sâmbătă

4 februarie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

7 noiembrie, 2022

România are, în sfârșit, cel puțin la nivel formal, o instituție care ar urma să se ocupe în mod coerent de atragerea investițiilor străine și de promovarea exportului: guvernul a aprobat, la finele lunii octombrie, o ordonanță de urgență prin care a fost înființată Agenția Română pentru investiții și Comerț Exterior, o nouă structură care se afla în subordinea Guvernului și în coordonarea directă a premierului.

Noua Agenție va avea personalitate juridică şi se constituie prin reorganizarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, prin divizare parţială, prin preluarea activităţilor, posturilor şi personalului Direcţiei Investiţii Străine şi Departamentului Comerţ Exterior, cu excepţia Direcţiei Politici Comerciale.

Noua structură va răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, promovarea comerţului exterior, inclusiv a serviciilor româneşti, exclusiv domeniul turismului, precum şi de urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate.


“Atribuțiile detaliate, organizarea, funcționarea și numărul maxim de posturi ale Agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, se precizează în actul normativ publicat în Monitorul Oficial.

De ce era nevoie de noua structură

Guvernul argumentează necesitatea adoptării în regim de urgență a actului normativ astfel:

 • luând în considerare necesitatea impulsionării dialogului comercial și a investițiilor străine, ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a crizei geostrategice din regiune, care au generat o scădere masivă a investițiilor străine și o creștere a deficitului balanței comerciale.
 • ținând cont de faptul că, în cadrul general al politicii Guvernului, elaborarea și implementarea unei strategii unitare de comerț exterior, însoțită de propuneri de programe guvernamentale pentru întărirea capacității de producție internă, și relansarea ramurilor economice care generează deficit comercial, prin atragerea de investiții străine în România, reprezintă o necesitate;
 • luând în considerare nevoia urgentă de creare a unei structuri guvernamentale unice specializate în atragerea de investiții străine și promovarea comerțului exterior, prin intermediul căreia Guvernul României să poată gestiona relații cu investitorii care părăsesc alte piețe din regiune, în contextul crizei regionale de securitate;
 • având în vedere că investițiile străine directe constituie o sursă importantă de creștere economică pentru România, cu atât mai mult în perioade în care stabilitatea economică este pusă la încercare de evenimente macroeconomice puternice, precum pandemia de COVID-19 sau războiul desfășurat la granițele României;
 • luând în considerare creșterea potențialului investițiilor străine, în domeniul energetic și în domeniul industrial datorat adoptării noului cadru legislativ în domeniu offshore, pentru exploatarea gazelor naturale, precum și în domeniul agricol și alimentar, ținând cont de potențiala criză alimentară la nivel global cauzată de conflictul armat din regiune;
 • având în vedere că implementarea programelor pentru susținerea investițiilor străine și comerțului exterior vizează interesul public și strategic și constituie o prioritate pentru economia națională, măsurile pentru accelerarea implementării acestora reprezentând o situație de urgență și extraordinară;
 • reținându-se imperativul promovării investițiilor românești în străinătate, latură esențială a domeniului general al investițiilor, complet neglijată în ultimii ani;
 • ținând cont de consecințele negative ale neadoptării prezentelor măsuri, constând în slaba reprezentare a intereselor României în plan extern în domeniile avute în vedere, în mod deosebit într-un context dificil generat de multiple crize internaționale, care generează pierderi extrem de mari pe plan economic.

(Citește și: „Miliarde de dolari caută o destinație iar România nu face suficient să le atragă. Agenția pentru Investiții Străine trebuie reconfigurată”)

Ce funcții are Agenția pentru Investiții

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul atragerii investițiilor străine, promovării comerțului exterior și urmăririi investițiilor românești în străinătate, Agenția îndeplinește următoarele funcții:

 • de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea, coordonarea și controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul investițiilor străine directe și de portofoliu în România, al comerțului exterior și al urmăririi investițiilor românești în străinătate;
 • de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul promovării investițiilor străine directe și de portofoliu în România, al comerțului exterior și al urmăririi investițiilor românești în străinătate;
 • de reglementare, prin care se asigură inițierea și elaborarea cadrului normativ necesar în vederea atragerii investițiilor străine directe și de portofoliu, de promovare a comerțului exterior și pentru asigurarea urmăririi investițiilor românești în străinătate;
 • de strategie, prin care se asigură inițierea, elaborarea, promovarea, fundamentarea și aplicarea politicilor și strategiilor Guvernului în domeniul investițiilor străine directe și de portofoliu în România, comerțului exterior și urmăririi investițiilor românești în străinătate.

În îndeplinirea funcțiilor de mai sus, Agenția are următoarele atribuții principale:

 • inițiază și coordonează elaborarea politicilor și strategiilor de promovare a investițiilor străine în România și a programelor de acțiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale și locale, în conformitate cu prioritățile și cu programul de dezvoltare economică a țării;
 • inițiază, coordonează și asigură controlul activităților de promovare a investițiilor străine în România, în vederea amplificării operațiunilor de stimulare a investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu efecte indirecte în dezvoltarea regională și crearea de noi locuri de muncă;
 • colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere, cu Camera de Comerț și Industrie a României, cu Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România și cu alte entități cu responsabilități în domeniul exporturilor și investițiilor străine, în vederea promovării și susținerii activităților de comerț exterior și a intereselor investiționale ale mediului de afaceri din România;
 • asigură urmărirea investițiilor românești în străinătate.

Conducerea Agenției este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

 Președintele este ajutat în activitatea sa de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. Agenția are un secretar general, înalt funcționar public, numit în conformitate cu legislația în vigoare.

Polonia și Ungaria, date ca exemplu

În nota de fundamentare a Ordonanței de Urgență, Guvernul face trimitere la Polonia, care are o strategie clară de atragere a investițiilor străine.

Polonia are o strategie pentru atragerea investițiilor pentru perioada 2021-2023, care reprezintă principala bază de acordare a subvențiilor.

În această strategie națională, guvernul polonez a stabilit 7 sectoare prioritare vizate de ajutorul de stat, astfel încât să poată asigura că fluxul de exporturi economice este mai mare decât cel de importuri, evitând astfel decalaje ale balanței comerciale.

Suplimentar acestei strategii, guvernul polonez mai are și alte direcții strategice de acordare a împrumutului altor companii ce realizează investiții semnificative cu scop productiv în alte sectoare, se menționează în nota de fundamentare a proiectului.

În același timp, în domeniul exporturilor, România are exporturi de bunuri pe cap de locuitor de sub 4.000 de euro în 2021, un nivel de aproape trei ori mai mic decât cel al Ungariei.

Exporturile cresc de al an la an, însă mult mai lent decât importurile, astfel încât deficitul comercial la bunuri al României a ajuns la aproape 24 de mld. de euro în 2021 și, dacă se păstrează ritmul de creștere de la patru luni din 2022, deficitul comercial la bunuri ajunge la peste 30 de miliarde de euro anul acesta.

Domeniile prioritare vizate de programele întreprinse de Agenția pentru Investiții sunt: activitatea de producție în industria de medicamente și de echipamente medicale; chimică; petrochimică; alimentară; mașini și echipamente; mașini, unelte și utilaje agricole; îngrășăminte; construcția de nave; piese auto; IT; energie.

***

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

România a reușit să facă progrese semnificative în ceea ce privește recuperarea decalajului față de media în privind PIB-ului pe cap de locuitor. Odată cu aderarea la NATO

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: