duminică

26 mai, 2024

16 decembrie, 2021

Guvernul urmează să adopte în ședința de vineri o serie de măsuri fiscal-bugetare cu un impact bugetar estimat de aproape 88 de miliarde de lei, reiese din nota de fundamentare a OUG.

Măsurile vizează pe de o parte ținerea sub control a anumitor cheltuieli bugetare prin înghețarea unor sporuri și indemnizații la nivelul din acest an, pe de altă parte majorarea unor cheltuieli salariale în sectorul bugetar, reducerea TVA-ului la anumite servicii

”Neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finanțare suplimentar de 95,1 miliarde lei, cu impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,2% din PIB în anul 2022, afectând sustenabilitatea finanțelor publice”, se argumentează în nota de fundamentare.

(Citiți AICI varianta integrală a proiectului de OUG)


Chiar și așa, OUG va genera cheltuieli suplimentare de circa 17,6 miliarde de euro la bugetul de anul viitor, circa 6,7% din PIB (calcul bazat pe estimarea PIB a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză).

Măsurile propuse

 • eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii pentru partea ce depășeste suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.
 • reducerea cotei de TVA la 5% pentru livrarea de energie termică pe perioada rezonului rece (între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022).
 • reducerea cotei de TVA la 5% pentru achiziționarea unei locuințe a cărei valoare depășește 450.000 de lei, dar nu 700.000 (exclusiv TVA). Statul propune introducerea unei pârghii de control, prin introducerea unui Registru în care se înscriu toate tranzacțiile cu locuințe care beneficiază de cota redusă, indiferent de valoare. Pe baza acestui registru se verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei.
 • suspendarea facilității prin care companiile care acordau angajaților 1.500 de lei pentru educația timpurie a copililor (creșă) aveau posibilitatea să-și deducă suma.
 • crearea unui sistem informatic numit e-Transport, prin intermediul căruia, contribuabilii să declare anticipat deplasarea bunurilor deținute dintr-o locație în alta, ocazie cu care sistemul va genera o cheie de control (un număr unic) ce va fi preluată pe documentele de transport, astfel că, în momentul verificărilor efectuate de organele abilitate pe căile de transport să se poată verifica declararea transportului în e-Transport.
 • reincriminarea unor fapte de evaziune fiscală – se reincriminează fapta de reținere și neplată, respectiv se incriminează fapta de încasare şi neplată, ori, după caz, de nereținere sau neîncasare, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor.
 • acordarea biletelor de valoare pe suport electronic
 • neactualizarea cu rata medie anuală a inflaţiei a pensiilor de serviciu, pensiilor militare de stat.
 • Punctul de amendă din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 va fi de 145 de lei. Având în vedere că, începând cu data de 1 ianuarie 2022 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilită la suma de 2.550 de lei, ceea ce ar însemna ca punctul de amendă să fie 255 de lei, adică cu aproape 50% mai mult, ”considerăm că este necesar ca și în cursul anului 2022 să fie luată o măsură temporară de stabilire a unei valori fixe a punctului amendă”, se arată în nota de fundamentare.
 • în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetelor cadou, oferite de angajatori, angajaților cu ocazia Paștelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie și cele oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie, se propune majorarea plafonului neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 de lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment, având în vedere că ultima majorare a avut loc în anul 2005 (de la 120 de lei la 150 de lei/persoană/eveniment).
 • reducerea plafonului de încadrare ca microîntreprindere, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro.
 • prorogarea termenului prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011 până la data de 31 decembrie 2022 și a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune până la data de 1 octombrie 2023.
 • salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va putea fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă.

Pentru evitarea unor presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetare în anul 2022 proiectul de ordonanță de urgență propune continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

 • menținerea în anul 2022 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021;
 • prin excepție de la această măsură începând cu anul 2022 personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II ”Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială” la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorarea a salariilor de bază cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021;
 • menținerea în anul 2022 a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
 • menținerea în anul 2022 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2021;
 • munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător;
 • neacordarea în anul 2022 a biletelor de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici a premiilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017; prin excepție, în anul 2022 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară;
 • menținerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2021;
 • menținerea în anul 2022 în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2021 a mai multor tipuri de drepturi acordate persoanelor persecutate, veteranilor etc.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Retragerea doctorului Cîrstoiu din cursa pentru primăria Capitalei arată nu

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: