miercuri

18 mai, 2022

România va primi încă 1,9 mld euro din componenta de împrumut a PNRR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

2 ianuarie, 2022

La începutul anului 2022, în contul statului român vor intra încă 1,9 miliarde de euro, reprezentând prefinanţarea din împrumutul acordat României, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ca urmare a îndeplinirii condițiilor asumate, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

La începutul lunii decembrie România a primit prima tranșă din componenta de granturi, în valoarea de 1,8 miliarde de euro.

România a avut de atins, până la sfârșitul anului trecut, de îndeplinit 21 de ţinte şi jaloane, din totalul de 507 asumate la nivelul întregului plan, conform obligaţiilor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului (CID), conform unui comunicat MIPE.


Implementarea Planului a demarat în data de 3 noiembrie, după primirea aprobării din partea Consiliului UE.

România are la dispoziție 29,2 miliarde de euro pentru următorii patru ani pentru a dezvolta domenii prioritare pentru țară, prin intermediul reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR.

Condițiile îndeplinite de România

Astfel că, MIPE spune că „finalul de an a însemnat, la nivel guvernamental, închiderea unor jaloane importante, asumate pentru 2021, prin adoptarea unor acte normative cu privire la domenii de dezvoltare strategică, și anume:

 • Ordonanța de Urgență privind legea serviciilor de apă și canalizare,
 • Hotărâre de guvern pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025,
 • Finalizarea jalonului legat de capacitățile de producție de cărbune dezafectate,
 • Operaționalizarea unui task-force la Ministerul Cercetării și Digitalizării pentru implementarea si  monitorizarea reformelor si investițiilor propuse in domeniul Transformare digitală,
 • Hotărâre de guvern privind aprobarea strategiei de securitate cibernetică,
 • Ordinul comun MF nr. 1593/29.12.2021 și MMSS nr. 1239/27.12.2021 privind constituirea comitetului de monitorizare a reformei sistemului public de pensii,
 • Unitatea de implementare a reformelor din cadrul mecanismului de sprijin al politicilor (PSF) instituită și operațională,
 • Memorandumul privind acordul de finanțare între Fondul european de investiții și Guvernul României privind crearea fondului de fonduri de capital de risc aprobat,
 • Ordin de ministru pentru adoptarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în centrele comunitare integrate,
 • Ordonanța de Urgență privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență,
 • Hotărâre de guvern pentru aprobarea noii Strategii naționale anticorupție;
 • Sistemul informatic aferent gestionării și monitorizării PNRR dezvoltat,
 • Hotărâre de guvern privind realizarea programului național pentru reducerea abandonului școlar,
 • Apel de proiecte necompetitiv pregătit pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior, pe baza a 5 indicatori definiți în Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație și publicat pe pagina de internet a Ministerului Educației.

Anterior, fuseseră îndeplinite jaloanele referitoare la:

 • Intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (CNAIR) și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. (CNIR),
 • Intrarea în vigoare a legii privind securitatea rețelelor 5G,
 • Creșterea numărului de case de marcat conectate la sistemul IT al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală (466.288 de case deja conectate).

Ce urmează în 2022

În anul 2022, printre cele mai importante investiții finanțate prin PNRR care vor fi pregătite și demarate în prima parte a anului, se vor regăsi:


În componenta de grant:

dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, centre comunitare integrate;

 • infrastructură spitalicească nouă și/sau modernizată, echipamente/dotări;
 • campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane;
 • crearea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile;
 • implementarea infrastructurii de cloud guvernamental;
 • asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public;
 • modernizarea secțiunilor de cale ferată aprobate și achiziție de material rulant;
 • construirea, echiparea și operaționalizarea de creșe;
 • dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate;
 • crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii aflați în risc de separare;
 • reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități;
 • creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active.

În componenta de împrumut, în prima parte a anului 2022 vor fi demarate investiții din următoarele categorii:

 • construcție infrastructură rutieră Sectiuni (A1, A7, A8);
 • dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca;
 • asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial;
 • extinderea sistemelor de apă și canalizare, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene;
 • construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ;
 • infrastructura de distribuție a gazelor din surse regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice;
 • înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, construirea de insule ecologice digitalizate, centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor;
 • dezvoltarea lanțului industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice;
 • reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate;
 • decolmatarea lacurilor Uzlina și Fortuna din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice;
 • achiziționarea de echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului, echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu;
 • schema de granturi pentru eficiență energetică și  reziliența în clădiri rezidențiale  multifamiliale și clădiri publice;
 • instrumente financiare pentru sectorul privat,
 • dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare;
Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Mecanismul de Redresare și Reziliență sprijină financiar investițiile și reformele cu impact real și de durată asupra economiei și societății.

Măsurile propuse răspund provocărilor identificate în contextul Semestrului european, susținând tranziția verde și transformarea digitală, precum și creșterea economică, reziliența socială și economică și crearea de locuri de muncă”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Andrew Kenningham (foto), economist-şef pentru Europa la Capital Economics, explică într-un interviu pentru CursdeGuvernare cum va reseta războiul obiectivele şi strategiile de dezvoltare pe care UE le bătuse...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: