fbpx Modifica setari cookieuri

Europa

Document / Semestrul European: Criza accentuează dezechilibrele economice anterioare ale României. Reformele în administrația publică și în Justiție stagnează

Lipsa măsurilor care să contracareze schimbările în justiție făcute în anii 2017 – 2019, absența reformei administrației, deficienţele în colectarea veniturilor bugetare și în digitalizarea… Mai mult

20.05.2020

La obiect

Banca Mondială – compararea economiilor: China a trecut în fața SUA și UE și e cea mai mare economie a lumii

Rezultatele Programului internațional de comparare a economiilor, întreprins de Banca Mondială  (cu UE în noua componență de 27 de state după Brexit), au plasat China… Mai mult

20.05.2020

La obiect

Crește rata dobânzii pe termen lung: Atenție cum drămuim banii împrumutați

Rata dobânzii pe termen lung pentru România a continuat să crească în luna aprilie 2020 și a ajuns la 4,83%, potrivit datelor publicate de Eurostat.… Mai mult

18.05.2020

Chestiunea

Pornești un business de producție? Atenție la utilități: racordarea durează de 6 ori mai mult decât în Germania

Racordarea la utilități este una dintre principalele piedici puse în calea celor care vor să facă afaceri în România, în special în fața antreprenorilor care… Mai mult

17.05.2020

Prima rectificare bugetară pe 2015 urcă deficitul la 1,86% din PIB: Cine, ce, pentru ce va primi

de Razvan Diaconu 26.7.2015

rectificare-bugetara-300x169Şedinţă specială de guvern, marţi, în care se va aproba prima rectificare bugetară din acest an.

Potrivit notei de fundamentare publicată de Ministerul Finanţelor, guvernul vizează relativa menținere a deficitului bugetului general consolidat, în sumă absolută la nivelul de 13.004 milioane lei. Ca pondere în PIB, acesta crește de la 1,83% la 1,86%.

Ministerul Finanţelor anunţă că execuţia bugetară pe primele șase luni ale anului 2015 s-a încheiat cu un excedent de 4,2 miliarde lei, respectiv 0,6% din PIB, în condițiile în care pentru perioada analizată a fost stabilit iniţial un deficit bugetar de 12.975,3 milioane lei.

Acest excedent se datorează parţial unei mai bune colectări a taxelor, dar în special nerealizării cheltuielilor de investiţii.

(Citiți și: ”O bizarerie: Excedentul continuă să crească pe baza scăderii investițiilor locale și a cheltuielilor de capital. Scade gradul de acoperire la bugetele sociale”)

Structura veniturilor

Ca procent în PIB, veniturile încasate din economia internă au crescut cu 0,5 puncte procentuale, de la 14,6% din PIB cât au reprezentat în semestrul I 2014 la 15,1 % din PIB în semestrul I 2015.

Veniturile fiscale au fost în sumă de 69,1 miliarde lei, în creștere cu 13,5% comparativ cu perioada similară din anul precedent şi s-au realizat în proporţie de 106,2%, reflectate în principal pe următoarele categorii de venituri:

 • încasările din impozitul pe profit au înregistrat o creștere cu 12,2% comparativ cu anul anterior
 • încasările din impozitul pe venit s-au realizat în proporție de 104,4%, înregistrând  comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent o creștere cu 14,2%
 • încasările din taxa pe valoarea adăugată s-au realizat în proporție de 109,6% iar comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent au crescut cu 18,3%

Veniturile nefiscale au înregistrat o creștere de 11,1% comparativ cu încasările semestrul I 2014, gradul de realizare a programului de încasări fiind de 91,3%.

Structura cheltuielilor

Cheltuielile bugetului general consolidat au crescut în termeni nominali cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar ca pondere în PIB au înregistrat o scădere cu 0,4 puncte procentuale de la 15,6% din PIB în semestrul I 2014 la 15,2% din PIB în semestrul I 2015.

Comparativ cu primul semestru al anului 2014 s-au înregistrat creșteri semnificative ale cheltuielilor publice în cazul:

 • cheltuielilor de personal (+5,20%)
 • cheltuielilor cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (+38,4%)
 • cheltuielilor cu asistența socială (+5,6%)
 • alte cheltuieli (+20,3%)

Potrivit Ministerului Finanţelor, bugetul de stat a economisit în cazul:

 • cheltuielilor cu dobânzile (-7,9%)
 • cheltuielilor cu bunuri și servicii (-2,4%)
 • cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-31,5%)
 • cheltuielilor de capital (-20,3%).

Care sunt legile care au majorat cheltuielile bugetare

În prima parte a anului, legislativul a emis o serie de acte normative care au prevederi referitoare la majorări sau modificări salariale, precum și cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Între acestea:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice- actualizarea compensaţiilor băneşti privind norma de hrană şi norma de echipament militari
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare – majorare cu 12% pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – salariile de bază ale personalului din cadrul Gărzilor se stabilesc la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul ANAF
 • Ordonanţa Guvernului nr.14/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice- mărirea indemnizaţiilor lunare pentru persoanele care ocupă unele funcţii de demnitate publică alese sau numite.
 • Legea nr.171/2015 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri- solda funcţiei de bază, respectiv salariul de bază pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale, încadrat în structuri NATO care funcţionează pe teritoriul României, se majorează cu 30%; sistemul de salarizare pentru personalul din cadrul Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
 • Legea nr.185/2015 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015- salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, precum şi al celui din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se asimilează cu cea a personalului din cadrul CNAS, începând cu luna iulie 2015
 • Legea nr.174/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi aparatului de lucru al Guvernului  la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
 • Legea nr.125/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative potrivit căreia, de la 1 iunie 2015 are loc: dublarea alocațiilor de stat pentru copiii de 2-18 ani și liceenii de peste 18 ani de la 42 la 84 de lei;  majorarea alocației de stat pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani de la 84 la 200 de lei.
 • Ordonanţa de urgenţă nr.6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal- de la 1 iunie 2015, se reduce TVA de la 24% la 9% pentru toate produsele alimentare, băuturile nealcoolice şi serviciile de alimentaţie publică.

Elementele rectificării

Veniturile bugetului de stat pe anul 2015, se majorează pe sold cu suma de 287,1 milioane lei.

Influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozitul pe profit: se majorează cu 810,7 milioane lei
 • Impozitul pe venit se majorează cu 762,4 milioane lei

Cheltuielile bugetului de stat anul 2015, se majorează, pe sold, cu suma de 1.121,7 milioane lei.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat:

 • Cheltuielile de personal cresc cu 594,2 milioane lei pentru plata tranșei a III-a din titlurile executorii pentru drepturile salariale obținute în instanță, asigurarea plății integrale a drepturilor salariale stabilite pentru anul 2015;
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 56,9 milioane lei, în principal pentru cheltuieli de întreținere și funcționare ale misiunilor diplomatice, instanțe judecătorești, Agenția Națională de Administrare Fiscală, misiuni specifice Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe;
 • Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează pe sold cu 1.531,9 milioane lei. Prin rectificare se propune alocare de fonduri în principal pentru transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale concomitent cu majorarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru funcționarea Institutului Național de Cercetare ”Cantacuzino”, pentru sistemul penitenciar, achiziționarea de module ATI standard și transferuri pentru acțiuni de sănătate și investiții la spitale.
 • Alte transferuri se majorează cu 213,0 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 1.305,4 milioane lei în principal pentru plata alocației de stat pentru copii majorată, asigurarea pensiilor de serviciu  pentru: personalul aeronautic, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, precum și pentru plata indemnizaţiilor majorate pentru persoanele persecutate din motive politice și entice, veterani și văduve de război;
 • Alte cheltuieli cresc cu 556,5 milioane lei pentru hotărâri CEDO, despăgubiri aferente procesului de restituire a proprietăților și sume pentru restaurarea unităților de cult;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 100,0 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă scad cu 169,0 milioane lei;

La rectificare, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:

 • Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +711,9 milioane lei;
 • Ministerul Afacerilor Interne: +565,7 milioane lei, din care principalele alocări: 305,3 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale, 253,3 milioane lei pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 • Ministerul Finanțelor Publice: +530,3 milioane lei, în principal pentru hotărâri CEDO și despăgubiri aferente procesului de restituire a proprietăților;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +305,0 milioane lei din care suma de 288,0 milioane lei pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, iar suma de 17,0 milioane lei pentru plata despăgubirilor civile;
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se majorează cu 1.222,0 milioane lei, în principal pentru plata alocațiilor de stat pentru copii majorate, a  pensiilor și indemnizațiilor, concomitent cu  diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj cu 1.073,8 milioane lei,  influența per sold fiind de +148,1 milioane lei;
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: +121,0 milioane lei alocați în principal pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +64,6 milioane lei în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr.3722/2014 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD;
 • Ministerul Afacerilor Externe: +55,0 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea centralei ministerului și a misiunilor diplomatice, deschiderea și operaționalizarea a noi consulate, precum şi pentru achiziționarea de autoturisme ;
 • Ministerul Justiției: +43,7 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea instanțelor judecătorești și majorarea subvenției pentru sistemul penitenciar;
 • Ministerul Public: +43,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea parchetelor și cheltuieli de capital;
 • Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice: se majorează per sold cu 40,3 milioane lei, în principal pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare ”Cantacuzino” .

Diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, sunt propuse la:

 • Ministerul Transporturilor: se diminuează per sold cu suma de -985,0 milioane lei
 • Ministerul Sănătății: se diminuează per sold cu 613,9 milioane lei
Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 26.7.2015

Lăsați un comentariu


Stiri

Donald Trump amână reuniunea G7 și vrea să extindă componența – ar putea fi invitate și Rusia și India

Iulian Soare

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că va amâna summitul G7 prevăzut în iunie şi că va invita și alte ţări să se alăture… Mai mult

Stiri

Document al Casei Albe în care se recunoaște “competiţia strategică” cu China

Iulian Soare

Statele Unite recunosc “competiţia strategică” în relaţia cu Administraţia Chinei şi vor continua “să apere interesele americane” şi să îşi extindă “influenţa”, se arată într-un… Mai mult

Stiri

Revoltele iau amploare în SUA / Cel puțin 25 de state au pus restricții de circulație noaptea, mai multe orașe au cerut ajutorul Gărzii Naționale, sute de arestări

Iulian Soare

Revoltele din SUA, izbucnite în Minneapolis ca răspuns la uciderea de către poliție a unui afro-american neînarmat, s-au extins în ultimele zile în mai multe… Mai mult

Stiri

Bilanț coronavirus, 31 mai – doar 124 de cazuri noi. Ministrul Sănătății: Cel mai mic număr în 24 de ore de la începutul pandemiei

Vladimir Ionescu

Doar 124 de noi cazuri de îmbolnăvire au fost confirmate, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, ceea ce confirmă apropierea de sfârșitul acestui val al epidemiei… Mai mult

Europa

Germania pregătește un program de 70-80 mld. euro pentru relansarea economiei

Iulian Soare

Guvernul german lucrează la un program de stimulente în valoare de 75 – 80 miliarde de euro, pentru a susține relansarea economiei după pandemia de… Mai mult

Stiri

Ziua Românilor de Pretutindeni / Klaus Iohannis: E nevoie de toţi, din ţară şi străinătate, pentru a construi România

Vladimir Ionescu

“Este nevoie de toţi românii, de ‘aici’ şi de ‘acolo’, din ţară şi din străinătate, pentru a construi împreună România prosperă şi sigură pe care… Mai mult

Stiri

Cele mai mari transferuri de aur făcute vreodată – în criza Covid: 550 de tone din toată lumea au fost trimise în depozite din SUA

Vladimir Ionescu

Cantităţi mari de lingouri de aur au ajuns la New York, în ultimele luni, în ceea ce a fost unul din cele mai mari transferuri… Mai mult