miercuri

17 aprilie, 2024

21 decembrie, 2015

costea_20595500Ministerul Muncii va finaliza legea salarizării unitare din sectorul bugetar până în noiembrie 2016, a arătat luni ministrul Ana Costea (foto), în cadrul unei conferințe de presă în care a prezentat principalele obiective ale ministerului pentru anul viitor.

Printre acestea se numără măsuri pentru creșterea ratei de ocupare, printre care implementarea unui program național de ucenicie pentru absolvenții de studii universitare din 10 domenii considerate a o sursă de competitivitate, măsuri pentru reducerea sărăciei, dar și măsuri pentru lucrătorii migranți.

În ceea ce privește majorarea salariul minim, care potrivit calendarului întocmit de fostul Guvern ar fi urmat să fie majorat la 1.200 de lei pe lună începând de anul viitor, o decizie în acest sens ar urma să fie luată în ultima ședință de Guvern din acest an, respectiv săptămâna viitoare, a anunța ministrul Muncii. Dacă va fi majorat, circa 2 milioane de angajați ar urma să se bucure de salarii mai mari.

Obiectivele Ministerului Muncii în 2016


Măsuri pentru creșterea ratei de ocupare – până în iunie 2016

 • Elaborarea Planului Național pentru Implementarea Garanției pentru Tineret 2016-2020;
 • Inițierea unor centre de competență sectorială pentru monitorizarea forței de muncă, pe sectoarele de activitate și calificări;
 • Monitorizarea serviciilor implementate de Serviciul Public de Ocupare (SPO) și introducerea indicatorilor de performanță standardizați, dezvoltați de rețeaua SPO;
 • Dezvoltarea bazei de date integrată privind tinerii NEET’s care nu se află într-un sistem de educație, training sau angajare, cu vârste între 16-24 de ani, înregistrați la SPO;
 • Realizarea profilării și segmentării clienților – persoane în căutarea unui loc de muncă înregistrate la ANOFM în vederea furnizării unor pachete personalizate de măsuri active;
 • Orientarea Serviciului Public de Ocupare către entitățile private prin realizarea de proiecte comune de burse a locurilor de muncă care să îmbine cererea cu oferta;
 • Simplificarea accesului angajatorilor la serviciile SPO prin utilizarea sistemelor informatice dedicate (finanțare asigurată din fonduri europene și din bugetul asigurărilor de șomaj);
 • Elaborarea/dezvoltarea unui catalog integrat de servicii furnizate clienților prin care să se asigure monitorizarea serviciilor finanțate atât prin FSE, cât și din bugetul propriu.
 • Implementarea unui program național de ucenicie/stagii pentru absolvenții de învățământ superior în cadrul celor 10 sectoare economice ce constituie prioritățile Strategiei Naționale pentru Competitivitate. Implicarea ANOFM/AJOFM în proiect se va face în parteneriat cu organizații sindicale/patronale reprezentative la nivel național;
 • Parteneriate între ANOFM și actorii sociali pentru creșterea ocupării în rândul grupurilor afectate de șomaj structural: șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 de ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație;
 • Îmbunătățirea serviciilor de mediere a muncii prin utilizarea instrumentelor inovative IT, dezvoltate de ANOFM în cadrul unor proiecte POSDRU 2007-2013.

Implementarea Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei – până în septembrie 2016

 • Implementarea pachetului minim de intervenție de servicii sociale pentru copiii și familiile acestora, care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială;
 • Claritatea orientării fondurilor și a proiectelor la nivel local spre nevoi concrete;
 • Evidențierea clară a numărului de cazuri care trec de pragul sărăciei;
 • Îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și de management al informațiilor, precum și corelarea acestora cu politicile și prcticile locale de luare a deciziilor, prin dezvoltarea unui program de formare profesională continuă și a unor mecanisme de suport și monitorizare pentru personalul serviciului public de asistență socială;
 • Dezvoltarea echipelor de intervenție integrate, cu precădere pentru comunitățile sărace și marginalizate, prin dezvoltarea în aceste zone a unor centre comunitare multifuncționale pentru furnizarea serviciilor integrate către familiile aflate în sărăcie extremă.

Măsuri în domeniul lucrătorilor migranți – până în aprilie 2016

 • Actualizarea instrucțiunilor de aplicare a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;
 • Consolidarea cooperării interministeriale și interinstituționale, în vederea facilitării accesului cetățenilor statelor terțe pentru domeniile și profesiile identificate ca fiind deficitare pe piața muncii din România;
 • Consolidarea cooperării cu statele vecine aflate pe traseul fluxului migrator, ca parte integrantă a frontierei externe a Uniunii Europene;
 • Consolidarea cooperării interministeriale în ceea ce privește dimensiunea de integrare și inserție socială a migranților beneficiari ai unei forme de protecție internațională;
 • Identificarea de măsuri care să concilieze nevoia acordării de asistență și protecție grupurilor vulnerabile.

Măsuri legislative:

 • Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – noiembrie 2016;
 • Completarea și modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă – noiembrie 2016;
 • Modificarea cadrului legal privind procedura adopției naționale pentru scurtarea termenelor și simplificarea procedurii de adopție – noiembrie 2016;
 • Modificarea cadrului legal privind încadrarea în grad de handicap a copiilor cu dizabilități, în sensul instruirii unui traseu simplificat pe care să îl parcurgă familiile care au în îngrijire astfel de copii – martie 2016;
 • Revizuirea standardelor minime de calitate pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de familiei și protecției speciale a acestuia. Este vorba despre 5 standarde de calitate pentru serviciile de tip familial, servicii de tip rezidențial, servicii de zi, servicii în regim de urgență și serviciile destinate protecției speciale a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal – iulie 2016;
 • Implementarea Convenției Consiliului European privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
 • Elaborarea cadrului legal pentru reglementarea Ordinului de interdicție/protecție de urgență pentru extinderea prerogativelor polițiștilor și învestirea acestora cu autoritatea necesară pentru emiterea unui asemenea ordin – octombrie 2016;
 • Supervizarea înființării centrelor de sesizare a situațiilor de criză în urma violului sau a violenței sexuale menite să asigure examinarea medicală și medico-legală, asistență post traumatică și consiliere pentru victime – octombrie 2016;
 • Elaborarea unui proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programelor de interes național, printre care și un program ce vizează cererea de servicii specializate destinate agresorilor în vederea consilierii și asigurării tratamentului aferent diferitelor tipuri de dependență, în scopul reabilitării și reintegrării acestora – aprilie 2016;
 • Reglementarea unui sistem de monitorizare a respectării ordinelor de protecție în vederea implementării unui sistem de monitorizare electronică prin brățări electronice;
 • Adoptarea proiectului de Lege privind Statutul inspectorului de muncă – noiembrie 2016;
 • Modificarea și completarea H.G. nr 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, cu scopul eliminării problemelor identificate în practică – aprilie 2016.

Piața forței de muncă din 2015


Numărul salariaților activi din economia națională se ridica la 5.428.715 persoane la finele lunii noiembrie, iar cea a contractelor individuale de muncă la 6.162.739, potrivit datelor Ministerului Muncii.

În primele nouă luni ale anului, 16.920 de angajatori au fost sacționați de Inspecția Muncii, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 62,4 milioane de lei. Totodată, în acest interval de timp au fost declarate 3.115 accidente de muncă, dintre care 119 mortale.

Numărul șomerilor înregistrați la finele lunii octombrie era de 434.568 de persoane, rata șomajului fiind de 4,88%.

Locurile de muncă vacante la finele lunii octombrie erau de de 15.862, în vreme ce în primele zece luni ale anului, circa 338.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM.

Asistența socială, în cifre

La ora actuală, numărul beneficiarilor de alocație de stat pentru copii se ridică la peste 3,6 milioane de persoane. Alte 277.000 de cetățeni primesc alocație pentru susținerea familiei, iar 136.200 pentru creșterea copilului.

Un număr de 235.750 de persoane sunt beneficiare de ajutor social, iar 167 de ajutor pentru refugiați.

Totodată, numărul pensionarilor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat se ridică la 4.694.160 de persoane. Dintre ei, 3,4 milioane s-au pensionat la limita de vârstă, iar 0,65 de milioane sunt pensionari de invaliditate.

Pensia medie în luna decembrie este de 886 de lei.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cu câteva luni înaintea de alegerile europarlamentare, sondajele arată că

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: