marți

28 noiembrie, 2023

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

30 aprilie, 2023

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. Din acest articol vei afla informații utile despre demersurile pe care trebuie să le faci dacă ești interesat să produci energie electrică.

Informații detaliate se regăsesc într-un ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial la data de 28 aprilie 2023.

Panouri fotovoltaice Casa Verde 2023

Documentul poartă numele exact de „Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.”


1. Prin Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 sunt finanțate achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice și utilizării acesteia de către consumatorii racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

Casa Verde Fotovoltaice 2023

2. Scopul programului constă în creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere minimă de 3 kW (kilowați), pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrării surplusului în sistemul energetic național.

Indicatorul de performanță al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:

I = Σ^n_i=1 E_i x f,


unde:

f = factor emisie CO2 (0,21337 kg CO2/kWh conform raportului ANRE/2020);
n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).

Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu.

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 – cine este eligibil

3. Este eligibil în cadrul programului solicitantul:

a) persoană fizică;
b) unitate de cult, pentru clădirea care are ca destinație spațiu de locuit pentru personalul clerical sau clădirea care are ca destinație spațiu în care se celebrează slujbele religioase și se desfășoară activitățile religioase.

Unitatea de cult eligibilă este cea mai mică unitate administrativă de cult cu personalitate juridică, aferentă fiecăreia dintre cele 18 culte recunoscute la nivel național, astfel cum este definită prin statutul propriu al cultului.

Mai multe informații despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o unitate de cult pentru a primi finanțare găsești aici.

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 – ce finanțare se acordă

4. Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 – cheltuieli eligibile

5. Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

a) cheltuielile cu achiziția sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW;
b) cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;
c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Criterii de eligibilitate pentru persoanele fizice – Casa Verde fotovoltaice

6. Iată care sunt criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice în vederea obținerii finanțării prin Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local;

c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;

d) este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 – criterii de eligibilitate

f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat;

g) nu este eligibil imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;

h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmașii care au beneficiat de finanțare prin programul anterior dedicat instalării panourilor fotovoltaice pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare (mai multe informații despre solicitanții care nu sunt eligibili găsești aici).

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023
Foto: haraldbecker2 / pixabay.com

Casa Verde 2023 – condiții de eligibilitate

7. Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în rețeaua națională de distribuție.

Pentru solicitantul persoană fizică este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

Sistemul de panouri fotovoltaice trebuie să aibă componente noi.

Ghid de finanțare Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023

8. Prin program se finanțează instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3 kW.

Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarele componente principale:

a) panouri fotovoltaice — cu o putere însumată instalată de minimum 3 kW;
b) invertor — putere instalată — minimum 3,0 kW;
c) structura de susținere a sistemului — capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;
d) tablou electric curent continuu/curent alternativ — pentru racordul la instalația existentă;
e) instalația de legare la pământ;
f) sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice.

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 – condițiile minim necesare pentru sistem

9. Sistemul de panouri va asigura, prin unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcționalități:

a) stocarea informațiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puțin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare;
b) colectarea de la distanță a informațiilor prevăzute la lit. a), precum și transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
c) compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operațiuni de interogare pe secundă pentru a face față cerințelor de raportare automată și manuală.

Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor fi certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

10. Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor respecta următoarele condiții minime:

a) panourile fotovoltaice trebuie:

— să respecte standardele obligatorii SREN/IEC 61215 și SREN/IEC 61730;
— să aibă garanție privind deprecierea puterii de peste 90% în 10 ani și peste 80% în 25 de ani;

b) invertorul trebuie să respecte standardul obligatoriu SREN/IEC 62109.

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 – documente necesare

11. Ce documente sunt necesare pentru solicitantul persoană fizică:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 – acte necesare

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

12. Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la publicarea listei solicitanților aprobați, pentru persoanele fizice, și de la semnarea contractului de finanțare,
pentru unitățile de cult, termen în care trebuie realizată instalația și obținut certificatul de racordare.

Foto: RosiePosie / haraldbecker2 / pixabay.com

Dacă acest articol despre Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 ți s-a părut util, te-ar putea interesa și:

Ghid de finanțare Electric Up. 100.000 de euro pentru panouri fotovoltaice

Cele mai mari parcuri de energie solară din România. TOP 21 centrale

Cele mai mari parcuri de energie solară din Europa. TOP 10

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Un răspuns

  1. BUNA ZIUA. Programul CASA CERDE,trebuie dirijat spre cei care nu au posibilitatea de a produce curent electric.Este jenant ca populatia sa fie cea angrenata in plata de surse pentru producerea energiei electrice.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Un răspuns

  1. BUNA ZIUA. Programul CASA CERDE,trebuie dirijat spre cei care nu au posibilitatea de a produce curent electric.Este jenant ca populatia sa fie cea angrenata in plata de surse pentru producerea energiei electrice.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: