fbpx

La obiect

România, țara din UE cu cei mai puțini ziariști. (Oare de ce?)

România este țara membră UE cu cea mai mică pondere a ziariștilor în totalul populației ocupate, potrivit datelor publicate de Eurostat, la (foarte) mare distanță… Mai mult

04.05.2021

Analiză

Cum a fost scăzut cu 25% deficitul bugetar pe T1, față de cel din T1-2020. Observații

Bugetul general consolidat a consemnat după primul trimestru al anului în curs un deficit de circa 14,6 miliarde lei, echivalent cu circa 1,3% din noul… Mai mult

03.05.2021

La obiect

Stadiul negocierilor PNRR. România rămâne cu alocarea inițială, de 29,2 miliarde de euro. Persistă ”diferențe de opinie” pe cel puțin 4 domenii

Premierul și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene vor merge la Bruxelles pe data de 10 mai pentru a negocia lista finală a proiectelor cuprinse în… Mai mult

29.04.2021

Chestiunea

Prognoza de primăvară: 5% creșterea PIB pentru 2021 – dar atenție la competitivitate și la salariile reale!

Prognoza de primăvară a revizuit semnificativ în sus estimarea privind Produsul Intern Brut pe anul 2021, potrivit datelor comunicate de Comisia Națională de Strategie și… Mai mult

29.04.2021

Premierul a decis reorganizarea Cancelariei și a SGG. Noile atribuții

de Vladimir Ionescu 6.7.2016

ciolos-guvern-sedintaGuvernul a aprobat miercuri două hotărâri prin care atât Cancelaria Prim-ministrului, cât și Secretariatul General al Guvernului s-au reorganizat. Potrivit unui comunicat al Executivului, ”ambele măsuri se subscriu priorităților Programului de guvernare, și anume îmbunătățirea eficienței administrației publice, cu accent pe reforma Centrului Guvernului”.

Rolurile celor două structuri, anunță Guvernul, au fost mai bine definite și delimitate, în sensul că SGG va asigura secretariatul tehnic/administrativ al Guvernului, în vreme ce Cancelaria va avea rol de coordonare strategică.

În acest sens, la nivelul Cancelariei va funcționa Centrul de Analiză și Strategie și Consiliul Științific Independent, iar în subordinea SGG au fost trecute instituții care să poate asigura furnizarea de date și informații Cancelariei pentru analizele și studiile care vor sta la baza programelor de politici publice.

Cancelaria Prim-Ministrului

Rolul esenţial al Cancelariei devine cel de coordonare a ministerelor în procesul de elaborare şi monitorizare a planurilor strategice instituţionale, de avizare a strategiilor guvernamentale tocmai pentru asigurarea corelării acestor strategii, precum şi corelarea elaborării, implementării şi monitorizării politicilor publice, existând astfel o mai bună concordanţă cu priortăţile guvernamentale şi o mai bună evidenţă a stadiului de implementare.

Cancelaria Prim-Ministrului are în atribuție coordonarea interinstituțională în vederea formulării și implementării strategiilor și politicilor publice în mod integrat și în acord cu Programul de Guvernare. În îndeplinirea acestei atribuții, Cancelaria Prim-Ministrului exercită următoarele funcţii:

 • de strategie, prin care contribuie la formularea de opțiuni prealabile de politici publice și la fundamentarea strategiilor și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental;
 • de coordonare interinstituțională, pentru creșterea capacității autorităților centrale de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor si actelor normative guvernamentale.
 • de reprezentare, prin care se asigură în numele statului sau al Guvernului României reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
 • de reglementare, în domeniul propriu de activitate

În cadrul Cancelariei va funcționa o structură însarcinată cu pregatirea Presedinției române a Consiliului UE din anul 2019, aceasta având competențe tematice de fond, organizatorice, de protocol, logistice, precum și de facilitare a procesului de pregătire şi formare profesională a personalului angrenat,  subsumate pregătirii și exercitării Președinției române a Consiliului UE.

Tot  în cadrul Cancelariei va funcţiona și Coordonatorul pentru Tehnologia Informaţiei, cu rol în dezvoltarea guvernării electronice, consolidarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a securităţii şi în promovarea standardelor deschise şi reutilizabile în domeniu.  Coordonatorul pentru Tehnologia Informaţiei va asigura și definirea unei viziuni unitare în domeniul guvernării electronice.

În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi vor desfăşura activitatea 6 secretari de stat şi unul sau mai mulți consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, iar numărul maxim de posturi necesar bunei funcţionări a Cancelariei Prim-Ministrului este de 220, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.

Secretariatul General al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, ajutat de doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

Potrivit deciziei de miercuri, Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii:

 • funcţia de autoritate – care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, precum și în domeniul sistemelor de control intern/managerial;
 • funcția de control al funcţionării entităților care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;
 • funcţia de reglementare prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de responsabilitate;
 • funcţia de reprezentare prin care se asigură reprezentarea Guvernului, a prim-ministrului și a Cancelariei Prim-Ministrului în fața instanțelor judecătorești;
 • funcţia de administrare prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului aflată în patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.

Printre atribuțiile îndeplinite de Secretariatul General al Guvernului se numără:

 • realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea reuniunilor pregătitoare ședinței Guvernului, precum și ale şedinţelor Guvernului, conform responsabilităților rezultate din procedurile adoptate la nivelul Guvernului, privind elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.
 • asigură suportul tehnic pentru desfășurarea reuniunilor pregătitoare ședinței Guvernului, al şedinţelor Guvernului, al şedinţelor Comitetelor interministeriale stabilite prin decizia prim-ministrului,  precum și al altor ședințe, întâlniri, conferințe organizate de Secretariatul General al Guvernului;
 • redactează stenogramele şedinţelor Guvernului – documente clasificate secret de stat, nivel secret, pe care le gestionează în mod unitar, conform legii;
 • avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea sa;
 • asigură reprezentarea Guvernului, a prim-ministrului și a Cancelariei Primului-Ministru în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele inițiatoare sau continuatoare/succesoare în urma reorganizării și/sau instituțiile publice care au obligaţia de a pune în executare actele adoptate de guvern şi deciziile prim-ministrului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie sau care au obligația de a iniția actele administrative sau de a efectua operațiunile administrative solicitate Guvernului sau prim-ministrului;
 • asigură organizarea activității de protecţie a informaţiilor clasificate pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului<LLNK 12002   182 10 201   0 18>legale;
 • realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate;
 • elaborează și implementează politica în domeniul sistemelor de control intern/managerial; în acest sens, îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial;
 • asigură suportul logistic, administrează și gestionează bunurile din patrimoniul propriu și asigură dotarea necesară funcționării, la nivelul întregului aparat de lucru al Guvernului.

Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 • Secretariatul General al Guvernului, activitatea proprie;
 • Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului;
 • Corpul de Control al Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;
 • Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;
 • Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
 • Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului;
 • Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
 • Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Comisia Națională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, instituţie publică, cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru;
 • Centrul Național de Cultură al Romilor Romano-Kher, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi;
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru.
 • Laboratorul de Control Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.

 

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 6.7.2016

Lăsați un comentariu


Stiri

BNR menține dobânda-cheie de politică monetară la 1,25% pe an

Vladimir Ionescu

Banca Naţională a României a decis, în şedinţa de miercuri, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an şi păstrarea nivelurilor… Mai mult

Europa

Raport independent: Catastrofa pandemiei Covid putea fi evitată, OMS trebuie reformată

Razvan Diaconu

Situația catastrofală la care a ajuns pandemia Covid-19 putea fi evitată, însă ezitările și slaba coordonare din prima perioadă de după identificarea noului coronavirus au… Mai mult

Stiri

Înscrieri deschise | VIDEO-CONFERINȚA Sănătatea – capital economic și siguranță națională. Cum să vindecăm sistemul sanitar românesc

Redacţia

Perioada pe care o parcurgem arată că reforma în Sănătate nu presupune doar rezolvarea haosului organizațional: cu zeci de mii de morți, închiderea  instituțiilor esențiale,… Mai mult

Stiri

Contract semnat pentru lotul 2 al autostrăzii de centură a Bucureștiului. Termen promis pentru finalizarea A0: 2024

Razvan Diaconu

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat miercuri contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului 2 al autostrăzii de centură a Bucureştiului (semi-inelul nordic),… Mai mult

Europa

Daimler averizează guvernul german asupra costurilor sociale ale trecerii la automobile electrice

Iulian Soare

Dacă Uniunea Europeană vrea să promoveze trecerea la maşini cu emisii zero, atunci Daimler AG este pregătit, dar este necesar să existe o dezbatere deschisă… Mai mult

Stiri

Gilead Sciences anunță lansarea filialei din România

Vladimir Ionescu

Gilead Sciences, Inc. anunță înființarea unei subsidiare pentru desfășurarea activităților de marketing în România. Subsidiara va începe să desfășoare activități de marketing de la 1… Mai mult

Europa

Prognoza de primăvară a Comisiei, harta europeană: creșterea României în 2021 va fi de 5,1%, estimare mult îmbunătățită

Adrian N Ionescu

Comisia Europeană și-a îmbunătățit substanțial estimarea privind creșterea economică a României în 2021, până la 5,1% în cadrul Prognozei de primăvară, publicată miercuri, de la… Mai mult