marți

23 aprilie, 2024

27 martie, 2024

Comisia Europeană a prezentat miercuri trei inițiative de promovare a cooperării transnaționale între instituțiile de învățământ superior elaborate cu scopul final de a crea o diplomă europeană de studii superioare.

O diplomă europeană voluntară ar stimulara mobilitatea în scop educațional în cadrul UE și ar ajuta la îmbunătățirea competențelor transversale ale studenților, arată Comisia.

Concretizarea acestor propuneri ar contribui la satisfacerea cererii de pe piața forței de muncă și ar spori atractivitatea absolvenților pentru viitorii angajatori, atrăgând, în același timp, studenți din întreaga lume și stimulând competitivitatea europeană.

Barierele juridice și administrative – o abordare concretă


Cele trei inițiative abordează barierele juridice și administrative din calea înființării de către universitățile partenere a unor programe de diplome comune competitive la nivel de licență, masterat sau doctorat.

Propunerile iau în considerarea autonomia instituțională și pe libertatea academică a universităților, precum și faptul că învățământul superior ține de competențele statelor membre și ale guvernelor regionale.

Pachetul cuprinde o comunicare privind un proiect de diplomă europeană și două propuneri de recomandări ale Consiliului pentru sprijinirea sectorului învățământului superior:

  • una pentru a îmbunătăți procesele de asigurare a calității și recunoașterea automată a calificărilor în învățământul superior

  • iar cealaltă pentru a face carierele academice mai atractive și mai durabile.

Proiectul de diplomă europeană se bazează pe șase proiecte-pilot Erasmus + care implică peste 140 de instituții de învățământ superior din întreaga UE.

Pachetul va fi discutat cu Consiliul UE și cu principalele părți interesate din învățământul superior în lunile următoare. Comisia invită Consiliul, statele membre, universitățile, studenții și partenerii economici și sociali să colaboreze pentru ca diploma europeană să devină o realitate. 

Un proiect de diplomă europeană

Proiectul de diplomă europeană pregătește terenul pentru un nou tip de program comun, realizat în mod voluntar la nivel național, regional sau instituțional și bazat pe un set comun de criterii convenite la nivel european.

O astfel de diplomă europeană ar reduce birocrația și ar permite instituțiilor de învățământ superior din diferite țări să coopereze fără sincope la nivel transfrontalier și să instituie programe comune.

Comunicarea propune o cale concretă de cooperare între statele membre ale UE și sectorul învățământului superior în vederea creării unei diplome europene recunoscute automat în întreaga UE. Având în vedere diversitatea sistemelor europene de învățământ superior din întreaga Europă, Comisia propune o abordare treptată pentru statele membre în direcția obținerii unei diplome europene, cu două posibile puncte de intrare:

  • O etichetă europeană pregătitoare: o etichetă ar oferi o marcă europeană puternică. Aceasta ar urma să fie acordată programelor universitare comune care îndeplinesc criteriile europene propuse: studenții primesc un certificat de diplomă europeană, împreună cu diploma lor comună.

  • O diplomă europeană: acest nou tip de calificare s-ar baza pe criteriile comune și ar fi ancorat în legislația națională. Acesta ar fi acordat fie în comun de mai multe universități din țări diferite, fie, eventual, de o entitate juridică europeanăînființată de astfel de universități: elevii primesc o „diplomă europeană” care este recunoscută automat.

Comisia va facilita și va sprijini statele membre în eforturile de obținere a diplomei europene printr-o serie de acțiuni concrete, inclusiv un laborator de politici privind diplomele europene sprijinit de programul Erasmus +, care urmează să fie înființat în 2025, cu scopul de a implica statele membre și comunitatea învățământului superior în elaborarea de orientări în vederea obținerii unei diplome europene.

În 2025, Comisia intenționează să lanseze „proiecte privind parcursurile universitare europene” în cadrul programului Erasmus + pentru a oferi stimulente financiare statelor membre, împreună cu agențiile lor de acreditare și de asigurare a calității, universitățile, studenții, partenerii economici și sociali, pentru a se implica în calea obținerii unei diplome europene.

asigurare mai simplă și mai bună a calității și recunoașterea automată a diplomelor universitare

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind un sistem european de asigurare și recunoaștere a calității în învățământul superior invită statele membre și instituțiile de învățământ superior să își simplifice și să își îmbunătățească procesele și practicile de asigurare a calității. Acestea sunt condiții necesare pentru asumarea răspunderii și încredere, precum și pentru îmbunătățirea performanțelor universităților. Statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a permite instituțiilor de învățământ superior să adapteze mai rapid programele oferite la nevoile societății, mai precizează comunicatul Comisiei.

Prezenta recomandare ar sprijini ofertele pedagogice inovatoare și ar asigura faptul că instituțiile de învățământ superior pot crea programe transnaționale de calitate care să fie asigurate și recunoscute automat în întreaga UE. Diploma europeană va depinde de o asigurare solidă a calității și de recunoașterea automată.

Evaluarea în mod egal a rolurilor diverse ale personalului academic

  • Propunerea de recomandare a Consiliului privind carierele atractive și durabile în învățământul superior urmărește să ofere personalului implicat în activități transfrontaliere în educație și metode de predare inovatoare recunoașterea și recompensarea pe care o merită.

  • Acesta formulează recomandări pentru a se asigura că sistemele naționale de învățământ superior abordează recunoașterea inegală a rolurilor diverse pe care personalul le asumă pe lângă cercetare, cum ar fi predarea și investițiile în integrarea dezvoltării durabile.

  • De asemenea, încurajează statele membre să promoveze activități educaționale transnaționale.

(Citiți și: ”Consorțiile universitare: Primele 17 universități europene prind contur, 3 universități românești au intrat deja în acest sistem spectaculos de beneficii”)

****

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Acest text se adresează în primul rând tinerilor, adică celor

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: