sâmbătă

22 iunie, 2024

27 mai, 2024

Deficitul bugetar a crescut în aprilie la 3,24% din PIB, însumând 57,3 miliarde lei. Deficitul pe primele patru luni a fost în realitate de 2,71%, precizează Ministerul Finanțelor, deoarece în aprilie s-au plătit în avans pensiile pentru luna mai, în sumă de 9,33 miliarde lei (0,53% din PIB).
Suma a fost împărțită între bugetul asigurărilor sociale (8,31 mld lei) și bugetul de stat (1,02 mld lei), conform HG 422/2024.

Deficitul bugetar țintit prin legea bugetului este de 5% din PIB pe tot anul 2024.

Veniturile după patru luni au crescut cu 15,3%, iar cheltuielile într-un ritm de circa două mai mare, de 29,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. După primele patru luni din 2023, deficitul era de 27,35 mld lei, respectiv 1,7% din PIB.

Veniturile au crescut cu 15,3%


Veniturile au însumat 182,7 mld lei în primele patru luni din 2024, fiind mai mari cu 15,3% față de aceași perioadă a anului trecut, fiind impulsionate de contribuțiile de asigurări, TVA, impozit pe profit, imposxite pe salarii și venituri nefiscale la care se adaugă fondurile europene.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 15,59 mld lei, consemnând o dinamică pozitivă de 19,0% (an/an). Veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 21,3%, peste evoluția fondului de salarii din economie (17,8%), evoluția acestei categorii de încasări fiind influențată de modificarea reglementărilor privind facilitățile fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și a activităților de creare de programe pentru calculator (O.U.G. nr. 93/20232 și Legea nr. 296/20233), majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată (H.G. nr. 900/2023), precum și majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară (O.U.G. nr. 93/2023). Totodată, evoluții pozitive au fost înregistrate și în cazul încasărilor din impozitul pe veniturile din pensii (58,7%) și aferente declarației unice (32,3%).

Veniturile din dividende s-au contractat cu aproape 24%

Pe de altă parte, încasările din impozitul pe dividende au consemnat o contracție de 23,7%, pe fondul unui efect de bază ridicat (creșterea semnificativă a dividendelor din ian. 2023 distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cu reținerea cotei de impozit de 5%).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 61,44 mld lei, în creștere cu 21,5% (an/an), peste evoluția fondului de salarii din economie. Evoluția acestor încasări a fost influențată pozitiv de modificarea reglementărilor privind facilitățile fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și a activităților de creare de programe pentru calculator (O.U.G. nr. 93/2023 și Legea nr. 296/2023), majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată (H.G. nr. 900/2023) și majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară (O.U.G. nr. 93/2023), iar negativ de restituirea sumelor reținute cu titlul de CASS din veniturile din pensii (efect bugetar de -0,14 miliarde lei, conform O.U.G. nr. 4/2023).

Creștere substanțială a impozitului pe profit: +44,7%, prin eliminarea sponsorizărilor și a mecenatului


Încasările din impozitul pe profit au însumat 9,23 mld lei, consemnând o creștere substanțială de 44,7% (an/an), susținută de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenții economici și bănci comerciale (+45,3%), pe fondul încasărilor substanțiale din luna aprilie 2024, reprezentând plăți anticipate trimestriale ale impozitului pe profit și impozitul minim pe cifra de afaceri (Legea nr. 296/2023).

Evoluția acestei categorii de încasări a fost influențată și de redirecționarea din impozitul pe profit a sumei de -0,3 mld lei pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private (conform Legii nr. 322/2021).

Încasările din TVA s-au majorat cu 17,7% (an/an), cifrându-se la 38,6 mld lei în contextul aplicării cotei standard de TVA pentru alimente cu zahăr adăugat (peste 10g/100g produs) și creșterea cotei de TVA de 5% la 9% pentru dreptul de utilizare a facilităților sportive, pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență etc.

Totodată, valoarea restituirilor de TVA s-a majorat cu 5,7% față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (9,79 mld. lei în ian-apr 2024, comparativ cu 9,26 mld lei în ian-apr 2023).

Veniturile din accize au însumat 12 mld lei, înregistrând o contracție de 8,4%, determinată de scăderea încasărilor din accizele pentru produsele din tutun (-27,1% an/an), pe fondul unui efect de bază ridicat aferent lunii aprilie 2023.

Totodată, încasările din accizele pentru produsele energetice înregistrează în perioada analizată o creștere de 11,9% (an/an), susținută de o dinamică pozitivă a consumului de carburanți.

Evoluția lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile.

Veniturile nefiscale au însumat 15,24 mld lei, înregistrând un avans de 19,5% (an/an). Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 15,23 mld lei, în creștere cu 16,4% (an/an).

Cheltuielile s-au majorat cu 29,2%

„Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 239,99 mld lei au crescut în termeni nominali cu 29,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2024 au înregistrat o creștere cu 2,0 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2023, de la 11,6% din PIB la 13,6% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 50,33 mld lei, în creștere cu 20,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 2,8% din PIB, cu 0,2 puncte procentuale mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont de creșterile salariale acordate în anul 2023”, swe arată în nota Ministerului Finanțelor.

Cheltuieli electorale

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 30,28 mld lei, în creștere cu 27,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Alagerile locale din luna iunie se reflectă în creșterea cheltuielilor din la bugetele locale, respectiv 23,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 24,7% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 13,78 mld lei, cu 1,11 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 5,02 mld lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (901,08 mil lei) care reprezintă 17,95% din total subvenții.

Alte cheltuieli au fost de 6,16 mld lei, reprezentând în principal, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, despăgubiri civile. În luna aprilie 2024 au fost efectuate plăți aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților potrivit Legii nr.165/2013 şi a Legii nr.164/2014, de către Ministerul Finanţelor în valoare de 1,67 mld lei.

Cresc investițiile din fonduri de la bugetul naționala; scad cele din fonduri europene nerambursabile

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 18,48 mld lei, cu 21,52% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 31,28 mld lei, fiind de 1,6 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost în valoare de 19,29 mld lei.

***

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: