marți

28 iunie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

2 februarie, 2016

privatizariStatul speră să obţină în acest an 56 de milioane de lei din vânzarea pachetelor de acţiuni deţinute la Sanevit, Plafar şi Şantierul Naval Mangalia, acestea fiind singurele privatizări anunţate a fi finalizate în 2016.

De asemenea, statul ar urma să încaseze în acest an dividende în valoare de 217,6 milioane de lei de la companiile din portofoliu.

Guvernul a alocat fonduri și pentru demararea procesului de numire a unui management profesionist la 12 dintre companiile din subordine.


Privatizarea fabricii de seringi Sanevit din Arad a fost lansată în 2015, dar nu a fost înregistrată nicio ofertă de cumpărare. „În cursul trimestrului I al anului curent se va lansa o noua ofertă de vânzare a întregului pachet de acţiuni deţinut de statul român”, se arată în hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (DPAPS) pe 2016.

DPAPS estimează că va realiza în acest an venituri totale din privatizări în valoare de 66,4 milioane de lei, diferenţa (de la 56 de milioane – veniturile din privatizarea Sanevit, Plafar şi a Şantierului Naval Mangalia – la 66,4 milioane) fiind reprezentată de veniturile realizate din vânzarea caietelor de sarcini, a dosarelor de prezentare, a taxelor de participare la licitaţii, a taxelor de acces la date şi informaţii în sumă (circa 5 milioane de lei), precum şi din sentinţe civile reprezentând penalităţile aferente nerealizării obligaţiilor postprivatizare (5,4 milioane de lei).

DPAPS estimează că va cheltui circa 66,4 milioane de lei în 2016, dintre care 30,8 reprezintă cheltuielile de administrare şi privatizare. Diferenţa, de 35,5 milioane de lei, va ajunge în vistieria statului, sub formă de vărsăminte din privatizare.

Cheltuielile de privatizare reprezintă 46,3% din veniturile estimate a fi realizate din vânzarea acţiunilor la cele trei companii. Acestea au fost alocate astfel:

  • Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale – 9,5 milioane de lei. La determinarea acestor cheltuieli s-au avut în vedere:

– plata societăţilor civile profesionale de avocatură care asistă DPAPS în derularea proceselor de vânzare a pachetelor de acţiuni deţinute la Sanevit, Plafar, Şantierul Naval Mangalia, Oltchim (societate la care procesul de vânzare a participaţiilor acesteia la OLTCHIM SPV, potrivit planului de reorganizare aprobat, nu este prevăzut a se finaliza în anul 2016), precum şi de atragere de investiţii Cupru Min, estimate la 4.600 mii lei;

–  plata firmelor de avocatură care acordă consultanţă de specialitate necesară valorificării creanţelor deţinute asupra societăţilor la care Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este acţionar în numele statului român, de către alte instituţii publice, regii autonome, ori societăţi cu capital majoritar sau integral de stat, estimate la 690 mii lei;

– alte activităţi necesare şi premergătoare realizării privatizării, administrării, respectiv publicarea anunţurilor privind oferta de vânzare, realizarea spoturilor şi a clipurilor publicitare, organizarea simpozioanelor pentru a face publică oferta de privatizare a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cheltuieli cu taxe de timbru, cauţiuni, traduceri, legalizări, cheltuieli servicii curierat, cheltuieli cu citarea prin publicitate a părtilor în dosarele instrumentate de Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, şi altele asemenea, estimate la 4.225 mii lei.

  • Cheltuielile pentru rapoarte de evaluare realizate în procesul de privatizare şi postprivatizare, pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli estimate – 965.000 de lei.

La preliminarea acestei sume s-a avut în vedere situaţia economico-financiară actuală dificilă a unor agenţi economici din portofoliul Ministerului Economiei care sunt în imposibilitatea de a susţine financiar aceste costuri, obligativitatea întocmirii acestor rapoarte în vederea privatizării acestora, precum şi necesitatea efectuării unor expertize şi evaluări în cadrul procesului de administrare eficientă a participaţiilor deţinute de statul român.

  • Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale – 1,2 milioane de lei.

Mai exact, este vorba despre: S. OLTCHIM S.A., S. ROMPLUMB S.A., S. IPIU CONSULTING ENGINEERING S.A., S. MOLDOMIN S.A., S. REMIN S.A, S. MINBUCOVINA S.A., S. CONSTRUCŢII AERONAUTICE S.A., HOTEL COTA 1400 S.A., CIUCAŞ S.A., CARMEN SILVA S.A., PREDEAL S.A.

  • Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru implementarea ordonanţei privind guvernanţa corporativă în companiile de stat – 19,1 milioane de lei.

Suma include şi serviciile de asistenţă cu privire la stabilirea limitelor generale ale remuneraţiei fixe, identificarea componentelor variabile ale remuneraţiei (bonusuri anuale de performanţă), la stabilirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale directorului general în sistem unitar, respectiv ale membrilor directoratului în sistem dualist, precum şi cu privire la întocmirea proiectelor contractelor de mandat, la societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Principalele societăţi la care urmează să se implementeze prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2016, sunt: S.N. a SĂRII S.A., S.N. a APELOR MINERALE S.A., S. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A., S. I.C.E.M. S.A., S. EUROTEST S.A., S. CUPRU MIN S.A., S. BĂIŢA S.A., C.N. CIR S.A., S. INSTITUTUL DE PROIECTARI CHIMICE IPROCHIM S.A., S. COMPANIA PENTRU INVESTIŢII ÎN TURISM S.A., S. NEPTUN-OLIMP S.A., precum şi la filialele C.N. TRANSELECTRICA S.A (unde deşi recrutarea a fost făcută deja, se înregistrează posturi vacante în consiliul de supraveghere).

Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, care exercită în numele acestuia, calitatea de instituţie publică implicată în privatizare, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, reorganizarea şi/sau restructurarea operatorilor economici aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: