luni

4 iulie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

17 septembrie, 2013

Guvernul vrea să elimine posibilitatea unor condiționări excesive în procedurile de achiziții publice, pentru a limita situațiile în care autorități publice oferă contracte ”cu dedicație”, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern inițiat de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP).

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Proiectul de HG modifică normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Conform propunerii de act normativ, autoritățile contractante nu vor mai putea face caiete de sarcini cu condiționalități nejustificat de precise, care să conducă la selectarea unui anumit ofertant.

(Descarca de AICI Tabelul comparativ cu modificarea Normelor de aplicare a achizițiilor publice)

Principalele prevederi ale proiectului ANRMAP:

  • Eliminarea unor ”cerinţe minime de calificare disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică”. În plus față de legislația actuală, se vor elimina și condiționalități cum ar fi cele potrivit cărora ”suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate/lucrări executate la nivelul unui singur contract, incluse în documentul prezentat de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât 50% din valoarea/cantitatea de produse/lucrări ce vor fi furnizate/executate în baza contractului ce urmează să fie atribuit”. Pentru a-și dovedi experiența, ofertantul nu va mai trebui să arate că ”suma valorilor/cantităţilor de servicii prestate la nivelul unui singur contract este mai mare decât 70% din valoarea/cantitatea de servicii ce vor fi prestate în baza contractului ce urmează să fie atribuit”. Firmelor ofertante nu li se va mai cere nici să aibă ”experienţe similare aferente activităţilor ce au o pondere/valoare mai mică de 10% din valoarea estimată a contractului ce urmează să fie atribuit”.
  • Experiența similară a ofertanților, relaxată. Autoritatea contractantă nu va mai putea impune ofertanților cerința privind experienţa similară prin prezentarea unui contract care să înglobeze toate activităţile ce fac obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, inclusiv când obiectul contractului presupune orice combinație de furnizare de produse/servicii/lucrări.
  • Autoritatea contractantă să justifice condițiile puse. ”Atunci când stabileşte criteriile de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, precum şi avantajele obţinute prin aplicarea acestora, elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei”.
  • Prelungirera termenelor de depunere a ofertelor, anunțată electronic. ”În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă precizează această modificare printr-o erată la invitaţia de participare, care trebuie transmisă spre publicare în SEAP cu cel puțin 2 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, cu excepţia situaţiei în care procedura de atribuire a fost contestată la CNSC şi/sau autoritatea contractantă a decis suspendarea acesteia în condiţii temeinic justificate”.
  • Procedurile de achiziții nu vor începe fără acceptul ANRMAP. ”Autoritatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire (…) sau documentaţia de concurs și a primit acceptul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice”.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: