duminică

14 august, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

3 mai, 2022

Schema de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil prevede 50 bani per litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per transportator, echivalent în lei, scrie Agerpres.

Ministerul Finanțelor anunță că termenul limită de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022.

Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici licenţiaţi în România sau în alte state membre UE, care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane, în mod regulat, inclusiv transport public local.


Ministerul Finanţelor menţionează că sunt eligibili operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
  • deţin cel puţin un vehicul eligibil;
  • operatorii economici stabiliţi în România trebuie să nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau să nu se afle în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, şi să nu beneficieze de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepţia celor care efectuează transport public local;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare;
  • alimentează vehiculele eligibile după cum urmează: de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deţinute;
  • nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
  • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
  • operatorii licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu şi deţin o licenţă comunitară, pentru transportul rutier de mărfuri contra cost şi pentru transportul de persoane.

Conform MF, se poate solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, în baza unei cereri de compensare, depusă la Autoritatea Rutieră Română, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.

În categoria cheltuielilor eligibile se încadrează facturile emise cu 30 de zile lucrătoare înaintea publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română (ARR), prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, vor încheia un protocol de colaborare pentru transmiterea informaţiilor referitoare la operatorii economici, necesare pentru evaluarea cererii.

Schema de ajutor de stat a fost elaborată în baza punctului 2.1. Ajutoare limitate, Capitolul 2 – Măsuri temporare de ajutor de stat din Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) şi se notifică la Comisia Europeană în vederea autorizării.


Deciziile de compensare se emit până la 31 decembrie 2022, iar plata efectivă a ajutorului de stat se poate face până la 31 iulie 2023, inclusiv. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 300 de milioane de lei pentru un număr estimat de 3.000 de operatori economici.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Deceniul banilor ieftini (dobânzi mici sau foarte mici la creditele pe termen lung)pentru state  tocmai s-a încheiat . A fost (sau ar fi fost) o perioadă extrem de

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: