate într-un stat din afara Comunităţii.
 • Excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, atunci când acest cost este recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori.
 • Potrivit noilor prevederi, nu se va ajusta TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în toate situaţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător.
 • Compatibilizarea prevederilor actuale referitoare la rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite în România cu aquis-ul comunitar în domeniu, respectiv Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, în sensul eliminării obligaţiei prezentării dovezii plăţii TVA în vederea rambursării.
 • Potrivit noilor prevederi, se va ajusta baza de impozitare a TVA în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, desfiinţarea contractului acoperind atât situaţiile în care acest lucru se produce ca urmare a unui acord între părţi, cât şi situaţiile generate ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sau ca urmare a unui arbitraj.
 • Compatibilizarea prevederilor privind scutirea de TVA pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri cu prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, astfel încât potrivit noilor prevederi se va aplica scutirea de TVA în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri numai atunci când acestea vor fi realizate de persoane impozabile nestabilite în România dacă acestea vor avea dreptul la rambursarea integrală a taxei care s-ar datora dacă achiziţiile nu ar fi scutite, conform prevederilor referitoare la rambursarea taxei către persoane impozabile nestabilite în România.

(Descărcați AICI proiectul ordonanței de urgență)


Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Portul Constanța are a doua cea mai mare creștere a cantității de mărfuri transferate în 2021, plus 26% față de anul pandemiei 2020, după cea a portului belgian

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: