joi

25 iulie, 2024

18 august, 2022

Un nou proiect de rectificare bugetară, aflat în agenda ședinței de guvern de joi, adaugă 600 milioane de lei (+86%) la majorarea bugetului Planului Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Majorarea ajunge la 1,3 miliarde de lei, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Proiectul  prevede o creștere cu peste 400 de milioane de lei a sumelor prevăzute inițial pentru majorarea veniturilor și cheltuielilor bugetului consolidat de stat: veniturile se majorează, acum (pe sold), cu peste 30,36 miliarde de lei (29,94 mld. lei, majorarea anterioară), iar cheltuielile cu peste 33,01 miliarde de lei (32,39 mld. – anterior).

Cea mai mare creștere a veniturilor rămâne cea de 11,3 miliarde de lei, datorată „evoluției impozitului pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (+8,1 miliarde lei) și a impozitului aplicat asupra venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în conformitate cu Legea nr.259/2021 (+3,2 miliarde lei)”.


Majorarea deficitului bugetului consolidat cu aproape 2,65 miliarde de lei rămâne neschimbată.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2022, se majorează pe sold cu suma de aproape 21,42 miliarde de lei, iar cheltuielile cu peste 28,72 de milairde de lei.

Guvernul profită de scumpirea petrolului

Venituri nefiscale cresc per net cu peste 2,46  miliarde de lei. S-au scăzut 700 de milioane de lei (compensarea scumpirii carburanților), din majorarea de 2,7 miliarde lei, datorată, „în principal, evoluției redevențelor petroliere (efect al creșterii prețurilor la petrol și gaze naturale) și dividendelor aferente exercițiului financiar al anului 2019 și 2020 efectuate de către cec BANK”. Pentru comparația cu proiectul anterior de rectificare bugetară…

(Citește și:Rectificarea bugetară: Cum vor fi redirecționate veniturile suplimentare produse de criza energetică și de inflație”)

În afară de majorarea de 11,3 miliarde de lei, din impozitul suplimentar de la producătorii de energie, (capitolul „Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii”), se mai remarcă majorările de venituri la:

 • „Taxa pe valoarea adăugată: +5.541,4 milioane lei din care 2.569,7 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale;
 • Impozit pe profit: +4.018,1 milioane lei;
 • Accize: -1.970,9 milioane lei. Scăderea accizelor încasate în primul semestru al anului 2022 este atenuată de efectul pozitiv al măsurii de majorare a nivelului accizelor la produsele din tutun și alcool;
 • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și pre-finanțări  aferente cadrului financiar 2014-2020: +1.381,3 milioane lei per sold, din care 2.283,7 milioane lei aferent proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene”.

Guvernul își bazează majorarea veniturilor pe ritmul de creștere a PIB nominal, care „a fost revizuit în creștere la 16,1%”, ca și pe :

 • „creșterea încasărilor la bugetul de stat,
 • a veniturilor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, devenite executorii (0,6 miliarde lei), precum și de
 • măsurile preconizate de îmbunătățire a colectării taxelor și impozitelor (ținta de 3,5 miliarde lei, din care 1 miliard lei la TVA, 1 miliard lei la accize și 1 miliard lei la contribuții de asigurări)”.

Guvernul trebuie să plătească dobânzi cu 4 miliarde de lei mai mari

Dintre celelalte cele mai majorări de cheltuieli se remarcă:

 • Cheltuielile cu asistența socială, cu 7.894 milioane lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice, cu 2.966   milioane lei;
 • Cheltuielile cu subvențiile, cu 2.605 milioane lei;
 • Alte transferuri, cu 2.389 milioane lei.

Ministerul Finanțelor beneficiază de cea mai mare majorare de buget

Principalele alocări pe ministere sunt:

 • Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale primește în plus  8.692 milioane lei, din care:
  • +4.000,0 milioane lei (pentru) Dobânzi,
  • +2.283,7 milioane lei  – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;
  • +1.130,195 milioane lei – Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat,
  • +700,0 milioane lei – Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
  • +528,9 milioane lei Contribuția României la bugetul UE,
  • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: +5.250,1 milioane lei pers sold.
  • S-a suplimentat titlul „Asistență socială” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistență socială pentru familii și copii,
  • ajutoare pentru compensarea prețului la energie, indemnizații și drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unități ale administrației publice (-370,0 milioane lei) și a fondurilor pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli.
  • De asemenea, creșterea veniturilor din contribuții de asigurări sociale ale bugetului asigurărilor sociale de stat față de estimarea inițială a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu -1.940,6 milioane lei.
  • Totodată au fost majorate transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de +418,7 milioane lei;
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: +2.719,7 milioane lei, per sold.
  • S-au asigurat fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei),
  • pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) și
  •  pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850,0 milioane lei);
 • Ministerul Sănătății: +2.526,2 milioane lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate cu +2.877,3 milioane lei, din care:
  •  +781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale și a medicamentelor și
  • +2.096,0 milioane lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate) și a transferurilor între unități ale administrației publice (+200,0 milioane lei),
  • concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) urmare economiilor înregistrate la acest titlu de cheltuieli;
 • Ministerul Energiei: +2.502,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la
  • cheltuieli de personal (+5 milioane lei),
  • pentru finanțarea schemei de sprijin de compensare/plafonare prețuri energie electrică/gaze naturale (+2.500 milioane lei).
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +2.000,0 milioane lei, per sold.
  • Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții (+155,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (+264,5 milioane lei),
  • proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) pos-taderare (+70,0 milioane lei),
  • asistență socială (+100,0 milioane lei),
  • proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei),
  • proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei) și
  • pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei).

La bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu se prevede nimic în plus pentru sistemul de irigații în ciuda avertismentului sever al secetei extreme.

Cele 716,3 milioane lei alocate în plus „per sold” se duc pe subvenționarea accizei la motorină (+235,6 milioane), pe transferuri netransparente „între unități ale administrației publice” (+307,4 milioane lei) și pe garantarea creditelor contractate de producătorii agricoli ((+200,0 milioane lei).

***

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Sâmbătă seară ne-a trecut tuturor – nu numai lui Donald

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: