luni

4 decembrie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

20 august, 2021

La numai o zi de la preluarea mandatului, ministrul de Finanțe Dan Vîlceanu (foto) promovează sub semnătură proprie două proiecte de ordonanță de guvern cu modificări la Codul fiscal și Codul de procedură fiscală.

În ceea ce privește Codul fiscal, modificările vizează impozitul pe profit, impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii, impozitul pe veniturile nerezidenților, taxa pe valoarea adăugată, accize și alte taxe speciale, impozitele și taxele locale.

În ceea ce privește Codul de procedură fiscală, modificările vizează înrolarea în SPV, procedura controalelor și a inspecției fiscale, procedura de rambursare a TVA, eșalonări la plată, măsuri asigurătorii sau anularea unor obligații accesorii.


Între schimbările preconizate la Codul fiscal:

Impozit pe profit

  • Reguli pentru începerea perioadei impozabile în cazul persoanei juridice străine rezidente în România potrivit locului conducerii efective: Întrucât persoana juridică străină rezidentă în România potrivit locului conducerii efective are obligațiasă se înregistreze la organul fiscal central competent, potrivit declaraţiei de înregistrare fiscală în România în termen de 30 zile de la data la care a fost notificat că este persoană rezidentă în România, se propune evidențierea începerii perioadei impozabile cu această dată
  • Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE: Pentru conformarea cu dispozițiileDirectivei 2011/96/UE,se propune completarea art. 24 din Codul fiscal,respectiv completarea prevederiloralin. (1) lit.a) pct. 2 și lit. b) pct. 3, precum și a celor de la alin. (5) lit. b), cu dispoziții referitoare la „un alt impozit care substituie impozitul pe profit”, în ceeace privește condițiaprivind impozitul plătit în România de către societatea română care primeștedividende din alte state membre ale UE, condiție care trebuie îndeplinită pentru asigurarea neimpozitării acestor venituri
  • Regimul fiscal al ajustărilor pentru creanțe neîncasate: Se propune abrogarea modificării  privind deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, adusă prin Legea nr. 296/2020, începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru diminuarea impactului bugetar. Totodată,  având în vedere creșterea volumului creanțelor neîncasate ca urmare a efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, se propune majorarea limitei de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor de la 30% la 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2022
  • Regimul fiscal al dividendelor plătite între persoane juridice române: Se propune modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite și neplătite până la sfârsitul anului respectiv, în sensul cuprinderii în sfera de reglementare a impozitului pe dividende a tuturor situațiilor de distribuire, prin referință la dividendele distribuite, potrivit legii, care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.

(Descărcați AICI Nota de fundamentare cu toate modificările propuse)

Între schimbările preconizate la Codul de procedură fiscală:

  • Se propune modificarea art. 169 din Codul de procedură fiscală, respectiv a procedurii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată în sensul extinderii mecanismului de rambursare cu control ulterior, la toți contribuabilii cu unele excepții stabilite expres de lege, similar procedurii aprobate prin OUG nr. 48/2020.
  • Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și necesitatea limitării contactului fizic pentru soluționarea cererilor contribuabililor și îndeplinirea atribuțiilor specifice de către autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală se propune completarea art. 69 din  Codul de procedură fiscală și crearea cadrului legal, astfel încât comunicarea dintre ANAF și aceste entități să se realizeze exclusiv prin mijloace electronice.
  • Prin modificarea prevederilor art. 164 din Codul de procedură fiscală s-a avut în vedere recunoașterea bunei credințe a contribuabililor, astfel că, la cererea acestora, viramentele efectuate eronat se vor corecta, cu păstrarea datei plății, iar în funcție de data plății se va păstra beneficiul acordat de legiuitor de plată a jumătate din minimul legal al amenzii.
  • Se propune modificarea dispozițiilor art. 213 din Codul de procedură fiscală în sensul stabilirii unui termen rezonabil de valabilitate a măsurii asigurătorii, după data comunicării sesizării penale. Astfel, apreciem că o poziție echilibrată este aceea de a reglementa un termen de 3 luni de la data comunicării sesizării penale în care să rămână valabilă măsura asigurătorie. Această măsură trebuie dublată de o măsură administrativă a ANAF, în sensul ca organul fiscal să fie obligat să comunice sesizarea penală în interiorul termenului de valabilitate a măsurii asigurătorii de 6 luni sau un an, după caz, prevăzută de alin. (7) al art. 213 din Codul de procedură fiscală. Astfel, măsura asigurătorie rămâne valabilă 3 luni de la data comunicării sesizării penale, perioadă care dă posibilitatea organelor de urmărire penală să instituie propriile măsuri asigurătorii.

(Descărcați AICI Nota de fundamentare cu toate modificările la Codul de procedură fiscală)


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

A apărut nr. 80 (al 21-lea, socotindu-se în sens invers)

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: