joi

30 iunie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

16 octombrie, 2013

Dan Radu Rușanu - Președintele ASF

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) va avea cu doi membri mai puțin decât în prezent, conform recomandărilor FMI, potrivit proiectului unei ordonanțe de urgență prin care se modifică OUG prin care se reglementează funcționarea și organizarea ASF.

La numai patru luni după ce și-au început mandatul de cinci ani, doi dintre cei șase membri neexecutivi ai Consiliului ASF își vor pierde funcțiile.

Cei șase membri neexecutivi sunt: Dorina Mihăilescu, Gheorghe Marcu, Marian Sârbu, Corneliu Moldoveanu și Marian Mîrzac.


Consiliul are acum 11 membri, din care cinci sunt executivi și șase, neexecutivi. Inițial, Consiliul ASF avea prevăzute 17 poziții.

Proiectul mai conține și alte modificări importante, precum :

Criteriile pentru stabilirea calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului

FMI a cerut, de asemenea, și modificarea standardelor profesionale.

Proiectul prevede ”o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 9 ani ani de la data absolvirii studiilor”.


Cei care nu îndeplinesc aceste criterii profesionale vor fi revocați din funcție.

De asemenea, proiectul modifică prevederile de la regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, atât pentru membrii Consiliului A.S.F. cât şi pentru salariaţii ASF.

Pentru membrii Consiliului

La articolul 9, litera g) se modifică în sensul că, membrii Consiliului să nu poată fi soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu membrii birourilor permanente ale Parlamentului”.

Șeful statului ceruse anul acesta, când a întors la Parlament legea de organizare și funcționare a ASF, precizarea că membrii Consiliului ” nu pot fi soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea” cu parlamentari.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească salariații ASF

a) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de director ori alte funcţii şi să nu presteze servicii la/pentru următoarele entităţi, cu excepţia Institutului de Management în Asigurări:

  • cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de plasament colectiv;
  • societăţile de administrare a investiţiilor;
  • cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;
  • cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
  • societăţile de investiţii financiare.

b) să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al doilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie al acestora. În acest sens, la nivelul ASF se va constitui un Registru de Tranzacţii Personale în care salariaţii ASF au obligaţia înregistrării participaţiilor deţinute;

c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea fără a-şi respecta obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul şi pentru care aceasta este răspunzătoare;

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

d) să nu ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.

ASF are calitate procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum şi în orice proces împotriva entităţilor reglementate sau persoanelor care se află într-o relaţie juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acţiune este necesară în scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii şi a stabilităţii financiare. ASF este scutită de taxa judiciară de timbru.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: