marți

3 octombrie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket
, Maria-Diana Alexandru, Laura Epure, Tatiana Milu

27 iulie, 2023

Tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou a generat numeroase situații divergente, în practică, în ultimii ani, din cauza faptului că inspectorii fiscali, în urma controalelor desfășurate, au reîncadrat beneficiile obținute de către persoane fizice de la alte persoane decât angajatorii lor din categoria „veniturilor din alte surse” în categoria „veniturilor din salarii și asimilate salariilor”.

În acest context, a fost adoptată Legea 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, care reglementează anularea diferențelor de obligații fiscale principale (impozit pe venit și contribuții), precum şi a dobânzilor și penalităților aferente, stabilite de autoritatea fiscală în astfel de cazuri.

Trebuie menționat faptul că amnistia se aplică doar tichetelor cadou acordate conform legislației specifice (de către o societate unor persoane fizice, în afara unei relații generatoare de venituri din salarii), nu și altor tipuri de vouchere, cum ar fi cele acordate de magazine online.


După câteva luni de așteptare, a intrat în vigoare și Ordinul nr. 906/2023 privind procedura aplicabilă acestui demers și care marchează debutul anulării obligațiilor fiscale stabilite suplimentar în sarcina contribuabililor, ca urmare a schimbării încadrării veniturilor din tichete cadou, în urma controalelor. Ordinul conține un set de proceduri ce se desfășoară, în mare parte, intern și din oficiu, cu scopul de a asigura o gestionare eficientă a sumelor ce trebuie anulate.

Ce presupune procedura pentru a beneficia de amnistie

Așadar, ca regulă generală, organul fiscal examinează, din oficiu, inspecțiile fiscale desfășurate și actele administrative emise în urma acestora și întocmește o listă cu contribuabilii care pot beneficia de amnistie, dar care nu au achitat încă obligațiile instituite (impozitul pe venit, contribuțiile sociale și/sau dobânzile și penalitățile aferente). Mai exact, în cazul în care decizia de impunere conține doar sume stabilite suplimentar, ce intră sub incidența legii amnistiei, atunci acestea se preiau integral în cuprinsul listei în vederea anulării. Dar, dacă decizia de impunere conține atât sume care intră sub incidența legii amnistiei, cât și sume care nu se încadrează în această categorie, organul fiscal va recalcula sumele aferente fiecărei obligații fiscale în parte, pentru a le identifica pe cele ce pot face obiectul anulării.

Totodată, ordinul mai stabilește că, în cazul în care au fost emise decizii de impunere în urma unor controale fiscale, dar nu au fost comunicate contribuabililor, acestea nu le vor mai fi comunicate, iar obligațiile fiscale stabilite inițial pentru reîncadrarea sumelor acordate cu titlu de tichete cadou nu vor mai fi înscrise în evidența analitică pe plătitor, întrucât nu vor mai fi datorate, ca efect al amnistiei.

Pentru situațiile în care deciziile de impunere au fost comunicate contribuabililor, însă sumele stabilite nu au fost stinse de către aceștia, legislația prevede că anularea va fi efectuată de către organul fiscal, din oficiu. Cu toate acestea, se recomandă ca toți contribuabilii ce se regăsesc în această situație și care consideră că sunt eligibili pentru a beneficia de efectele amnistiei să dea dovadă de un comportament diligent și de spirit de inițiativă și să formuleze o cerere prin care să solicite organului fiscal anularea acestor sume. Un astfel de comportament poate ajuta atât contribuabilii, care se asigură astfel că vor beneficia de efectele facilității fiscale, cât și autoritățile fiscale, pentru că duce la identificarea mai rapidă a sumelor ce pot fi anulate.


Pe de altă parte, ordinul nu prevede termenele legale în care organele fiscale ar trebui să întocmească și să transmită lista cu obligațiile fiscale eligibile pentru amnistie sau în care ar trebui să emită deciziile de anulare. Din această cauză, pot interveni întârzieri semnificative în anularea efectivă a obligațiilor respective.

Procedura aplicabilă celor are au achitat deja obligațiile fiscale și penalitățile aferente

Pentru contribuabilii care au achitat deja obligațiile fiscale și doresc recuperarea sumelor, anularea și restituirea obligațiilor nu au loc din oficiu, ci exclusiv la cererea contribuabililor, cu respectarea incidenței termenului de prescripție și a prevederilor generale aplicabile procedurii de restituire a sumelor de la bugetul de stat.

Cazul contribuabililor ce au acordat tichete cadou și nu au fost încă supuși unui control fiscal

Contribuabilii care au acordat tichete cadou, dar nu au fost încă supuși unui control fiscal, nu au de urmat o procedură specifică (aceștia nu trebuie să depună o anumită cerere sau să întreprindă vreun demers în acest sens), întrucât legislația prevede expres faptul că autoritatea fiscală nu mai are posibilitatea să reîncadreze aceste venituri și nu mai poate emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare.

Cu toate acestea, este foarte important de reținut că legea restricționează posibilitatea organului fiscal de a reîncadra și de a emite decizii de impunere pentru astfel de venituri doar pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

În concluzie, pentru a beneficia de prevederile amnistiei, se recomandă ca un contribuabil să parcurgă următorii pași: să verifice dacă este eligibil pentru aplicarea facilității, din perspectiva condițiilor și a perioadelor de timp ce fac subiectul amnistiei; să depună o cerere de anulare  sau o cerere de restituire, dacă a efectuat plata obligațiilor fiscale stabilite suplimentar; să colaboreze cu autoritățile fiscale și să depună documentele suport sau explicațiile necesare, în eventualitatea în care acestea sunt solicitate în vederea soluționării favorabile a cererii (de menționat faptul că procedura curentă nu prevede un set de documente specifice pe care contribuabilul trebuie să le prezinte în acest sens). Ulterior, cererea se va soluționa fie prin emiterea unei decizii de anulare sau de aprobare a restituirii, fie prin emiterea unei decizii de respingere. În cazul în care contribuabilul nu este de acord cu soluția autorității fiscale, are posibilitatea să o conteste potrivit reglementărilor procedurale de natură fiscală.

*

Monica Țariuc, Director, Maria-Diana Alexandru, Senior Consultant, Deloitte România, Laura Epure, Managing Associate, și Tatiana Milu, Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal

***

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Pachetul de măsuri fiscale pentru echilibrarea bugetului elaborat de guvern

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: