Analiză

România și deficitul excesiv – ce este, ce riscăm, ce putem face

România a mai încălcat regula de deficit buget bugetar de maxim 3% din PIB în perioada de preaderare 1998 – 2001 și după aderare 2008… Mai mult

12.02.2020

Analiză

Salariul mediu net a urcat la aproape 700 de euro, productivitatea muncii industriale la -1,2%

Potrivit datelor publicate de INS, câștigul salarial mediu brut din luna decembrie 2019 a ajuns la 5.465 lei, cu 5,2% mai mare faţă de luna… Mai mult

11.02.2020

La obiect

Index necruțător la Capitalul Uman: la doar 60% din potențialul său de productivitate va ajunge, în medie, un tânăr român la maturitate

În medie, un copil născut în România, în 2017, va atinge la 18 ani doar 60% din potențialul său de productivitate, în condițiile actuale ale… Mai mult

11.02.2020

Chestiunea

Economia subterană – 21% din PIB, varianta de lucru a INS

La nu mai puțin de 21% PIB se ridică în România așa numita ”economie neobservată”. E vorba de activitățile economice care – într-un fel sau… Mai mult

10.02.2020

Cronicile

”Împreună pentru o Românie normală”: Klaus Iohannis și-a lansat programul politic pentru prezidențiale

de Razvan Diaconu , 16.10.2019

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a lansat, miercuri, programul de candidat pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie. Platforma cu care Klaus Iohannis intră pentru a doua oară în alegeri se intitulează „Împreună pentru România Normală” (AICI-LINK) și este structurată pe capitole care pot să constituie baza unui program de guvernare.

Capitolele acestui program prezidențial și principiile pe care se bazează viziunea președintelui sunt:

– Fundația pe care ridicăm România normală

”ROMÂNIA NORMALĂ este o Românie competitivă într-o Europă a valorilor democratice, o ţară care asigură prosperitatea și garantează siguranţa tuturor cetăţenilor săi.

România normală este statul care funcţionează pentru cetăţean, în care Guvernul lucrează cu responsabilitate pentru dezvoltarea ţării, Parlamentul legiferează bine și eficient, iar Președintele își îndeplinește atribuţiile constituţionale.

România normală este România puternică în Europa și în lume, un partener de nădejde pentru aliaţii noștri euroatlantici
și un pilon de securitate regională. România normală este ţara de unde nu mai suntem nevoiţi să emigrăm pentru a ne putea împlini aspiraţiile.”

– Statul în slujba cetățeanului – reconstruim încrederea în instituții

”PRINCIPIUL FUNDAMENTAL de la care trebuie să plecăm în procesul de reconstrucţie a statului este acela că prin tot ceea ce face, prin instituţiile sale, statul se află în slujba cetăţeanului, pe care îl servește și îl respectă.

Demnitatea, libertatea individuală, egalitatea în faţa legii, cinstea, încrederea, toleranţa sunt coordonatele pe care vrem să clădim România normală. Avem urgentă nevoie de refacerea credibilităţii autorităţilor publice, de o evaluare serioasă care să reprezinte baza modernizării statului român și reașezarea, pe fundamente corecte, a administraţiei publice.”

– România legii – garantăm statul de drept

”CA PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI voi acţiona pentru ca cetăţenii să-și consolideze încrederea în statul de drept și voi susţine în continuare fără rezerve lupta anticorupţie. O justiţie independentă este garanţia funcţionării democraţiei, a respectului pentru drepturile și libertăţile fundamentale, fiind un obstacol împotriva derapajelor autoritare.

Revizuirea legilor din domeniul justiţiei este obligatorie pentru a se elimina intervenţiile nocive din ultimii trei ani. Totodată, actuala legislaţie a României trebuie supusă unui amplu proces de revizuire sub aspectul calităţii sale, în vederea simplificării și creării unui cadru legislativ predictibil.”

– România sustenabilă – promovăm educația, sănătatea și solidaritatea socială

”ÎNTR-O ROMÂNIE NORMALĂ, prosperă și europeană, solidaritatea este o valoare asumată și vizibilă la nivel social. Cetăţenii au șanse egale, sunt trataţi echitabil și beneficiază de măsuri eficiente de susţinere și integrare în societate.

Mobilizarea întregului potenţial al forţei de muncă din România înseamnă investiţii în educaţie și sănătate, în condiţii bune de trai și în incluziunea socială a tuturor cetăţenilor. Românii își doresc să trăiască mai bine, iar prosperitatea
unei naţiuni depinde de modul în care ne îngrijim de viitorul nostru comun, de șansele copiilor și tinerilor noștri.”

– România prosperă și predictibilă – consolidăm România antreprenorială

”ROMÂNIA PROSPERĂ este România unei economii mature și competitive, ancorată în stabilitate și predictibilitate, a
cărei creștere economică durabilă și calitativă este bazată pe investiţii, exporturi, inovare și spirit antreprenorial. România prosperă înseamnă dezvoltare economică sănătoasă și durabilă, bazată pe stabilitate, politici responsabile și predictibile,
investiţii semnificative, echilibre consolidate, finanţe publice sustenabile, și mai ales pe libertate antreprenorială.

O astfel de Românie nu permite ca oamenii să fie expuși minciunii economice și iluziilor statistice, prin care se rostogolește către generaţiile viitoare nota de plată a unor politici populiste.”

– România competitivă – remediem decalajele prin strategii și politici inteligente

”ABORDAREA STRATEGICĂ a sectoarelor economiei pe baza avantajelor competitive este esenţială pentru prezenţa la nivel global a economiei naţionale. România are nevoie de o paradigmă industrială și tehnologică stimulativă, prin care pârghiile politicilor publice să încurajeze schimbări structurale la nivelul industriilor competitive.

Conceptul de „Industrializare 4.0” trebuie implementat din perspectiva unor noi strategii industriale, ţinând cont de provocările economiei viitorului. Recuperarea decalajelor faţă de performanţele europene necesită tehnologii noi, dar mature, cu impact major în productivitate.”

– România conectată – dezvoltăm infrastructura și digitalizarea

”ÎNTR-O ROMÂNIE MODERNĂ ȘI EUROPEANĂ, cetăţenii sunt trataţi cu respect și demnitate, problemele le sunt rezolvate rapid și eficient, iar calitatea vieţii constituie un argument puternic pentru a trăi aici. Relaţia stat-cetăţean, domeniul TIC, infrastructura și securitatea energetică sunt domenii prioritare în care România are nevoie să își extindă
perspectiva și să își crească ambiţiile.

România poate și trebuie să devină un actor important în plan regional. Viitorul aparţine mobilităţii și reţelelor inteligente, iar ţara noastră trebuie să-și valorifice potenţialul și avantajele competitive: poziţia geostrategică, resursele, capitalul uman și capacitatea de inovare. Investiţiile în cercetare-dezvoltare-inovare trebuie dublate de susţinere din partea statului pentru a accelera trecerea la o economie și o societate digitale.

Avem nevoie de o strategie integrată de dezvoltare a infrastructurii și de eforturi susţinute pentru securitate energetică pe termen lung.”

– România europeană – sporim beneficiile integrării europene

”VIZIUNEA MEA EUROPEANĂ ESTE UNA AMBIŢIOASĂ, bazată pe consolidarea fundaţiei viitorului unei Uniuni mai
puternice, mai unite, mai coezive și mai democratice, care să aducă în continuare progres și o viaţă mai bună pentru cetăţeni. Voi acţiona în direcţia integrării depline a ţării noastre în Uniunea Europeană, în beneficiul tuturor românilor și
a creșterii importanţei și a rolului României în procesul decizional la nivel european.

Voi sprijini acţiunile de eficientizare a utilizării fondurilor europene şi de creștere a ratei de absorbţie a acestora,
astfel încât România şi cetăţenii săi să poată beneficia pe deplin de avantajele statutului de stat membru UE.”

– România puternică – promovăm parteneriatele durabile

”OBIECTIVUL FUNDAMENTAL al politicii noastre externe va fi creșterea influenţei pe plan extern și a profilului internaţional al României. Este un obiectiv pe care îl putem atinge prin consolidarea capacităţii noastre de a proiecta în vecinătate și dincolo de aceasta, valorile democratice ale statului de drept și stabilitate, precum și de a furniza securitate, în scopul creșterii siguranţei și prosperităţii cetăţenilor români.

Cei trei piloni care stau la baza politicii externe a ţării noastre rămân întărirea şi extinderea în continuare a Parteneriatului Strategic cu SUA, creşterea rolului şi efortului României în UE, respectiv în NATO. Siguranţa și securitatea reprezintă chiar expresia practică a normalităţii pe care mi-o doresc pentru România, ţara în care fiecare cetăţean trăiește într-un mediu sigur și are încredere că instituţiile îl apără și îl protejează.

Politicile publice din domeniul securităţii naţionale vor fi concepute și implementate având ca beneficiar final cetăţeanul, iar Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2025 va orienta și direcţiona activitatea tuturor instituţiilor publice cu atribuţii și responsabilităţi în domeniul securităţii și apărării ţării.”

– Construim împreună România normală

”România poate reveni la normalitatea pe care ne-o dorim cu toţii dacă fiecare dintre noi va continua să creadă că doar prin seriozitate, corectitudine și implicare, doar prin fermitate, echilibru și grijă faţă de oameni putem reuși. Eu cred în toate acestea și sunt convins că nu există altă cale pentru dezvoltarea ţării, pentru siguranţa și prosperitatea românilor.

Fundamentele României normale au fost sădite și nu trebuie să permitem niciunui alt partid și niciunei alte viitoare guvernări să mai sape la temelia acestui stat.

Eu voi fi în continuare acel Președinte dedicat oamenilor, care folosește toate prerogativele funcţiei pentru a se opune abuzului, corupţiei și oricărei măsuri luate împotriva cetăţenilor.

Meritocraţia, transparenţa, corectitudinea, responsabilitatea, predictibilitatea și integritatea sunt valori fundamentale ale României normale, valori pe care le-am susţinut cu fermitate în exercitarea mandatului de Președinte al României. De manifestarea acestor valori depinde încrederea cetăţenilor în instituţiile statului și participarea activă la viaţa cetăţii.”

Documentul se încheie cu o pledoarie în favoarea unui acord politic național care să permită aplicarea programului prezidențial:

”Distanţa dintre guvernanţi și cetăţeni trebuie să se estompeze pentru că democraţia înseamnă tocmai guvernarea pe baza voinţei poporului. Valorile democratice sunt oxigenul României moderne și esenţa României normale.

Pentru un viitor mai bun, este nevoie de implicare și acţiune. Niciun obiectiv naţional nu a fost realizat fără sacrificii, fără unitate și solidaritate, fără hotărâre și consecvenţă. Sunt mai multe lucrurile care ne unesc decât cele care ne despart. O Românie normală nu poate progresa decât cu efortul și susţinerea majorităţii românilor, din ţară și din afara ei.

Acum este nevoie de acţiune și de fapte, fără amânări, fără fuga de răspundere și fără compromisuri în ceea ce privește valorile și principiile statuate în Constituţie.

Proiectul României normale trebuie să se realizeze pornind de la fundaţia construită în aceste trei decenii de la căderea comunismului și fără arderea etapelor, iar fiecare pas parcurs trebuie să producă rezultate concrete. În acest proiect, reconstrucţia încrederii în instituţiile statului se bazează pe legi corecte și clare și pe promovarea oamenilor integri
și merituoși în funcţii publice.

Acest efort de reconstrucţie instituţională înseamnă viziune și strategie, dublate de capacitatea administrativă de anticipare a provocărilor și de gestionare optimă a situaţiilor de criză. Doar așa avem siguranţa că dezvoltarea va fi una sănătoasă și durabilă, care să ne asigure că România de mâine va fi o ţară normală, pentru toţi românii.

România normală trebuie să asigure tuturor românilor șansa de a-și construi un viitor acasă prin implicarea oamenilor valoroși în proiectele de modernizare și dezvoltare. Milioane de români trăiesc astăzi în afara graniţelor ţării, contribuind, cu priceperea și experienţa lor, la bunăstarea altor state, în vreme ce noi, la nivel naţional, le resimţim acut lipsa.

Climatul politic și condiţiile socio-econmice ale tranziţiei i-au determinat pe mulţi să plece și, tocmai de aceea, decizia lor de a se întoarce acasă depinde de modul în care vom face România bine.

Forţa României normale rezidă în cetăţenii săi și în capacitatea de a funcţiona în acord cu valorile democratice. Societatea românească s-a maturizat și nu mai tolerează derapaje de la principiile statului de drept și de la regulile minimale de conduită în funcţii publice. Românii își doresc un stat funcţional, eficienţă în actul de guvernare și măsuri care să
răspundă nevoilor reale cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.

Viziunea pe care eu le-o propun românilor este aceea de a construi împreună România normală.

Acest document strategic oferă răspunsuri la întrebări esenţiale precum ce ne defineşte, cu ce ne identificăm în lume și în Europa, care sunt obiectivele naţionale prioritare și ce avem de făcut pentru a le atinge.

După aproape 3 ani marcaţi de criza statului de drept în care PSD a aruncat România, după o guvernare care a eșuat în dimensiunile sale esenţiale — economice, sociale, politice și instituţionale —, proiectul de ţară pe care eu îl propun românilor este să construim împreună România normală.

România are nevoie astăzi de garanţii privind stabilitatea și predictibilitatea, de o bună colaborare a forţelor politice pro-democratice și pro-euroatlantice.

Acordul politic naţional pentru România normală este răspunsul meu la această provocare și voi face tot ce stă în puterea mea ca un astfel de document programatic să fie asumat la nivel naţional, pentru a deveni baza unei guvernări competente și eficiente, în beneficiul cetăţenilor.

Președintele României, în baza milioanelor de voturi acordate de către cetăţeni, are toată legitimitatea de a trasa direcţiile, de a chema alături factorii responsabili, de a identifica oportunităţi, de a mobiliza energii astfel încât obiectivele să poată fi atinse.

Cu toţii avem această datorie, a unei Românii normale, faţă de generaţiile care au făcut posibilă România de astăzi și faţă de generaţiile viitoare. Avem datoria să construim o ţară în care politica să fie una a deciziilor firești, înţelepte și responsabile.

Avem datoria să clădim împreună România normală, ţara în care să trăim firesc, decent și în armonie.

Dragi români, vă chem alături de mine, pentru că doar uniţi putem face ca, după trei decenii de postcomunism, să depășim, în sfârșit, toate etapele de tranziţie și să începem dezvoltarea autentică.

Voturile voastre sunt cele care îmi dau forţa legitimă, ca Președinte al României, să dau guvernarea doar unei coaliţii de partide total dedicate acelorași crezuri și continuării parcursului nostru european și democratic.

Prin votul vostru, angajamentul de a face România normală poate deveni proiectul întregii noastre generaţii de a ne îndeplini cel mai frumos vis, acela ca România din inimile noastre să devină realitate! Știu care sunt pașii de urmat și voi aduce alături de mine toate partidele și pe toţi oamenii onești pentru a construi România normală!”

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 16.10.2019

Lăsați un comentariu


Europa

Polonia a depășit Portugalia la PIB per capita raportat la puterea standard de cumpărare – date FMI

Iulian Soare

Noile cifre publicate de Fondul Monetar Internaţional arată că Produsul Intern Brut per capita raportat la puterea standard de cumpărare în Polonia a crescut în… Mai mult

Stiri

Administrația Trump cere Congresului 2,5 miliarde dolari pentru lupta împotriva coronavirus

Razvan Diaconu

Administraţia Trump a cerut Congresului fonduri de 2,5 miliarde de dolari pentru a lupta împotriva răspândirii rapide a coronavirusului, din această sumă peste 1 miliard… Mai mult

Stiri

Primarul Gabriela Firea anunță: Vinieta Oxigen dispare înainte de a intra în vigoare

Vladimir Ionescu

Gabriela Firea a anunțat marți dimineața că Primaria Capitalei renunță la taxa Oxigen, care ar fi impus taxe mașinilor poluante și ar fi interzis circulația… Mai mult

Stiri

Covid-19 / Trei universități din România și-au suspendat cursurile; 1.000 de români sunt în izolare acasă; nedeclararea riscului va fi pedepsită

Vladimir Ionescu

Patru universități din România care au un număr mare de studenți străini au decis măsuri speciale pentru a evita o epidemie cu noul coronavirus, trei… Mai mult

Stiri

Nouă condiție europeană pentru un acord comercial UE – UK: mențineți interdicția la importul de carne de pui cu clor

Victor Bratu

Uniunea Europeană cere Marii Britanii să mențină interdicția asupra importurilor de carne de pui cu clor – aceasta este ultima din lista de condiții pentru… Mai mult

Stiri

Curs de schimb EUR/RON 4,89, inflație 4,04% – anticipații pe orizont 12 luni în indicatorii CFA Romania

Vladimir Ionescu

In luna ianuarie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Society Romania a crescut fata de luna anterioara cu 2,2 puncte pana la valoarea… Mai mult

Stiri

CSAT convocat miercuri pentru coronavirus. Klaus Iohannis: Mass-media și politicienii să evite senzaționalul

Vladimir Ionescu

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că va convoca miercuri Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru discutarea strategiei de prevenire a unei epidemii… Mai mult