duminică

26 mai, 2024

Just Business

O interfață între Economie și viața afacerilor

5 ianuarie, 2022

Guvernul a aprobat înființarea unui task force de specialiști IT care să se ocupe de monitorizarea, implementarea și managementul componentelor legate de digitalizare din PNRR.

Task Force – Unitatea Temporară de Management al Programelor de Transformare Digitală va fi formată din personal contractual în afara organigramei.

”Unitatea va avea un număr de 17 angajați contractuali, în perioada de implementare a PNRR, resursă umană înalt specializată în domeniul tehnologiilor digitale și managementului de proiect de specialitate, cu scopul asigurării coordonării operaționale a procesului de digitalizare prevăzut”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de HG.


Ocuparea posturilor se va face în baza unei proceduri interne de recrutare și selecție, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării), care să respecte ”cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice”.

În ceea ce privește plafoanele salariale pentru activitatea desfășurată în cadrul Task Force, acestea au ca bază de calcul comunicările Institutului Național de Statistică (INS).

Astfel, la salariul mediu brut pe economie în domeniul “Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice” a fost adăugat un procent de 50% pentru stimularea financiară a personalului cu înaltă specializare în domeniul tehnologiilor digitale și al managementului de proiect de specialitate.

Ca urmare, brutul a fost majorat de la 13.451 lei la 20.176,5 lei, echivalentul a circa 4.000 de euro.


Atribuțiile principale ale unității temporare de management al programelor de transformare digitală sunt:

  • elaborarea și punerea în aplicare a componentelor sectoriale ale Planului național de redresare și reziliență;
  • monitorizarea punerii în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul Planului național de redresare și reziliență legate de domeniul digital, cu accent pe proiectele-cheie, și propunerea de măsuri imediate de remediere pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții implicate;
  • elaborarea de sisteme de management al performanței proiectelor în corelare cu obiective specifice ale pilonului digital;
  • elaborarea și reglementarea cadrului normativ, metodologic și a procedurilor funcționale, operaționale și financiare în domeniul său de activitate;
  • dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate de domeniul digital;
  • managementul proiectelor și raportările stadiilor de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor digitale din Planul național de redresare și reziliență;
  • îndeplinirea oricăror atribuții necesare pentru asigurarea implementării investițiilor și reformelor din Planul național de redresare și reziliență legate de domeniul digital.

Unitatea va fi coordonată de un director subordonat ministrului care deține portofoliul digitalizării.

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Retragerea doctorului Cîrstoiu din cursa pentru primăria Capitalei arată nu...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: