marți

5 iulie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

9 noiembrie, 2012

Agenția Națională de Integritate îl acuză pe Liviu Pop, ministrul delegat pentru dialog social, de ”conflict de interese penal” și abuz în serviciu contra intereselor publice.

Potrivit unui comunicat al ANI, este vizată activitatea lui Liviu Pop de pe vremea cât a fost ministru interimar al Educației.

Prezentăm mai jos comunicatul integral al ANI:

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare indicii referitoare la posibila săvârșire de către LIVIU MARIAN POP, fost Ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a infracţiunii de conflict de interese, precum și a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute și pedepsite de art. 2531 şi art. 248 din Codul Penal al României.


(conform dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, „conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv”,

conform dispozițiilor art. 248 din Codul Penal al României, abuzul în serviciu contra intereselor publice este definit ca fiind „fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei unități din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, LIVIU MARIAN POP fiind informat, la data de 08.06.2012, respectiv la 26.06.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 02.07.2012, acesta s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoștință de informațiile și datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, ulterior, la data de 10.07.2012, un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

În urma evaluărilor demarate la data de 06.06.2012, s-au constatat următoarele:


Indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese în materie penală și a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute și pedepsite de art. 2531 şi art. 248 din Codul Penal al României, de către LIVIU MARIAN POP, întrucât, în execitarea prerogativelor de Ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a emis, cu nerespectarea hotărârilor judecătorești executorii, Ordinul nr. 4271, care obligă statul să rețină cotizația sindicală, respectiv să o vireze ulterior sindicatelor din învățământ, efectuând acte de administrare în numele acestora, fiind astfel asigurat un folos patrimonial fostului angajator, respectiv Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

La data de 15.05.2012, LIVIU MARIAN POP a fost desemnat în funcția de Ministru interimar al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În prezent, LIVIU MARIAN POP deține funcția de Ministru delegat pentru Dialog Social în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

În perioada 01.12.2007-17.05.2012, LIVIU MARIAN POP a exercitat funcția de Secretar General al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Ulterior numirii în funcția de Ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, LIVIU MARIAN POP, fost Secretar General al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a emis Ordinul nr. 4271/29.05.2012 de modificare a Ordinului comun nr. 4576/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal din învățământul preuniversitar de stat, prin care nu se mai permitea reținerea cotizației sindicale de către unitatea de învățământ, ordin contestat în instanță de federațiile sindicale din învățămant, inclusiv de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, instanțele de judecată pronunțându-se în sensul menținerii ordinului comun ca fiind temeinic și legal.

Astfel, LIVIU MARIAN POP, în calitate de Ministru interimar al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a avantajat patrimonial Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, organizație cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii cinci ani, încălcând astfel dispozițiile în vigoare referitoare la conflict de interese și abuz în serviciu contra intereselor publice, în materia legislației penale.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la posibila săvârşire a infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu contra intereselor publice de către LIVIU MARIAN POP, fost Ministru interimar în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 9 noiembrie 2012

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: