duminică

14 iulie, 2024

finanțare nerambursabilă pentru instituții publice

15 decembrie, 2022

Autoritățile interesate să obțină finanțare nerambursabilă pentru instituții publice au mai multe tipuri de fonduri la dispoziție.

1. Fonduri europene pentru instituții publice

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România va primi peste 29 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, iar o parte din aceste fonduri pot fi accesate de către instituții publice.

Prin PNRR pot fi accesate fonduri pentru:


– conectarea la sistemul de alimentare cu apă potabilă

– construirea de rețele de canalizare

– diguri împotriva inundațiilor

-împăduriri


-crearea de păduri urbane

-achiziționarea de echipamente pentru monitorizarea calității aerului

– centre pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Finanțare nerambursabilă pentru instituții publice prin PNRR

-cumpărarea de vehicule electrice

-cumpărarea de radare mobile și camere video

-construirea de autostrăzi

-construirea de stații electrice de alimentare a vehiculelor

-construirea de parcări

-modernizarea și electrificarea căilor ferate

-construirea unor linii noi de metrou

-renovarea energetică a 2,3 milioane de metri pătrați de clădiri publice

-instalarea și conectarea la reţea a unei capacităţi suplimentare de 3000 MW de energie din surse regenerabile (eoliană și solară)

– pentru crearea unui cloud guvernamental se poate obține finanțare nerambursabilă pentru instituții publice; toate ministerele și agențiile guvernamentale vor fi legate într-o singură rețea și o singură bază de date interoperabilă cu cel puțin 30 de instituții publice

Fonduri europene pentru instituții publice prin PNRR

-30 de aplicații de servicii digitale guvernamentale cloud-native în PaaS și migrarea celor existente care sunt cloud-ready / virtualizate în IaaS, în urma analizei dezvoltate pentru opțiunile de arhitectură cloud guvernamentale

-digitalizarea a cel puțin 60 de instituții de sănătate publică; 200 de instituții de sănătate publică vor beneficia de sisteme IT și infrastructură digitală a unităților de sănătate publică

-un nou centru de date operaționalizat pentru utilizarea Ministerului Justiției, a Ministerului Public și a instituțiilor subordonate, interoperabil cu cloud-ul guvernamental

-operaționalizarea serviciilor digitale de e-guvernare în domeniul muncii și protecției sociale prin digitalizarea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă, a prestațiilor de asistență socială gestionate de ANPIS a activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, inclusiv pentru implementarea venitului minim de incluziune

-instruirea a 30.000 funcționari publici pentru dobândirea competențelor digitale avansate

-sprijinirea a 65 de structuri în domeniul securității cibernetice

Finanțare nerambursabilă pentru instituții publice – bani pentru digitalizare

-conectarea a 790 de localități din zonele albe la servicii de acces la internet de mare viteză într-o locație fixă în care piața nu poate furniza servicii

-modernizarea infrastructurii hardware-software și a infrastructurii suport pentru furnizarea serviciilor electronice către contribuabili

-actualizarea și modernizarea sistemului informatic privind dezvoltarea și gestionarea bugetului național, prin valorificarea masivă de date și informații care să reflecte cât mai bine cheltuielile bugetare, la nivel de politici și programe

-modernizarea în procent de 100% a infrastructurii hardware-software din sistemul vamal

-implementarea unui sistem informatic pentru Casa Națională de Pensii Publice

-pentru construirea de piste de biciclete se poate obține finanțare nerambursabilă pentru instituții publice

Fonduri europene pentru sănătate

-implementarea unor Sisteme de Transport Inteligent și e-ticketing/alte infrastructuri TIC în 491 unități administrativ-teritoriale

-restaurarea de situri turistice

-programe de educație culturală în localități cu populația de sub 50.000 de locuitori

-renovarea sau construirea a 200 de centre comunitare pentru se furnizează servicii medicale, sociale, educaționale

-echiparea și / sau reabilitarea a 119 cabinete de planificare familială

-echiparea sau renovarea a cel puțin 3.000 de asociații de cabinete / cabinete ale medicilor de familie

-dotarea a 25 de unități de terapie intensivă

-modernizarea, reabilitarea, extinderea și echiparea a cel puțin 30 de unități de îngrijire ambulatorie

-echipamente și materiale pentru cel puțin 25 de spitale publice menite să reducă riscul de infecții nosocomiale

-echipamente pentru screeningul cancerului de sân și de col uterin

-instruire pentru 2.000 de manageri de spitale, șefi de secție / laborator / farmacie, manageri ai direcțiilor județene de sănătate publică, medici de familie, persoane din structurile de resurse umane ale spitalelor și ale direcțiilor de sănătate publică

-înființarea a 50 de servicii comunitare modernizate (centre de zi și centre de recuperare neuro-motorie pentru persoane cu dizabilități)

-intrarea în funcțiune a unei rețele de 71 de centre de servicii de zi pentru vârstnici

Finanțare nerambursabilă pentru instituții publice – bani pentru educație

-implementarea unui sistem de recrutare pilot pe modelul EPSO european (European Personnel Selection Office) pentru administrația centrală

-introducerea unui sistem nou multi-anual de planificare pentru nevoile de recrutare din sectorul public

-introducerea unui sistem de recrutare nou pentru înalții funcționari publici care interzice politizarea funcțiilor

-înființarea a 110 crește

-instruirea a 420 de formatori curriculari

-se poate obține finanțare nerambursabilă pentru instituții publice pentru organizarea de cursuri pentru aproape 20.000 de persoane care lucrează în educația timpurie

Fonduri europene prin PNRR pentru școli

-digitalizarea prin achiziționarea echipamentului necesar (tablete, imprimante, routere) a 2.500 de școli incluse în programul de abandon

-modernizarea, renovarea și extinderea laboratoarelor școlare, a atelierelor și laboratoarelor IT, cantinelor, cazării pentru studenți, achiziționarea de materiale biologice, echipamente agricole și mașini a 57 de școli agricole

finanțare nerambursabilă pentru instituții publice
Foto: Victoria_Watercolor / pixabay.com

-dotarea a 909 de școli profesionale și tehnice cu infrastructuri digitale și instrumente pentru predare, a laboratoarelor de informatică și a atelierelor de practică

-formarea a 100.000 cadre didactice în educația digitală integrată și în tranziția digitală

Finanțare nerambursabilă pentru instituții publice – dotarea laboratoarelor IT

-dotarea a 5.200 de școli cu resurse tehnologice noi pentru laboratoarele IT

-dotarea a 3.600 de școli cu infrastructură și echipamente tehnologice noi

-achiziționarea a 1.100 de smart lab-uri

-înființarea a 60 de centre de tehnologie inovatoare în cadrul universităților

-construirea, extinderea și modernizarea a circa 40.000 de locuri în campusurile universitare

-cursuri de formare a competențelor manageriale pentru 10.000 de persoane (inspectori cu funcții de îndrumare și control, directori, manageri școlari)

Informații detaliate despre accesarea acestor fonduri găsiți aici.

2. Fonduri norvegiene pentru instituții publice

Dincolo de fondurile europene, care sunt cele mai însemnate, autoritățile române pot beneficia și de fonduri norvegiene.

Autoritățile române pot obține finanțare nerambursabilă pentru instituții publice pentru domenii precum:

-dezvoltare locală

-reducerea sărăciei

-copii și tineri în situație de risc

-incluziunea romilor

-drepturile omului

Finanțare nerambursabilă pentru instituții publice – fonduri norvegiene pentru bună guvernare

-bună guvernare

-energie regenerabilă

-eficiență energetică

-securitate energetică

-creșterea accesului la energie

-servicii corecţionale şi de arest preventiv

-creșterea eficienţei sistemului judiciar

-combaterea violenţei domestice şi de gen

-îmbunătățirea serviciilor de sănătate

-reducerea inegalităților în sănătate

-prevenirea şi controlul bolilor contagioase

Fonduri norvegiene pentru mediu

-pentru intensificarea dezvoltării cunoştinţelor rezultate din cercetare se poate obține finanțare nerambursabilă pentru instituții publice

-consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural

-cooperare poliţienească internaţională şi combaterea criminalităţii

-azil şi migraţie

-prevenire şi pregătire în caz de dezastru

-îmbunătăţirea stării mediului înconjurător

Finanțare nerambursabilă pentru instituții publice – bani pentru burse

-reducerea efectelor adverse ale poluării

-adaptare la schimbări climatice

-educaţie, burse, ucenicie

Aici găsiți mai multe informații despre accesarea fondurilor norvegiene.

3. Fonduri private pentru instituții publice

Finanțare nerambursabilă pentru instituții publice poate fi obținută și de la diverse companii private. Foarte multe corporații și multinaționale au programe de responsabilitate socială prin care finanțează atât ONG-uri, cât și instituții publice precum școlile, spitalele sau autoritățile locale.

De exemplu, Fundația Orange are un program numit Digitaliada, ajuns în anul 2022 la cea de-a șaptea ediție. Prin acest program, școlile gimnaziale selectate beneficiază de cursuri și seminare de formare pentru profesori, ateliere pentru elevi și cadre didactice. Programul are la bază promovarea tehnologiei ca mijloc de a capta atenția și de a îmbunătăți performanțele elevilor.

În mod similar, Fundația Vodafone desfășoară programe în domeniul sănătății și educației. De exemplu, prin programul „O șansă pentru viață” sunt renovate centrele de transfuzie sangvină din țară. Scopul programului este „transformarea centrelor de transfuzie în spaţii moderne, dotate cu echipamente la standarde europene, care să asigure donatorilor atât condiţiile propice derulării actului medical, cât şi un spaţiu primitor şi cald, care să îi motiveze să revină.”

Foto: Victoria_Watercolor / tungnguyen0905 / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Listă proiecte PNRR. Cele 15 componente prin care pot fi accesate fonduri

Ce sunt fondurile norvegiene. 12 programe prin care românii primesc bani

Proiecte cu finanțare europeană pentru școli. Listă cu 8 investiții eligibile

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: