sâmbătă

24 februarie, 2024

credite capital de lucru pentru imm-uri

12 septembrie, 2022

Antreprenorii români care au nevoie de credite capital de lucru pentru IMM-uri pot accesa de acum mai multe împrumuturi garantate de stat.

Ei pot accesa în condiții avantajoase credite capital de lucru pentru IMM-uri de până la 5 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro).

Credite capital de lucru pentru IMM-uri – programul IMM Invest Plus

Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri, cu o valoare de 4 miliarde de euro, coordonate de Ministerul Finanțelor, au primit vineri, 9 septembrie 2022, aprobarea Comisiei Europene.


Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

„Lansarea noului program IMM Invest Plus va contribui la dezvoltarea economiei românești, prin atragerea de capital cu cele mai mici costuri de finanțare de pe piață, pentru un număr estimat de beneficiari de aproape 25.000.

Această schemă de ajutor de stat va permite păstrarea locurilor de muncă, va asigura viabilitatea și va contribui la dezvoltarea activității IMM-urilor și a întreprinderilor beneficiare cu capitalizare de piață medie”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, citat într-un comunicat de presă.

Ce este capitalul de lucru

Capitalul de lucru reprezintă diferența dintre activele circulante ale unei societăți și datoriile curente ale acesteia. El este totodată un indicator pentru capacitatea companiei respective de a-și plăti obligațiile financiare (de exemplu, dacă datoriile curente sunt mai mari decât activele circulante, atunci firma poate avea probleme în a-și plăti creditorii).


În ceea ce privește activele, acestea sunt resurse controlate de companii. Ele pot fi active circulante (curente) sau imobilizate (în această categorie intră cheltuielile de constituire și de dezvoltare, licențele, brevetele, mărcile comerciale, terenurile, construcțiile, mașinile, utilajele).

Potrivit legii, activele circulante sunt reprezentate de:

a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;
b) creanţe (acestea sunt valori economice avansate temporar de companie către alte persoane fizice sau juridice, și pentru care societatea primește un echivalent valoric sub forma unei sume de bani sau a unor servicii);
c) investiţii pe termen scurt;
d) casa şi conturi la bănci (aici intră valorile sub formă de bani).

Credite capital de lucru pentru IMM-uri garantate de stat

Începând de luni, 12 septembrie 2022, antreprenorii sunt invitați să se înscrie pe platforma www.imminvest.ro, pentru a accesa fondurile puse la dispoziție prin intermediul Programului IMM Invest Plus, utilizând oricare din componentele sale:

 • IMM Invest România
 • Agro IMM Invest
 • IMM Prod
 • Garant Construct
 • Innovation
 • Rural Invest

Ajutoarele de stat vor fi acordate sub formă de garanții pentru împrumuturi și granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum și comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, iar dobânzile aferente creditelor vor fi subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni.

Prin schema de ajutor de stat pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor și operaționalizată prin FNGCIMM, FRC și FGRC, plafonul de garantare al programului a fost majorat cu peste 10 miliarde de lei, ajungând la 17,75 miliarde de lei (circa 3,6 miliarde de euro), iar schema de ajutor de stat sub formă de granturi depășește 1,9 miliarde de lei (aproximativ 387 de milioane de euro).

Credite capital de lucru pentru IMM-uri – 36 de luni, durata maximă a finanțărilor

Schema de ajutor de stat poate fi accesată până la data de 31 decembrie 2022 și oferă accesul la finanțări de maximum 5 milioane de lei (în jur de 1 milion de euro) pentru capital de lucru și de maximum 10 milioane de lei (2 milioane de euro) pentru proiectele de investiții pe beneficiar.

Procentul de garantare poate atinge până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a finanțărilor va fi de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru și de 72 de luni pentru creditele de investiții.

Programul IMM Invest România

IMM Invest România facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Creditele sunt garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor.

Agro IMM Invest este dedicat întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Aici găsiți mai multe detalii despre aceste program.

credite <a class=capital de lucru pentru imm-uri” class=”wp-image-469902″/>
Foto: mwitt1337 / pixabay.com

Credite capital de lucru pentru IMM-uri prin programul IMM Prod

Componenta IMM Prod are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri din zona urbană, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Se acordă garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor pentru activități precum:

a) încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;
b) reconversia de la intermediere la producție;
c) digitalizarea activității;

Credite capital de lucru pentru IMM-uri – activități eligibile:

 • finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție.

Facilități oferite prin schema de ajutor de stat:

 • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
 • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garanției și dobândă, conform procedurilor de implementare;
 • Componentă nerambursabilă până la maximum 10% din valoarea finanțării garantate;
 • Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de maximum 5 milioane de lei pentru capital de lucru și de maximum 10 milioane lei pentru proiectele de investiții.

Credite capital de lucru pentru IMM-uri prin programul Garant Construct

Componenta Garant Construct are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale, inclusiv credite capital de lucru pentru IMM-uri, pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecților și birourilor individuale de arhitectură.

Credite capital de lucru pentru IMM-uri – activitățile eligibile

 • finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;
 • plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

 • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
 • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda, conform procedurilor de implementare;
 • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțării garantate;
 • Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de maximum 5 milioane de lei pentru capital de lucru / întreprindere și de 10 milioane de lei pentru proiectele de investiții.

Ce este programul Innovation

Programul Innovation are ca obiectiv sprijinirea capacității de inovare, susținerea la export a IMM-urilor cu activitate în comerț și servicii (inclusiv prin credite capital de lucru pentru IMM-uri), care au cifra de afaceri mai mică de 1 milion de euro.

Activități eligibile:

 • susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate
 • stimularea comerțului on-line și a digitalizării

Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

 • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
 • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda, conform procedurilor de implementare;
 • Componentă neramburasabilă până la maximum 10% din valoarea finanțării garantate;
 • Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de maximum 2 milioane de lei pentru capital de lucru / întreprindere și de maximum 5 milioane de lei pentru proiectele de investiții.

Sumele acordate prin programul IMM Invest nu vor putea fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare.

Credite capital de lucru pentru IMM-uri de la bănci

Întreprinderile mici și mijlocii care au nevoie de un credit pentru capital de lucru au la dispoziție și diverse produse oferite de bănci. De exemplu, una dintre băncile din România oferă credite capital de lucru pentru IMM-uri prin care acestea își pot finanța timp de 36 de luni nevoi precum:

 • achiziție de stocuri;
 • achiziție de utilaje
 • plata datoriilor la bugetul de stat;
 • plata furnizorilor sau alte plăți.

Rambursarea sumelor utilizate dintr-un credit capital de lucru se face treptat. IMM-urile beneficiază de un plan de rambursare fix, cu rate lunare sau trimestriale.

Suma minimă pe care o poate primi o firmă prin acest credit de lucru este 7.000 de euro (sau echivalentul în lei), cu o perioadă de rambursare de maximum 60 de luni. Sunt eligibile companiile cu cifra de afaceri de până la 5 milioane de euro și minimum un an financiar încheiat.

Pentru a primi credite capital de lucru pentru IMM-uri o societate trebuie să ofere anumite garanții în conformitate cu reglementările băncii.

Exemple de garanții:

 • ipoteca mobiliară asupra conturilor curente;
 • garanție personală de tip fidejusiune (aceasta este un contract prin care o persoană se obligă să execute obligația asumată de o altă persoană (debitorul principal) față de creditorul acesteia);
 • garantii mobiliare/imobiliare reale;
 • firmele care nu dispun de garanții materiale pot beneficia de garanții prin parteneriate cu instituții de garantare naționale și internaționale.

Foto: mwitt1337 / borevina / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Programul Innotech Student. Cum poți primi până la 100.000 de euro

Granturi pentru IMM. Cum poți primi până la 500.000 de euro

Digitalizarea IMM-urilor prin PNRR. Antreprenorii pot primi 100.000 de euro

Agro IMM Invest CAEN-uri eligibile. Lista completă a celor 84 de activități

Fonduri europene pentru tineri antreprenori. 3 programe explicate clar

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Un răspuns

 1. interesante descrierile , insa reaklitatea etse total opusa

  nimeni nu te baga in seama , decat daca ai profit de peste 2-3 miliarde lei vechi, si daca esti doar SRL.
  90% din bancile partenere , nici macar nu stiu ca ele sunt acolo ca si partenere caci nu au de a face cu asa ceva
  Bancile ramase , 50% spun ca nu au parghiile necesare pentru acordare de asemenea credite ,
  deci MINCIUNI si MINCIUNI….NU TE AJUTA NIMENI

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Un răspuns

 1. interesante descrierile , insa reaklitatea etse total opusa

  nimeni nu te baga in seama , decat daca ai profit de peste 2-3 miliarde lei vechi, si daca esti doar SRL.
  90% din bancile partenere , nici macar nu stiu ca ele sunt acolo ca si partenere caci nu au de a face cu asa ceva
  Bancile ramase , 50% spun ca nu au parghiile necesare pentru acordare de asemenea credite ,
  deci MINCIUNI si MINCIUNI….NU TE AJUTA NIMENI

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: