marți

4 octombrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

27 iulie, 2021

În procesul de achiziții publice, o serie de documente vor fi eliminate, anumite termene vor fi scurtate, anumite obligații vor fi simplificate și vor fi introduse taxe de timbru usturătoare la contestații, dacă Guvernul va adopta proiectul de ordonanță pus în dezbatere publică a de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

Îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice este una dintre reformele impuse la elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Termene reduse în procesul de achiziții


Proiectul prevede modificarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale ( cu modificările și completările ulterioare), astfel:

 • Diminuarea unor termene, pentru scurtarea întregului proces al procedurilor de achiziții publice și de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin:
  • reducerea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar:
   • de la 80 de zile la 30 de zile (pentru licitația deschisă și licitația restrânsă),
   • la 15 zile (pentru procedura simplificată și negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) și, respectiv,
   • la 50 de zile (pentru negocierea competitivă și dialogul competitiv);
  • reducerea de la 3 zile la 1 zi a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii, precum și eliminarea termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE (Document Unic de Achizitie European) în cazul procedurii simplificate.
   • Procedurile simplificate sunt prelungite în prezent, pentru că autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv.
 • se instituie obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător al procedurii, după adoptarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), în cazul existenței acestora;
  • modificarea permite „semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță, fără a mai aștepta eventuala soluționare în instanță a plângerii/recursului” spune nnota de fundamentare a proiectului de OG.

Taxă de timbru de 2% din valoarea cererii pentru contestații în instanță

 • se prevede o taxă de timbru în cazul cererilor introduse la instanţele judecătoreşti privind suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului, astfel:
  • cererile introduse la instanţele judecătoreşti în astfel de cazuri vor fi taxate cu 2% din valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei, doar în cazul în care acestea sunt formulate pe cale separată după restituirea cauțiunii în cazul în care a fost formulată și o acțiune pentru care s-a constituit cauțiune.
  • recursul și apelul se vor taxa cu 50% din taxa de mai sus. Recursurile/apelurile formulate de autorităţile contractante vor fi scutite de taxa judiciară de timbru.
 • se elimină obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru, în vederea demonstrării îndeplinirii condiției de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.
  • Proiectul recunoaște „povara administrativă” pentru operatori economici „cu sute sau chiar mii de sedii secundare” (companii de telecomunicații și curierat bănci, etc).
  • va fi sufieientă „o declarație pe propria răspundere a ofertantului declarat câștigător, din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare”

(Citiți și: „Ultimul pas către excluderea companiilor chineze din licitațiile strategice din România – proiect de OUG inițiat de ANAP”)

 • se clarifică definiția subcontractantului, astfel încât să nu mai existe confuzie între aceasta și noțiunea de furnizor;
 • se modifică prevederile referitoare la situația în care autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv, în sensul includerii și a procedurii simplificate pe lângă celelalte proceduri prevăzute deja.

(Descărcați AICI Nota de fundamentare a proiectului de OG privind modificarea regulilor privind achizițiile publice)

și

(De AICI Proiectul de OG privind modificarea și completarea  unor acte normative în domeniul achizițiilor publice)

 


Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Un răspuns

 1. este o bună inițiativă, mult așteptată de cei care vor să vadă investiții reale în timp optim. am avesrtizat în cadrul guvernului, încă din anul 1994, când eram secretar de stat, șef al departamentului de integrare de pe lângă primul ministru,prima structuraă instițională care a început gesiunea acordului de asociere și se discuta și cererea de admitere în CCE (UE), convenită la Snagov cu forțele politice ale vremii (1995), că transpunerea legisalției comunitare pe achiuziții publice, fără discernămâmt tehnic și birocratic. nu văd garanții usturătoare de bună performanță plătite înainte de licitații!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Un răspuns

 1. este o bună inițiativă, mult așteptată de cei care vor să vadă investiții reale în timp optim. am avesrtizat în cadrul guvernului, încă din anul 1994, când eram secretar de stat, șef al departamentului de integrare de pe lângă primul ministru,prima structuraă instițională care a început gesiunea acordului de asociere și se discuta și cererea de admitere în CCE (UE), convenită la Snagov cu forțele politice ale vremii (1995), că transpunerea legisalției comunitare pe achiuziții publice, fără discernămâmt tehnic și birocratic. nu văd garanții usturătoare de bună performanță plătite înainte de licitații!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

13 state membre UE au semnat o scrisoare prin care solicită Bruxelles-ului să propună un plafon de preț la gaz la reuniunea miniștrilor UE de energie de săptămâna

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: