miercuri

30 noiembrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

17 martie, 2021

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își propune să reducă decalajul fiscal la TVA cu până la 10% în perioada 2021-2024, dar și să majoreze ponderea veniturilor colectate cu 2,5% din PIB, reiese dintr-o strategie publicată de instituție.

”Pentru perioada 2021-2024, principalul obiectiv al Agenției este reprezentat de transformarea instituției într-o organizație inovativă și care să răspundă provocărilor mediului extern. Astfel, la începutul anului 2021 la nivelul ANAF se află în implementare 18 proiecte semnificative, dintre care șapte sunt în curs de implementare avansată”, se arată în document.

Mai exact, este vorba despre: SAF-T (Standard audit File for Taxation) – transferul electronic de date contabile și financiare de la
companii către administrația fiscală; TRAFIC CONTROL – Sistemul informatic de monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare de bunuri; extinderea serviciilor electronice disponibile pe portalul ANAF; sistemul informatic NOES (Nivelul Operativ al Executării Silite); sistemul informatic One Stop Shop (OSS_RO) – pachetul TVA privind comerțul electronic; extinderea sistemului informatic necesar realizarii schimbului de informatii fiscale între statele membre UE; optimizarea sistemului informatic – VIES_RO – realizarea schimbului de informații privind livrările intracomunitare.

(Consultați AICI Strategia Agenției Naționale de Administrare Fiscală 2021-2024)


Anul acesta ar urma să fie demarate 11 noi proiecte, dintre care sunt amintite două. Primul, „SFERA”, vizează actualizarea sistemelor informatice de administrare fiscală a contribuabililor și asigurarea interoperabilității acestora cu sistemele informatice ale altor instituții ale statului care dețin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor și taxelor. Acest proiect va conduce la o gestionare centralizată și unitară a informațiilor referitoare la evidența contribuabililor persoane juridice.

Cel de-al doilea, „APIC” (Administrație Performantă prin Informație Consolidată), presupune implementarea unei platforme de tip Big Data, platformă ce va permite gestionarea unui volum masiv de date structurate și nestructurate, analiza acestora, modelarea predictivă și implementarea unui instrument informatic integrat care să asigure realizarea în mod automat a analizei de risc a contribuabililor. Volumele masive de date provenind din surse diferite au un efect pozitiv în procesul de luare a deciziilor în timp real. Informațiile provenite din diferite surse pot fi folosite și analizate astfel încât să fie obținute răspunsuri în ceea ce privește reducerea costurilor, reducerea timpului necesar procesării sau luarea unor decizii inteligente. Proiectul reprezintă principala forță motrice a implementării și funcționării sistemului de analiză de risc al Agenției.

Angajări și formarea profesională a personalului ANAF

Strategia amintește totodată faptul că ANAF se va confrunta în scurt timp cu o criză de angajați, multe persoane urmând să iasă la pensie în această perioadă, așa încât Agenția va trebui să angajeze circa 2.000 de persoane.

”Dacă în prezent există circa 2500 de posturi vacante, peste 5 ani numărul acestora va crește la 6000, ca urmare a atingerii pragului vârstei de pensionare de către unii funcționari. Este evident faptul că digitalizarea va genera o reducere a numărului de posturi vacante necesare și, ținând seama că perioada de formare a unui angajat este de minim doi ani, în perioada 2021 – 2024 este necesară ocuparea prin recrutare externă a 2000 de posturi vacante”, se arată în document.


Domeniile prioritare de ocupare a posturilor vacante cu tineri absolvenți sunt: IT, statistică, econometrie, managementul proiectelor etc.

(Citiți și: ”Schimbare majoră în practica ANAF: Începând din 2021, din ce în ce mai multe controale fiscale se vor derula online”)

Agenția își propune să investească în această perioadă și în formarea personalului, un prim obiectiv fiind înființarea Școlii de Fiscalitate, organizată ca centru de excelență în domeniul fiscal.

”Această structură educațională își propune să atragă lectori de înalt nivel profesional și academic în susținerea scopului său de a livra cursuri de pregătire profesională, formare a funcționarilor publici aflați la început de carieră, efectuarea de studii și cercetare științifică în domeniul fiscalității, organizarea de seminarii și comunicări științifice”, se arată în strategie.

Un alt demers avut în vedere este realizarea unor programe comune de formare profesională a angajaților din sistemul fiscal împreună cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Camera Consultanților Fiscali, academia de studii economice și cu alte unități de învățământ superior de profil.

Alte obiective:

  • Îmbunătățirea serviciilor presupune reproiectarea și automatizarea proceselor de activitate care vizează interacțiunea cu contribuabilii, precum și dezvoltarea de aplicații informatice suport.

Acest lucru ar urma să fie realizat, printre altele, prin simplificarea formularelor, declarațiilor și a altor documente fiscale și dezvoltarea call-center-urilor.

  • Transformarea digitală a ANAF prin soluții digitale integrate, care utilizează la maximum datele și informațiile disponibile.

Proiectele digitale amintite sunt:

1. servicii fiscale eficiente pentru administrație și cetățeni – SFERA

Actualizarea sistemelor informatice de administrare fiscală a contribuabililor și asigurarea interoperabilității acestora cu sistemele informatice ale instituțiilor statului care dețin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor/ taxelor.

2. Administrație performantă prin informație consolidată – APIC

Implementarea unei platforme de tip Big Data ce va permite gestionarea unui volum masiv de date (structurate și nestructurate), analiză și modelare predictivă, implementarea unui instrument informatic integrat care să asigure realizarea analizei de risc fiscal în mod automat.

3. Sistem Integrat de Administrare Fiscală și Vamală

Digitalizarea proceselor de activitate și asigurarea de servicii electronice optime, cu scopul îmbunătățirii conformării voluntare, combaterii evaziunii fiscale și creșterii eficienței colectării.

(Citiți și: ”Cele 7 proiecte de digitalizare pe care ANAF vrea să le finalizeze în 2021”)

4. Fișierul Standard de Control Fiscal (Standard audit File for Taxation)

Asigurarea transferului electronic de date contabile și financiare de la companii către administrația fiscală.

5. Sistem de facturare electronică

Implementarea platformei informatice business-to-business pusă la dispoziția companiilor pentru emiterea și primirea facturilor, corelată cu un sistem complex de analiză privind obligațiile și veniturile fiscale.

6. Sistem informatic privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru transmiterea de date

7. Trafic control

Sistemul informatic este necesar în vederea monitorizării în timp real a transporturilor privind achizițiile și livrările intracomunitare de bunuri, precum și a tranzitului.

8. Dezvoltarea serviciilor electronice si telefonice oferite contribuabililor prin Call-Center

Extinderea capacității Call-center-ului, prin oferirea de servicii electronice și telefonice care să ofere sprijin contribuabililor în vederea conformării.

9. Creșterea capacității administrative a MFP şi a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri pentru obținerea de servicii electronice extinse prin portalul ANAF.

Extinderea gamei de servicii electronice accesibile prin dispozitive mobile, în scopul facilitării îndeplinirii obligațiilor fiscale și nefiscale și a plății taxelor. Îmbunătățirea portalului ANAF, portalului MFP, SPV și dezvoltarea aplicației de mobil.

10. Sistemul informatic NOES (Nivelul Operativ al Executării Silite) – Îmbunătățirea procesului de executare silită.

11. Sistemul Informatic Integrat Vamal

12. Sistemul informatic One Stop Shop (OSS_RO) – Pachetul TVA privind comerțul electronic.

13. Extinderea sistemului – AEOI_RO (Automatic Exchange of Information) cu funcționalități specifice:

Realizarea unui schimb de informații relevant pentru administrarea și aplicarea legilor interne ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru toate tipurile de taxe și impozite percepute de către sau în numele unui Stat Membru sau al subdiviziunilor teritoriale sau administrative ale acestuia.

14. Reproiectarea și optimizarea sistemului informatic – VIES_RO (Value Added Tax Information Exchange Sistem)

Prin proiect se va asigura reproiectarea, migrarea și optimizarea sistemului informatic VIES_RO.

15. MFP – ANAF o administrație fiscală colaborativă și inovativă în beneficiul contribuabililor

Proiectul vizează utilizarea optimă a datelor și informațiilor.

16. Digitalizarea activității de valorificare – Informatizarea și eficientizarea activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Integrarea într-o aplicație IT a întregului proces de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, respectiv crearea unui flux de lucru electronic și transparent pentru întreaga activitate de valorificare.

17. Creșterea capacității administrative a Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin gestionarea digitalizată a activității din domeniul juridic

Proiectul sprijină derularea proceselor din domeniul instrumentării litigiilor. Sistemul va oferi o imagine de ansamblu care să genereze diverse raportări în funcție de obiect, sume, soluții definitive pronunțate de instanțele de judecată etc.

18. Sistem de management al flotei auto pentru mijloacele de transport din patrimoniul ANAF

Dezvoltarea unei aplicații informatice care să permită atât procesarea datelor, raportarea acestora, crearea unui tablou unitar cu date despre flota auto proprie, cât și accesul eficient și rapid la informații relevante, în vederea menținerii în stare de funcționare operativă a autovehiculelor.

  • Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
  • Reformarea managementului riscului de neconformare fiscală
  • Instrumente digitale de control fiscal (DESK-AUDIT și SAF-T)

”Strategia ANAF 2021-2024 prezintă viziunea și obiectivele strategice ale Agenției pentru următorii patru ani. Pe termen mediu și lung vizăm transformarea ANAF într-o instituție inovativă și capabilă să răspundă provocărilor mediului extern. În acest sens, în următorii patru ani ne propunem să acționăm pe trei direcții majore de acțiune, respectiv, continuarea parteneriatului cu contribuabilii, mediul academic și mediul de afaceri, adoptarea de soluții digitale integrate și, nu în ultimul rând, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”, precizează Mirela Călugăreanu (foto), președinte ANAF, în preambulul documentului.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Portul Constanța are a doua cea mai mare creștere a cantității de mărfuri transferate în 2021, plus 26% față de anul pandemiei 2020, după cea a portului belgian

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: