luni

8 august, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

2 iulie, 2013

O nouă controversă privind sistemul de achiziții publice din România: Deși inițial Guvernul a introdus obligativitatea licitațiilor publice și pentru achizițiile făcute de regiile autome și companiile de stat cu scop comercial, la numai  jumătate de an Parlamentul a intervenit și a scos aceste unități de sub condiționalitățile de transparență în achiziții.

Modificările succesive au fost operate Ordonanței de Urgență 34/2006, pivind achizițiile publice, și au fost publicate în Monitorul Oficial de vinerea trecută.

Cum a evoluat legislația din anul 2006

Începând cu anul 2006, prin ordonanța de urgență 34/2006 privind achizițiile publice, toate instituțiile publice, precum și anumite organisme cu personalitate juridică care au fost înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial, sunt obligate să respecte normele de achiziții publice, ca autorități contractante.


Astfel, între autoritățile contractante – obligate să facă licitații publice ca toate instituțiile publice, în cazul achizițiilor de valori peste o anumită sumă (30.000 de euro pentru bunuri și servicii și 100.000 de euro pentru lucrări, în prezent) – erau de la bun început incluse organisme precum regiile autonome sau companiile de stat care nu aveau scop comercial.

Un exemplu este Regia Autonomă a Pădurilor Romsilva, obligată să facă licitații publice și care a lansat o serie de astfel de proceduri în Sistemul Electronic de de Achiziții Publice (SEAP).

Potrivit art. 8, lit b., OUG 34/2006, regiile autonome și companiile naționale trebuie să întrunească drept condiții pentru a fi obligate să facă licitații la achiziții calitatea de a avea personalitate juridică, de a fi fost înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi de a se afla cel puțin într-una din următoarele situaţii:

  • este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
  • se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
  • în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public.

Inițial, Guvernul a introdus și companiile de stat comerciale între autoritățile contractante

Prin OUG 77/2012, începând cu 1 ianuarie 2013, între autoritățile contractante – obligate, deci, să facă achiziții publice inclusiv prin licitații cu strigare și alte astfel de proceduri – Guvernul a introdus regiile autonome și companiile de stat care au caracter comercial.


Astfel, la articolul 8 al OG 34/2006, după litera b) obligația procedurilor de achiziții publice dse extinde cătrev TOATE regiile autonome și companiile de stat: ”orice regie autonomă sau companie naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public”.

Prin această prevedere, timp de jumătate de an au fost obligate să facă licitații sau alte proceduri de achiziții publice și companii de stat cu caracter comercial, cum ar fi TAROM, CFR Marfă, Nuclearelectrica, Romgaz  etc.

Astfel, aceste companii au fost obligate să facă proceduri de achiziții publice inclusiv pentru cumpărarea de materii prime pentru a onora eventual comenzi rapide, solicitate de potențiali clienți.

De altfel, în 15 aprilie, premierul Victor Ponta constata că, de când a dat OUG 77/2012, TAROM nu-și mai putea asigura aeronavele din cauza faptului că a fost obligată să facă procedură de achiziție publică, în calitate de autoritate contractantă, iar forma de asigurări ASTRA a blocat achiziția prin contestații, conform prevederilor legale în vigoare.

”Mâine adoptăm, în şedinţa de Guvern, o ordonanţă de urgenţă – am ajuns să dau ordonanţă de urgenţă ca să scot TAROM de la procedura prevăzută de OG 34 – ştiţi de ce? Pentru că TAROM, aşa cum face în fiecare an, trebuie să-şi asigure aeronavele, ca să poată să zboare cu ele. Şi au făcut procedura, au vrut să semneze contractul cu o firmă, nu ştiu care, după care o altă firmă, evident ASTRA, a domnului Adamescu, sau cum îl cheamă, s-a dus la şmecherii de la CNSC, care au spus: „nu, domnule, se suspendă până nu câştigă ASTRA.” Şi ne trezim săptămâna viitoare, că aeronavele TAROM trebuie să stea la sol şi nu mai zboară”, a declarat premierul la postul B1 TV.

Atunci, el a emis o nouă ordonanță de urgență care, însă, scutea doar TAROM de la procedurile de achiziții publice ca autoritate contractantă, nu și pe celelalte companii de stat cu caracter comercial.

Parlamentul scoate companiile de stat comerciale de sub interdicții

În 5 iunie 2013, după jumătate de an de aplicare a OUG 77/2012, Camera Deputaților decide să scoată regiile autonome și companiile de stat cu caracter comercial din categoria autorităților contractante la achizițiile publice.

Astfel, un amendament al Comisiei de industrii din Cameră abrogă articolul introdus de guvern prin ordonanța de urgență 77/2012, care extinsese licitațiile publice la companiile de stat comerciale.

Comisia de la Cameră a justificat amendamentul de aborgare prin faptul că restricțiile generalizate au blocat, practic, activitatea curentă a companiilor de stat care desfășurau activități comerciale, pe piațe concurențiale.

”Este necesară eliminarea prevederilor întrucât încadrarea anumitor regii autonome/companii naţionale/societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă concurenţială în categoria autorităţilor contractante conduce implicit la aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de O.UG. 34/2006. Astfel, există riscul ca prin aplicarea prevederilor O.U.G.34/2006 activitatea curentă a entităţii să fie blocată”, se arată în motivarea amendamentului de aborgare a restricției introduse de Guvern.

(Descarcă de AICI Raportul Comisiei de industrii din Cameră, cu amendamentele admise)

Epilog: Regiile autonome și companiile de stat cu caracter non-comercial fac mai departe licitații publice

În cele din urmă, președintele Traian Băsescu a promulgat proiectul în forma adoptată de Parlament, pe 26 iunie 2013, iar actul normativ s-a publicat în Monitorul Oficial pe 28 iunie 2013, dată de la care se aplică, sub forma Legii nr. 193/2013.

Astfel, regiile autonome cu caracter necomercial, precum Romsilva, de exemplu, trebuie să facă mai departe licitații publice. La fel și companiile de stat care derulează un serviciu public, precum companiile de apă și canalizare care au acționar majoritar municipalitățile sau consiliile județene, trebuie să facă licitații.

În schimb, companii de stat care derulează activități comerciale, profitabile (cel puțin, teoretic), pe piețe concurențiale (cum sunt Romgaz sau Nuclearelectrica, de exemplu) nu mai sunt obligate să desfășoare proceduri de licitații publice pentru diferitele achiziții.

Însă, prin efectul legii adoptate de Parlament, acestea vor fi obligate, mai departe, să-și transpartentizeze achizițiile sub controlul consiliilor de administrație și ministerele cvare le tutelează.

Astfel, OUG 34/2006, modificată prin OUG 77/2012, aprobată cu amendamente prin Legea nr. 193/2013, prevede:

”Regiile autonome sau companiile naţionale/societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 8 sau 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuţie de lucrări a căror valoare estimată depăşeşte pragul prevăzut la art. 19 trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară”.

(Descarcă de AICI Legea adoptată de Parlament și promulgată de președintele Băsescu)

Și Autoritatea Națională pentru Monitorizarea și Valorificarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) a venit marți cu o explicație asemănătoare.

”Ca o concluzie generală, nu s-a pus niciodată problema ca regiile autonome sau companiile naţionale/societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat să fie exceptate de la prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii”, arată ANRMAP, într-un comunicat de presă.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Creșterea nevoii de finanțare a companiilor a fost principalul motor al creditării din S1 al anului, marile bănci prezente pe piața locală reușind să marcheze profituri în creștere.

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: