sâmbătă

3 decembrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

9 noiembrie, 2012

Ovidiu Silaghi, ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Agenția națională de Integritate (ANI) îi acuză pe trei miniștri ai guvernului Ponta și pe un secretar general adjunct din guvern de conflict de interese și/sau abuz în serviciu.

Potrivit unui comunicat al ANI, fiecare dintre cei trei fie nu-și poate justifica averea comparativ cu veniturile obținute, fie a luat decizii care să-l avantajeze material din poziția publică pe care a deținut-o sau o deține.

Prezentăm mai jos fiecare caz în parte, cu argumentele Agenției Naționale de Integritate:

Liviu Pop – ministru delegat pentru dialog social: acuzat de conflict de interes penal și abuz în serviciu. Comunicatul ANI:

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare indicii referitoare la posibila săvârșire de către LIVIU MARIAN POP, fost Ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a infracţiunii de conflict de interese, precum și a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute și pedepsite de art. 2531 şi art. 248 din Codul Penal al României.


(conform dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, „conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv”,

conform dispozițiilor art. 248 din Codul Penal al României, abuzul în serviciu contra intereselor publice este definit ca fiind „fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei unități din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, LIVIU MARIAN POP fiind informat, la data de 08.06.2012, respectiv la 26.06.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 02.07.2012, acesta s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoștință de informațiile și datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, ulterior, la data de 10.07.2012, un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

În urma evaluărilor demarate la data de 06.06.2012, s-au constatat următoarele:


Indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese în materie penală și a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute și pedepsite de art. 2531 şi art. 248 din Codul Penal al României, de către LIVIU MARIAN POP, întrucât, în execitarea prerogativelor de Ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a emis, cu nerespectarea hotărârilor judecătorești executorii, Ordinul nr. 4271, care obligă statul să rețină cotizația sindicală, respectiv să o vireze ulterior sindicatelor din învățământ, efectuând acte de administrare în numele acestora, fiind astfel asigurat un folos patrimonial fostului angajator, respectiv Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

La data de 15.05.2012, LIVIU MARIAN POP a fost desemnat în funcția de Ministru interimar al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În prezent, LIVIU MARIAN POP deține funcția de Ministru delegat pentru Dialog Social în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

În perioada 01.12.2007-17.05.2012, LIVIU MARIAN POP a exercitat funcția de Secretar General al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Ulterior numirii în funcția de Ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, LIVIU MARIAN POP, fost Secretar General al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a emis Ordinul nr. 4271/29.05.2012 de modificare a Ordinului comun nr. 4576/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal din învățământul preuniversitar de stat, prin care nu se mai permitea reținerea cotizației sindicale de către unitatea de învățământ, ordin contestat în instanță de federațiile sindicale din învățămant, inclusiv de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, instanțele de judecată pronunțându-se în sensul menținerii ordinului comun ca fiind temeinic și legal.

Astfel, LIVIU MARIAN POP, în calitate de Ministru interimar al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a avantajat patrimonial Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, organizație cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii cinci ani, încălcând astfel dispozițiile în vigoare referitoare la conflict de interese și abuz în serviciu contra intereselor publice, în materia legislației penale.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la posibila săvârşire a infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu contra intereselor publice de către LIVIU MARIAN POP, fost Ministru interimar în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Ovidiu Silaghi – ministrul Transporturilor: diferență semnificativă între venituri și cheltuieli. Comunicatul ANI:

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro), între cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada 07.05.2012-15.10.2012 de către OVIDIU IOAN SILAGHI, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, Ovidiu Ioan SILAGHI fiind informat, la data de 30.07.2012 (confirmare de primire din data de 02.08.2012), respectiv în data de 31.10.2012 (informarea fiind ridicată personal de avocatul lui OVIDIU IOAN SILAGHI la data de 02.11.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

La datele de 25.09.2012, 02.10.2012, 25.10.2012, 02.11.2012, 05.11.2012, avocatul lui OVIDIU IOAN SILAGHI s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate pentru a lua la cunoștință de informațiile și datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, totodată, mai multe puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

În urma evaluărilor demarate la data de 23.07.2012, s-au constatat următoarele:

Existența unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro), între modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada 07.05.2012 – 15.10.2012 de către OVIDIU IOAN SILAGHI, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Începând cu data de 07.05.2012, OVIDIU IOAN SILAGHI exercită funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii.

În perioada 07.05.2012 – 15.10.2012, OVIDIU IOAN SILAGHI a realizat, împreună cu ARIANA SILAGHI, soția acestuia, venituri salariale în cuantum de 24.872 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeași perioadă au fost în cuantum de 231.670 Lei, rezultând o diferență nejustificată de 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro).

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus:

– sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Oradea, potrivit dispozițiilor art. 17, alin. 4 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către OVIDIU IOAN SILAGHI în perioada exercitării funcţiei de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii;

– sesizarea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacții financiare suspecte, efectuate de OVIDIU IOAN SILAGHI împreună cu ARIANA SILAGHI, în temeiul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Persoana a cărei declaraţie de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate diferenţe semnificative, este considerată incompatibilă.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Eduard Helvig – ministrul dezvoltării și Turismului: stare de incompatibilitate. Comunicatul ANI:

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către EDUARD RAUL HELLVIG, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, EDUARD RAUL HELLVIG fiind informat, în datele de 11.10.2012 (confirmare de primire 16.10.2012), 15.10.2012 și 22.10.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 06.11.2012, EDUARD RAUL HELLVIG a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

În urma evaluărilor demarate la data de 10.10.2012, s-au constatat următoarele:

EDUARD RAUL HELLVIG s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07.05.2012 – 31.10.2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția de Ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, cât și funcția de Director în cadrul S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 84), alin.1), lit. c) și art. 86, alin. 1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Începând cu data de 07.05.2012, EDUARD RAUL HELLVIG exercită funcția de Ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului.

De asemenea, în perioada 01.07.2004 – 31.10.2012, acesta a deținut și funcția de Director în cadrul S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L. În punctul de vedere transmis Agenției Naționale de Integritate, EDUARD RAUL HELLVIG a menționat că nu deține funcția de Director al S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L., și nici nu a exercitat această funcție în niciun moment pe parcursul ultimilor ani. Contrar celor afirmate de către EDUARD RAUL HELLVIG în punctul de vedere depus la dosarul de evaluare, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a comunicat Agenției faptul că încetarea efectivă a contractului individual de muncă a fost operată la data de 31.10.2012., în urmă cu o săptămână.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 84), alin.1), lit. c) și art. 86, alin. 1) din Legea nr. 161/2003, “Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) funcţia de (…) director (…) la societăţile comerciale (…). Persoana care exercită una dintre funcţiile publice de autoritate prevăzute la art. 84 şi 85 din Legea 161/2003 este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data numirii în funcţie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege”.

Din verificările efectuate, a mai rezultat faptul că, în perioada 20.12.2011 – 14.09.2012, EDUARD RAUL HELLVIG a fost angajat pe funcția de cercetător în științe politice în cadrul S.C. DIB MEDIA CONSULTANCY S.R.L., societate care nu se încadrează în categoria societăților care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, motiv pentru care Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Inspecției Muncii privind contractul individual de muncă încheiat între EDUARD RAUL HELLVIG și S.C. DIB MEDIA CONSULTANCY S.R.L., având în vedere faptul că nu au fost respectate prevederile legale în materie.

Au mai rezultat, conform extraselor bancare, tranzacții reprezentând încasări drepturi salariale de la S.C. LIFE LINE – MEDICAL CENTER S.R.L. (în perioada august – octombrie 2012), în cuantum de 26.703 Lei, în condițiile în care acesta nu figurează, ca și angajat al societății, în baza de date centrală a Inspecției Muncii, motiv pentru care Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea stabilirii obligațiilor fiscale referitoare la veniturile realizate în perioada august – octombrie 2012, de la angajatorul S.C. LIFE LINE – MEDICAL CENTER S.R.L.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 Sorin-Dan Mihalache, secretar general adjunct al guvernului: incompatibilitate. Comunicatul ANI:

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către SORIN-DAN MIHALACHE, Secretar General Adjunct al Guvernului.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, SORIN-DAN MIHALACHE fiind informat la datele de 31.07.2012, 07.09.2012, 17.09.2012, 17.09.2012, 28.09.2012 și 28.09.2012, 23.10.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 06.11.2012, SORIN-DAN MIHALACHE a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

În urma evaluărilor demarate la data de 31.07.2012, s-au constatat următoarele:

SORIN-DAN MIHALACHE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10.05.2012 – 08.06.2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului, cu rang de Secretar de Stat, cât și funcția de administrator în cadrul S.C. DIB MEDIA CONSULTANCY S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 84), alin.1), lit. c) și alin. 2), precum și art. 86, alin. 1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Începând cu data de 10.05.2012, SORIN-DAN MIHALACHE exercită funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului, cu rang de Secretar de Stat.

În perioada 10.03.2010 – 08.06.2012, SORIN-DAN MIHALACHE a deținut funcția de administrator în cadrul S.C. DIB MEDIA CONSULTANCY S.R.L., conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

De asemenea, SORIN-DAN MIHALACHE a continuat să exercite calitatea de administrator în cadrul S.C. DIB MEDIA CONSULTANCY S.R.L. până în luna august 2012, așa cum rezultă din documentele transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor 84), alin.1), lit. c) și alin. 2), precum și art. 86, alin.1) din Legea nr. 161/2003, „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) funcţia de (…) administrator (…) la societăţile comerciale (…). Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) – i)”.

Conform prevederilor legale, persoana care exercită una dintre funcţiile publice de autoritate, respectiv cea de Secretar General Adjunct al Guvernului, asimilată funcției de secretar de stat, este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data numirii în funcţie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Ce spun miniștrii despre acuzațiile ANI

Eduard Helvig : „Înţeleg care este atacul, e de la faptul că sunt secretar general al PNL şi că am fost alături de preşedintele Crin Antonescu din 2009. Motivul e să nu ajungem în 2014, să nu câştigăm alegerile din 2012 şi să nu câştigăm prezidenţialele din 2014. (…) Este o mizerie, o să merg până la capăt”.

Sorin dan Mihalache : „Comunicatul ANI este o mizerie, care arată că Agenţia Naţională de Integritate nu este altceva decât o oficină de propagandă politică şi nu o instituţie a statului de drept”.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Portul Constanța are a doua cea mai mare creștere a cantității de mărfuri transferate în 2021, plus 26% față de anul pandemiei 2020, după cea a portului belgian

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: